Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

İnsanları Diğer Canlılardan Ayran Özellikler

0 591

İnsanı insan yapan özelliklerin neler olduğuna dair birçok teoiri vardır. Bu teorilerde birkaçı birbiriyle ilişki veya birbirine bağlılık olarak sayılabilir. İnsan varoluşu konusu binlerce yıldır araştırılan ve merak konusu olan bir alandır. Antik Yunan filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles, gibi sayısız filozofun yaptığı gibi, insan varoluşunun doğası hakkında teori geliştirilmiştir. Ve fosillerin ve bilimsel kanıtların keşfedilmesiyle bilim adamları da teorileri daha geliştirmişlerdir. Tek bir sonuç olmasa da, insanların gerçekten de benzersiz olduğuna şüphe yoktur. Aslında, insan insan yapan özellikleri düşünme eylemi, insanı hayvandan farklı kılan en temel özellikler arasındadır.
İnsanların fizyolojik açıdan dünyadaki diğer memelilerle pek çok ortak yanı vardır, ancak genetik ve morfoloji açısından benzersiz kılan özellikleri de bulunmaktadır. Bu yazıda insanları diğer canlılardan ayırt eden özellikler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

İnsan İnsan Yapan Özellikler Nelerdir?

Gırtlak (Ses Kutusu)
Brown Üniversitesi’nden Dr. Philip Lieberman, NPR The Human Edge adlı programında, insanların 100.000 yıldan daha uzun bir süre önce, maymunlardan ayrılmasının ardından, ağız ve ses yolunun şeklinin dil ve gırtlak veya ses kutusu ile değiştiğini açıklamıştır. Bu süreçten sonra insan dili daha esnek ve bağımsız hale gelmiş ve daha hassas bir şekilde kontrol eilmeye başlanmıştır. Dil, vücuttaki başka hiçbir kemiğe bağlı olmayan hyoid kemiğe tutturulmuştur. Bu arada, insan boynu dil ve gırtlağa uyum sağlamak için uzamış ve insan ağzı küçülmüştür.
Gırtlak, insanların boğazlarında şempanzelerde olduğundan daha düşüktür; bu, ağız, dil ve dudakların artan esnekliğiyle birlikte, insanların konuşmasını ve şarkı söylemesini değiştirmesini sağlamaktadır. Dili konuşma ve geliştirme yeteneği, insanlar için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu evrimsel gelişimin dezavantajı, bu esnekliğin, yiyeceklerin soluk borusuna gitmesi ve boğulmaya neden olma riskinin artmasıdır.
Omuz
İnsanları Diğer Canlılardan Ayran ÖzelliklerGeorge Washington Üniversitesi’nde antropolog olan David Green’e göre insan omuzları, daha dik duran maymun omzunun aksine, tüm eklemleri adeta bir elbise askısı gibi boyundan yatay olarak açılı bir şekilde tutmasını sağlayacak şekilde gelişmiştir. Maymun omzu ağaçlara tırmanmak ve sarkılması için insan omzuna nispeten daha uygun yaratılmıştır, oysa insan omuzu fırlatma ve avlanma için daha iyidir ve insanlara paha biçilmez hayatta kalma becerileri verir. İnsan omuz eklemi geniş bir hareket aralığına sahiptir ve çok hareketlidir, fırlatmada büyük bir kaldıraç ve doğruluk potansiyeli sağlamaktadır.
El ve Başparmak
Diğer primatların birbirine zıt başparmakları vardır ve bu diğer parmaklara dokunmak için hareket kabiliyeti ve kavrama yeteneği sağlar. İnsanlardaki başparmağı diğer primatlardan tam konum ve boyut bakımından farklılık gösterir. Antropoji Akademik Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne göre, insanlar nispeten daha uzun ve diğer parmaklara daha uzak konumlandırılmış başparmağa sahiptir, aynı zamandır daha büyük başparmak kaslarına sahiptir. İnsan eli primatlara göre daha küçük ve parmakları daha düz olacak şekilde gelişmiştir. Bu özellik onlara daha iyi motor becerileri ve kalemle yazmak gibi ayrıntılı hassas işler yapma becerisi kazandırmaktadır.
