Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kış Hastalıklarında Antibiyotik Kullanmak Gerekli midir?

0 166

Üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin çoğunluğu için semptomatik tedavi antibiyotiklerden daha iyi sonuçlar sunar ve bu çoğu durumda endike olmaz. Hastalara veya bakıcılara antibiyotiklerin ne zaman uygun olduğu, destekleyici tedaviler ve beklenen semptom süresi hakkında net bilgiler sağlamak, bu kış gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir.
Parasetamol, dekonjestanlar, yeterli sıvı alımı ve dinlenme gibi destekleyici tedavi seçenekleri, yaygın kış hastalıkları olan çoğu insan için en iyi semptomatik rahatlamayı sağlayacaktır. Hastalara semptomlarının olası süresi hakkında bilgi verin, örneğin öksürük dört haftaya kadar sürebilir ve durumları kötüleşirse ne zaman daha fazla değerlendirme isteyeceklerini anladıklarından emin olunmalıdır. Kış Hastalıklarında Antibiyotik Kullanmak Gerekli midir?
Gerekli olmadığında antibiyotik almayı bekleyen hastalar için, antibiyotiklerin yan etkileri ve çoğu kış hastalığının kendi kendini sınırlayan doğası dahil olmak üzere bunun neden uygun olmadığı iyice gözden geçirilmelidir.
Antibiyotikler, örneğin zatürre veya boğmaca şüphesi olan kişiler, orta kulak iltihabı olan bazı çocuklar, romatizmal ateş riski yüksek olan Grup A Streptococcus (GAS) boğaz enfeksiyonu olan kişiler veya bakteriyel menenjit gibi ciddi hastalıklar gibi bazı klinik durumlarda uygun olmaya devam etmektedir.

Yaygın “Kış Hastalıkları” İçin Antibiyotikler Genellikle Gereksizdir

Kış aylarda binlerce insan boğaz kulak ve boğazı, burun ve sinüs tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığı ile birinci basamakta geçirirler. Bu semptomların çoğu viral enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır ve antibiyotik tedavisi uygun değildir. Bazı durumlarda mevcut bakteriyel enfeksiyon olabilir, ancak enfeksiyon kendi kendini sınırlayacaktır ve antibiyotiklerin olumsuz etkileri potansiyel faydalardan daha ağır basabilir. Yeni Zelanda’da antibiyotik dağıtımı kışın yaz aylarına göre % 40 daha fazladır ve büyük olasılıkla bunların çoğu gereksizdir.
Hastalara “Bugün senin için ne yapmamı istersin?” Diye sormak yararlı bir konuşma açıcıdır çünkü hastanın size semptomlarını anlatmasına izin verir, ancak aynı zamanda tedaviye yönelik beklentileri hakkında bir tartışmaya da yol açabilir. İnsanlar genellikle semptomlarından kurtulmak isterler, ancak aynı zamanda hastalıklarının olası nedeni hakkında bilgilendirilmek ve diğer olası teşhisler için değerlendirildiklerinden emin olmak isterler. Bazı insanlar antibiyotik reçetesine “son bir kez aldıkları” için ihtiyaç duyduklarını düşünecekler ya da sadece antibiyotiklerin semptomlarından kurtulma sağlayacağını düşünebilecekler.
Örneğin birçok bakıcı, çocuklarında orta kulak iltihabı varsa veya insanlar renksiz burun akıntısı veya balgamın antibiyotik gerektirdiğini düşünüyorsa antibiyotiklerin otomatik olarak endike olduğuna inanır. Hastalar ve bakıcılar ile yapılan görüşmeler şunları kapsayabilir:
• Enfeksiyon nedir ve bağışıklık sistemi enfeksiyona nasıl tepki verir?
• Viral ve bakteriyel enfeksiyon ile antibiyotiklerin rolü arasındaki fark
• Gastrointestinal etkiler, döküntü, normal floranın bozulması (örn. Clostridium difficile veya Candida albicans enfeksiyonuna yol açan) dahil olmak üzere antibiyotiklerin yan etkileri, antibiyotik direnci)
• Beklenen semptom süresi dahil olmak üzere kış hastalıklarının kendi kendini sınırlayan doğası
• Semptomatik tedaviler, örneğin analjezi, dekonjestanlar
• Ne zaman yeniden değerlendirme yapılmalı, örneğin kalıcı veya kötüleşen semptomlar
Kış Hastalıklarında Antibiyotik Kullanmak Gerekli midir?Çoğu durumda, kış hastalıklarının en önemli tedavisi etkili iletişimdir; hasta, hangi hastalığa yakalanma olasılığı olduğunu, semptomlarının ne kadar sürmesi gerektiğini, semptomlarını yönetmek için ne yapmaları gerektiğini ve daha fazla değerlendirme arayışını ne zaman yapması gerektiğini anlayarak konsültasyonu bırakmalıdır.

Sümük Nedir?

Burun zarları, üst solunum yolunun geri kalanı gibi, mukus üreten kadeh ve silli hücrelerle kaplıdır. Burun boşluğunun mukus kaplaması, solunan partikülleri, virüsleri ve bakterileri hapseder. Kirpikli hücreler mukusu burun boşluğundan aşağı yutulduğu ve gastrointestinal sisteme (mukosiliyer klirens) girdiği nazofarinkse doğru hareket ettirir. İnsanlar genellikle 24 saat içinde yaklaşık 1-2 L mukus üretir, ancak sinüsler veya solunum yolunun diğer kısımları örneğin çevresel alerjenler, tahriş edici maddeler veya enfeksiyon nedeniyle iltihaplanırsa bu hacim iki katına veya daha fazla olabilir.
Enfeksiyon sırasında, virüslerin yakalanmasını ve temizlenmesini iyileştirmek için üretilen mukus miktarı arttırılır ve ayrıca mukosiliyer klirens bozulur. Sinüslerden yutulmayan aşırı mukus burundan çıkar (“sümük”). Bir üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında burun akıntısı, nazal ve lakrimal bezlerden, goblet hücrelerinden, plazma hücrelerinden, enflamatuar hücrelerden, mukozal epitel hücrelerinden ve kılcal damarlardan plazma eksüdalarından gelen salgıların bir karışımıdır. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında burun akıntısının sarı-yeşil rengi, yeşil pigmentli bir enzim içeren nötrofillerin varlığının artmasından kaynaklanmaktadır.
Aynı süreç alt solunum yolundan balgam üretimi ile de gerçekleşir. Mukus yüzey epitelinde ve bağ dokusunda üretilir ve burada havanın geçişine yardımcı olmak için dokuyu nemli tutar. Kirpikler, mukusu yutulduğu farinkse doğru hareket ettirir. Enfeksiyon sırasında, üretilen aşırı mukus, artan bir öksürük refleksini tetikler ve mukus, balgam olarak balgam çıkarılır. Öksürük solunum yolunu daha da tahriş eder ve daha da fazla mukus üretimine yol açar. Balgam, nötrofiller dahil burun akıntısına benzer salgıları ve hücreleri içerir.
Bu nedenle, sümüğün veya balgamın rengi, bir enfeksiyonun viral mi yoksa bakteriyel mi olduğunu belirtmekten çok, iltihaplı bir tepkinin şiddetini yansıtır. Renksiz sümük, spesifik olmayan bir klinik işarettir ve antibiyotik reçetesi yazılması veya istenmesi için bir gerekçe olarak değerlendirilmemelidir.

Antibiyotiğe İhtiyacı Olan Kişiler Kullanmalıdır

Kış Hastalıklarında Antibiyotik Kullanmak Gerekli midir?Çoğu durumda kış hastalıkları için antibiyotik gerekmezken, her zaman antibiyotiğe ihtiyaç duyan insanlar olacaktır. Buradaki zorluk, bu durumları belirlemektir. Hasta öyküsü ve hidrasyon durumu, sıcaklık ve diğer yaşamsal belirtiler ve göğüs belirtilerinin varlığı veya yokluğu gibi muayene sırasında klinik özellikler, doğru bir tanıya ulaşmak, ciddiyeti değerlendirmek ve dolayısıyla uygun yönetimi yönlendirmek için çok önemlidir.
Bir zorluk, insanların viral bir üst solunum yolu enfeksiyonunu düşündüren ancak aynı zamanda pnömoni gibi ciddi bir enfeksiyonun erken aşamalarıyla tutarlı olabilecek semptom ve işaretlerle ortaya çıkabilmesidir. Kişinin kötüleşmesi durumunda daha fazla tıbbi yardım aranabilmesi için bir “güvenlik ağı” yerleştirmek önemlidir. Yetişkinlerde orta ila şiddetli sistemik enfeksiyonun klinik öngörüleri şunları içerir: solunum hızı> dakikada 21-24 nefes, sistolik kan basıncı <90-100 mmHg, kalp hızı> dakikada 90-130 atış, sıcaklık <36 (veya ateş>).

Kaynakça:
https://pathways.nice.org.uk/pathways/fever-in-under-5s
www.bpac.org.nz/guidelines

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.