Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İş Analizleri

0 259

İş analizlerinin en önemli özelliği, insan kaynakları yönetiminin diğer fonksiyonlarına önemli bilgi kaynağı olmasıdır. İşletmedeki farklı işlere ilişkin bilgileri toplama, değerleme ve yorumlamadır. Toplanan bilgiler iş tanımları ve iş gereklerine çevrilerek karar vericilere sunulur.
İş analiz bilgilerinden yararlananlar:

1. Üretim yöneticileri başta tüm yöneticiler,
2. İnsan kaynakları yönetici ve personelleri,
3.Sendika yönetici ve temsilcileri,
4. Personeller

İş analizleri teknik faaliyetlerdir, hazırlanması uzun süren zor işlerdir. Analiz edilen işler sık sık güncellenir.

Kullanım Alanları

İş Analizleri1. İnsan kaynakları planlaması,
2. Alınacak personelde aranacak nitelikleri belirleme,
3. İşe yerleştirme, yükseltme ve atamalar,
4. Eğitilecek personel belirleme,
5. Personel değerleme ölçütleri tespiti,
6. Adil ücret sistemi kurma.

Süreç

1-Analiz Edilecek İşleri Belirleme: Benzer ve farklı işler ayrılarak, iş kimlikleri belirlenir. Bunun için örgüt şeması incelenir, yöneticilerle görüşülür, varsa eski iş analiz formları taranır.

2-Soru Formu Hazırlama: İşlerle ilgili bilgileri toplamak için ayrıntılı soru formu hazırlanır. Soru formu genellikle dört bölümlü hazırlanır. İş kimliği, iş içi görevler, işin gerektirdiği nitelikler ve çalışma koşulları.

3-İşle İlgili Bilgileri Toplama: Soru formunda bilgiler, iş yapan kişi gözlenerek veya görüşerek elde edilir. Form bizzat örnek personel tarafından doldurularak da bilgiler elde edilebilir. Toplanan bilgiler sağlıklı ise toplama yöntemi farketmez. İş analizlerinin en uzun aşamasıdır.

4-Toplanan Bilgileri Değerleme: İş analizleri sonucu elde edilen bilgiler ham ve ayrıntılıdır. İşlenerek ilgililere sunulur. Değerlemeler sonucu iş tanımları ve iş gerekleri elde edilir.

İş Tanımları

İşle ilgili bilgileri sistematik şekilde içeren, tek sayfalık formlardır. Temel amacı, iş analizlerindeki bilgilerin kolay anlaşılmasıdır. Kullanım alanları iş analizleriyle aynıdır. İş analiz sonuçlarının özeti kabul edilir.

İş Gerekleri

İşi en iyi yapacak personelde aranan nitelikleri gösteren formdur. İş tanımlarından farkı, işin bütünüyle ilgili bilgileri içermemesi, yalnızca personelde aranan nitelikleri içermesidir.

Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel İşletme – Haziran 2008

Yazar:Halil İbrahim Arik

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.