Çıplak, Tüysüz Cilt
Kılsız vücut yapısı balina fil gibi başka memeliler de olsa da insanlar çoğunlukla çıplak deriye sahip olan tek primatlardır. İnsanlar bu şekilde yaratılmışlardır, çünkü 200.000 yıl önce iklimdeki değişikliklere göre yiyecek ve su için uzun mesafeler kat etmelerini gerekmektedir. İnsanlarda ayrıca ekrin bezleri adı verilen çok sayıda ter bezi vardır. Bu bezleri daha verimli hale getirmesi insan vücuduna ısıyı daha iyi dağıtması için saçlarını dökülmesi gerekir. Bu durum, bedenlerini ve beyinlerini beslemek için ihtiyaç duydukları yiyeceği elde etmelerini sağlarken, onları doğru sıcaklıkta yaşamalarını ve büyümelerini sağlamaktadır.
Dik Durma ve İki Ayak
İnsanları benzersiz kılan ve muhtemelen diğer önemli özelliklerin gelişmesine yol açan en önemli özelliklerden biri: iki ayağa sahip olmalıdır, yani yürümek için sadece iki bacak kullanmalarıdır. Bu özellik insanlarda milyonlarca yıl önce, insanın evrimsel gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır ve insanlara, baskın duyu olarak görme ile daha yüksek bir bakış noktasından tutma, taşıma, alma, fırlatma, dokunma ve görme avantajını sağlamaktadır. İnsan bacakları yaklaşık 1,6 milyon yıl önce daha uzun olacak şekilde evrimleştikçe ve insanlar daha dik hale geldikçe, uzun mesafeler de seyahat edebildiler ve bu süreçte nispeten az enerji harcadılar.
Utanma ve Kızarma Tepkisi
Charles Darwin, İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi adlı kitabında kızarma duygusu, tüm ifadeler içinde en tuhaf ve en insani olanıdır ” demiştir. İnsan yanaklarındaki kılcal damarların utanç duygusuna tepki olarak istem dışı genişlemesine neden olan sempatik sinir sisteminin savaş ya da kaç tepkisinin bir parçasıdır. Başka hiçbir memelinin bu özelliği yoktur ve psikologlar bunun sosyal faydaları da olduğunu teorileştirilmektedir. İstemsiz olduğu düşünülürse, kızarma gerçek bir duygu ifadesi olarak kabul edilir.
Beyin
En olağanüstü insan özelliği beyindir. İnsan beyninin göreceli boyutu, ölçeği ve kapasitesi diğer türlerinkilerden daha büyüktür. Ortalama bir insanın toplam ağırlığına göre insan beyninin boyutu 1 ila 50’dir. Diğer memelilerin çoğu sadece 1’e 180 oranına sahiptir. İnsan beyni, goril beyninin üç katı büyüklüğündedir. İnsan beyni, doğumsal olarak şempanze ile aynı büyüktedir, ancak büyümesi insan ömrü boyunca şempanze beyninin üç katından daha fazla büyümektedir. Özellikle prefrontal korteks, şempanze beyninin yüzde 17’sine kıyasla insan beyninin yüzde 33’ünü kapsayacak şekilde büyümektedir. Yetişkin insan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron vardır ve bunlardan serebral korteks 16 milyarı oluşturur. Buna karşılık, şempanze serebral korteksinde 6,2 milyar nöron vardır.
Bu çocukluk dönemi insanlar için çok daha uzun olduğu, yavruların ebeveynleriyle daha uzun süre kaldığı, çünkü daha büyük, daha karmaşık insan beyninin tam olarak gelişmesi daha uzun sürdüğü teorisine göre yapılmıştır. Araştırmalar beynin 25-30 yaşlarına kadar tam olarak gelişmediğini göstermektedir.
Zihin, Hayal Gücü, Yaratıcılık ve Önsezi
İnsan beyni ve onun sayısız nöron ve sinaptik olasılıklarının aktivitesi insan zihnine katkıda bulunur. İnsan zihni beyinden farklıdır, çünkü beyin fiziksel bedenin somut, görünür kısmıdır, oysa zihin somut olmayan düşünceler, duygular, inançlar ve bilinç âleminden oluşur. Thomas Suddendorf, Bizi Diğer Hayvanlardan Ayıran Şeylerin Bilimi adlı kitabında şunu önermektedir.

Zihin aldatıcı bir kavramdır, çünkü başkalarının zihinleri doğrudan gözlemlenemez. Başkalarının da biraz benzer zihinlere sahip olduğunu varsayıldığında, inançlar ve arzularla doludur şeklinde zihinsel durumları çıkarılabilir. Ancak bu durumlar görülmez, hissedilmez ve dokunulmaz. Kişinin aklında ne olduğu hakkında karşısındakini bilgilendirmek için büyük çaba sarf eder ve karşısındakinin buna güvenmek harici bunu öğrenmek için bir yolu yoktur.
Bilinen kadarıyla, insanlar benzersiz bir öngörü gücüne sahiptir: geleceği birçok olası yinelemede hayal etme ve sonrasında hayal ettiklerini gelecekte gerçekten yaratma yeteneği. Öngörülen düşünce aynı zamanda insanlara diğer türlerden farklı olarak üretken ve yaratıcı yetenekler sağlar.
Din ve Ölüm Bilinci
İnsanları Diğer Canlılardan Ayran ÖzelliklerÖngörünün insanlara verdiği şeylerden biri de ölümlülük farkındalığıdır. Unitarian Universalist bakan Forrest Church (1948-2009) din anlayışının, hayatta olma ve ölmek zorunda olma gibi ikili gerçekliğe insani tepki olduğunu açıklamıştır. Kişinin öleceğini bilmesi yaşama sadece kabul edilmiş bir sınır koymaz, aynı zamanda yaşamak ve sevmek için verilen zamana özel bir yoğunluk ve farkındalık sağlar.
Kişinin ölümden sonra ne olduğuna dair dini inançları ve düşünceleri ne olursa olsun, gerçek şu ki, yaklaşan ölümlerinin farkında olmadan mutlu bir şekilde yaşayan diğer türlerin aksine, çoğu insan bir gün öleceğinin bilincindedir. Bazı türler içlerinden biri öldüğünde tepki verse de, başkalarının ya da kendisinin ölümünü hakkında düşünürler.
Ölümlü olduğunun bilinmesi, insanları sahip oldukları hayatlardan en iyi şekilde yararlanmaya da teşvik eder. Bazı sosyal psikologlar ölüm bilgisi olmadan medeniyetin doğuşunun ve onun ortaya çıkardığı başarıların asla gerçekleşmeyebileceğini iddia etmektedirler.
Dönemsel Bellek
İnsanlar ayrıca, Suddendorf’un dönemsel bellek” olarak adlandırdığı benzersiz bir bellek türüne sahiptir. Epizodik bellek, bilmek yerine hatırla kelimesi kullandığında muhtemelen kastedilen şey muhtemelen en yakın olanıdır. Hafıza, insanların kendi varoluşlarını anlamalarına ve geleceğe hazırlanmalarına izin vererek, şanslarını artırmalarını sağlar. Hayatta kalma, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda bir tür olarak da ihtiyaçtır.
Anılar, hikâye anlatımı biçiminde insan iletişimi yoluyla aktarılır, bu aynı zamanda bilginin nesilden nesile aktarılması ve insan kültürünün gelişmesine izin verme şeklidir. İnsanlar son derece sosyal hayvanlar oldukları için, birbirlerini anlamaya ve bireysel bilgilerini ortak bir havuza katmaya çalışırlar, bu da daha hızlı kültürel evrimi teşvik eder. Bu şekilde, diğer hayvanların aksine, her insan nesli, önceki nesillerden daha kültürel olarak gelişmiştir.
Hikayeleri bu kadar önemli kılan şeyin ne olduğunu açıklamaktadır. Gerçek fiziksel riskler almak zorunda kalmadan geleceği keşfetmeye, simüle etmeye ve farklı sonuçları test etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda bilgiyi kişisel ve başka bir kişiyle ilişkilendirilebilir bir şekilde aktarmaya yardımcı olur ve ahlaki hikâyeler üretme ve tüketme dürtüsü bize sıkı sıkıya bağlı olduğundan sosyal yanlısı davranışları teşvik eder.
Eşsiz hafızaları ve dil becerilerini kazanma ve yazma yetenekleri sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki insanlar, çok gençten çok yaşlıya, binlerce yıldır iletişim kurmakta ve fikirlerini hikayeler aracılığıyla aktarmaktadır. Ve hikâye anlatımı, insan olmanın ayrılmaz bir parçasıdır insan kültürüne dair.
Biyokimyasal Faktörler
Diğer hayvanların davranışları hakkında daha fazla şey öğrenildikçe ve evrimsel zaman çizelgesini revize eden fosiller ortaya çıktıkça, insanları neyin insan yaptığını tanımlamak zor olabilir. Ancak bilim adamları insanlara özgü bazı biyokimyasal işaretler keşfedilmiştir.
İnsan dili edinimini ve hızlı kültürel gelişimi açıklayabilecek faktörlerden biri, FOXP2 geninde sadece insanların sahip olduğu, normal konuşma ve dilin gelişimi için kritik olan Neandertaller ve şempanzelerle aynı tür bir gen mutasyonudur San Diego’daki California Üniversitesi’nden Dr. Ajit Varki’nin yaptığı çalışmaya göre, insan hücre yüzeyinde bulunan polisakkarit kaplaması insanlara özgü bulunan farklı bir mutasyon bulunmuştur. Dr. Varki, hücre yüzeyini kaplayan polisakkaride sadece bir oksijen molekülünün eklenmesinin insanları diğer tüm hayvanlardan ayırdığını tespit etmiştir.
Türlerin Geleceği
İnsanlar hem benzersiz hem de paradoksaldır. İnsan yaşam sürelerini uzatan, yapay zeka yaratan, uzaya seyahat eden, büyük kahramanlık, fedakarlık ve şefkat gösterme gibi entelektüel, teknolojik ve duygusal olarak en gelişmiş türler olsalar da, ilkel, şiddetli, acımasız eylemlerde bulunma kapasitesine de sahiptirler. Ve bunlar aynı zamanda kendine zarar veren davranışlardır.

Kaynakça:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/
www.bbc.com/earth/story/20161209-the-real-reasons-why-we-walk-on-two-legs-and-not-four
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=129083762

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku