Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Zorluklar

0 271

Yeni kanıtlar, yedi günlük doksisiklin kürünün, klamidya enfeksiyonu için birinci basamak tedavi olarak azitromisinin stat dozundan daha uygun olabileceğini düşündürmektedir. Yedi günlük bir tedavinin hastalar için daha az uygun olmasına rağmen, doksisiklin kullanımının artması klamidya ile yüksek bulaşma ve yeniden enfeksiyon oranlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle erkek erkekeğe seks yapma gibi anormal cinsel ilişkilerde faringeal gonore enfeksiyonu oranlarının artması nedeniyle klamidya ve gonore testi için faringeal sürüntüler düşünülmelidir.
En yüksek Chlamydia trachomatis enfeksiyon oranları gençlerde bildirilmiştir; 2013 ve 2017 yılları arasında Çevre Bilimi ve Araştırma Enstitüsü’ne (ESR) bildirilen vakaların % 82’si 15-29 yaşları arasındaki kişilerde görülmüştür. Mesela veriler, 38 yaşına kadar Yeni Zelanda’da her üç kadından birinin ve beş erkekten birinin en az bir kez klamidya enfeksiyonu kaptığını göstermektedir.

Yeniden Görülen Enfeksiyon Yaygındır

Klamidya için yeniden enfeksiyon oranları yüksektir. Örneğin, Wellington bölgesini kapsayan laboratuvar test hizmetlerinden 2012 ile 2015 yılları arasında toplanan veriler, klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonu için pozitif test yapan kişilerin % 18’inin önümüzdeki altı hafta ila altı ay içinde tekrar pozitif test ettiğini bulmuştur. Ve kdınlarda tedavi edilmemiş rektal klamidya, önemli bir yeniden enfeksiyon kaynağı olabilir.
Rektal klamidya enfeksiyonunu araştırmak için erkeklerle seks yapan erkekler (MSM) tipik olarak ilgi odağı olmuştur. Bununla birlikte, son on yılda yapılan araştırmalardan elde edilen veriler, kadınlarda rektal klamidyanın gözden kaçan bir yeniden enfeksiyon kaynağı olabileceğini göstermektedir.
Genital klamidya hastalarının çoğu aynı zamanda rektal enfeksiyona da sahiptir. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa’da yürütülen 14 çalışmanın bir meta-analizi, genital klamidya enfeksiyonu olan kadınların ortalama% 68’inin rektal enfeksiyon için de pozitif olduğunu bulmuştur. Tersine, genital enfeksiyon yokluğunda rektal enfeksiyon nadirdir; Bu çalışmalardaki kadınların yaklaşık % 2’si rektal enfeksiyon için pozitif olarak test edildi, ancak genital enfeksiyon için değildir. Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Zorluklar
Rektal klamidya enfeksiyonu olan çoğu insan asemptomatiktir: Kadınların en az % 90’ı ve rektal klamidya enfeksiyonu olan MSM’nin % 70’i asemptomatiktir. Kadınlarda rektal enfeksiyon cinsel uygulamalara bağlı değildir: Araştırmalar, kadınlarda rektal klamidya enfeksiyonu ile anal ilişkiye girip girmedikleri arasında bir ilişki bulamamıştır. Bu, birçok kadında, cinsel uygulamalardan değil, genital enfeksiyonun rektal dokuya yayılması nedeniyle rektal enfeksiyonun ortaya çıktığını göstermektedir.

Rektal Klamidya Tedavisinde Doksisiklin Etkili midir?

Tek bir stat azitromisin dozu, şu anda genital klamidya enfeksiyonunun tedavisi için önerilen birinci basamak antibiyotik rejimidir ve hastaların % 94’ünde etkilidir. Alternatif bir tedavi, genital klamidya enfeksiyonu olan hastaların% 97’sinde etkili olan yedi günlük bir doksisiklin kürüdür. Her iki rejim de benzer etkinlik sunduğundan ve azitromisin genellikle randevu sırasında klinikte verilen tek seferlik bir doz olduğundan, genellikle genital klamidya enfeksiyonu olan hastalar için bir tedavi olarak ve cinsel temasların tedavisi için birinci basamak olarak kullanılmıştır.
Bununla birlikte, azitromisin, rektal klamidya enfeksiyonunun tedavisinde doksisikline göre daha az etkilidir. Bir meta-analiz, rektal klamidya tedavisi için stat bir azitromisin dozunun ortalama etkinliğinin, yedi günlük doksisiklin kürü için> % 99’a kıyasla % 83 olduğunu bildirilmiştir.

Azitromisin Kullanımı diğer CYBE’lerde Dirence Neden Olabilir

Mycoplasma genitalium , erkeklerde kalıcı üretrit ve kadınlarda servisit ve pelvik inflamatuar hastalık gibi CYBE’lerin ortaya çıkan bir nedenidir. 1 Veriler, tek doz azitromisin rejimlerinin kullanımının M. genitalium’da direncin ortaya çıkmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, bu organizma klamidya ile benzer enfeksiyon bölgelerini paylaştığından, klamidya enfeksiyonu için birinci basamak tedavi olarak azitromisinin kullanımının azaltılması M. genitalium’da direnci önlemeye yardımcı olabilir.

Kadınlarda Klamidya Enfeksiyonunun Rutin TedavisiKlamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Zorluklar

Asemptomatik rektal klamidya enfeksiyonunun kadınlarda yaygın olduğu ve azitromisinin stat dozuna genital enfeksiyondan daha az yanıt verdiğine dair ortaya çıkan kanıtlar, bunun tekrarlayan veya kalıcı klamidya enfeksiyonunun önemli bir nedeni olabileceğini düşündürmektedir.
İlk basamak, yedi gün boyunca günde iki kez 100 mg doksisiklin reçete etmeyi düşünülür. Bu rejimin, genital veya rektal klamidya hastalarının yaklaşık % 97’sinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Azitromisin daha az etkili olmasına rağmen, yine de hastaların çoğu için klirens ile sonuçlanır ve yedi günlük doksisiklin kürünün tamamlanmayacağı endişesi varsa uygun bir seçenek olabilir.
Yeni kanıtlar kadınlarda test yapmak için bir ikilem yaratıyor: Şu anda, anal ilişkiye girdiğini bildiren kadınlar için anorektal sürüntüler önerilmektedirEk olarak, mevcut kılavuzlar, rektal klamidya hastalarında tedavi için yeniden test yapılmasını önermektedir. Bununla birlikte, veriler, rapor edilen cinsel uygulamaların, rektal sürüntülemenin gerekli olup olmadığına karar vermek için yararlı bir rehber olmadığını göstermektedir.
Tüm kadın hastalar için rektal sürüntülerin toplanması, testin invazivliğini artıracak ve çok sayıda ek testle sonuçlanacaktır. Buna ek olarak, rektal enfeksiyon testi pozitif olan tüm kadınlardan bir tedavi testi için geri dönmeleri istenirse, bu durum, yeniden yatmanın süresi ve maliyeti nedeniyle hastalar üzerinde ek bir yük oluşturacaktır. Pragmatik bir yaklaşım şu şekilde olacaktır:
• Genital sürüntüleri toplanmalıdır
• Genital klamidya testi pozitif çıkan kadınlarda da rektal enfeksiyon olabileceğini varsayılmalıdır.
• Yedi gün boyunca günde iki kez 100 mg doksisiklin reçete edilmelidir.
Hem genital hem de anorektal sürüntüler kullanılarak iyileşme testi, daha sonra, bir intrauterin cihazın yerleştirilmesi planlanmışsa, cinsel temasların tedavi edilmemesi gibi, yeniden enfeksiyon riski veya yeniden enfeksiyonun sonuçları olan hastalar için ayrılabilir. veya yedi günlük bir rejime bağlılıkla ilgili endişeler vardır.
Kendi kendine toplanan veya klinisyen tarafından toplanan bir vulvovajinal NAAT swabı (genellikle hem klamidya hem de gonore için test edilir) ve ek olarak semptomatik ise klinisyen tarafından toplanan yüksek vajinal kültür swabı ve gonore kültürü için endoservikal swab (varsa). Yeniden enfeksiyonu azaltmak, cinsel temasları izlemek ve tedavi etmek için: Önceki üç aydan itibaren cinsel temaslar sağlanmalı, ampirik olarak, tercihen yedi günlük doksisiklin kürü ile tedavi edilmeli ve CYBE’ler için testler önerilmelidir.

Erkeklerde Klamidya Enfeksiyonunun Rutin Tedavisi

Erkeklerle seks yapan erkekler için test önerileri değişmemektedir. Cinsel sağlık kontrolünün bir parçası olarak rektal ve faringeal klamidya ve bel soğukluğu enfeksiyonu için rutin testler bu yüksek riskli popülasyonda uygun olmaya devam etmektedir. Rektal klamidya enfeksiyonu MSM’de üretral enfeksiyondan daha yaygındır, genellikle asemptomatiktir ve HIV bulaşma riskini artırabilir. Rektal sürüntülere ek olarak, MSM’de faringeal klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonunu rutin olarak test etmek için sürüntülerin toplanması önerilir. Rektal veya faringeal test sonuçları pozitif olan hastalar için iyileşme testi önerilir. Doksisiklin ayrıca erkeklerde rektal klamidya için tavsiye edilen tedavidir.
Üretral klamidya hastası heteroseksüel erkekler için, azitromisin kullanımı üretritin bir nedeni olan M. genitalium’da direnç gelişimine katkıda bulunabileceğinden, yedi günlük bir doksisiklin kürü reçetelemek de muhtemelen tercih edilebilir. Heteroseksüel kadınların aksine, şu anda genital klamidya hastası heteroseksüel erkeklerin yüksek rektal enfeksiyon oranlarına sahip olduğunu gösteren hiçbir veri yoktur.

Faringeal Enfeksiyon Oranları da Dahil Olmak Üzere Belsoğukluğu Oranları Artmaktadır

Şu anki örneğin yeni Zelanda da Ulusal belsoğukluğu enfeksiyonu oranı 100.000 nüfus başına yaklaşık 100 vakadır ve erkeklerde kadınlardan daha yüksek oranlar vardır. Erkeklerde faringeal sürüntülerden alınan pozitif belsoğukluğu testlerinin daha büyük bir oranı ile son yıllarda insidans artmıştır. Özellikle büyük kentsel alanlarda artan bel soğukluğu oranlarının temel nedenlerinden biri, MSM arasında daha yüksek bulaşma olasılığıdır.
Faringeal enfeksiyon tipik olarak asemptomatiktir ve N. gonorrhea’da antibiyotik direncinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bunun nedeni, antibiyotik tedavisinin ağız bakterilerinde direnç gelişimine yol açması ve daha sonra direnç genlerini farinkste N. gonorrhoea’ya geçirebilmesidir.
Erkeklerde genital belsoğukluğu enfeksiyonu genellikle semptomatiktir. Heteroseksüel erkeklerde asemptomatik enfeksiyon testi yapmak gerekli değildir, ancak bu popülasyondaki yüksek belsoğukluğu oranları nedeniyle MSM’de rutin bir cinsel sağlık kontrolünün bir parçası olarak yılda en az bir kez önerilmelidir. Toplanan örnekler, rektal ve faringeal NAAT swablarını ve klamidya ve gonore enfeksiyonunu test etmek için ilk boş idrar örneğini içermelidir. Klamidya ve Gonore Enfeksiyonlarının Tedavisindeki ZorluklarHeteroseksüel erkeklerde faringeal sürüntülerin alınması, yüksek derecede şüphe varsa, örneğin cinsel temasta klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonu geçirmişse uygun olabilir.
Kadınlarda, cinsel sağlık kontrolü sırasında genital belsoğukluğu enfeksiyonu için test yapılması önerilir, çünkü genital belsoğukluğu enfeksiyonu olan kadınların % 80 kadarı asemptomatiktir. Yüksek derecede şüphe varsa, örneğin cinsel temasta klamidya veya bel soğukluğu enfeksiyonu geçirmişse, faringeal sürüntülerin alınması uygun olabilir.
Bel soğukluğu enfeksiyonu için önerilen birinci basamak tedavi genital, rektal veya faringeal enfeksiyonlar için aynıdır: seftriakson, 500 mg kas içi enjeksiyon ve azitromisin, 1 g stat. şeklindedir.Faringeal klamidya enfeksiyonu için önerilen birinci basamak tedavi, rektal klamidya ile aynıdır: doksisiklin, yedi gün boyunca günde iki kez 100 mg.’dır.

Kaynakça:
https://surv.esr.cri.nz/surveillance/annual_sti.php
http://dx.doi.org/10.1097/OLQ.0000000000000605
http://dx.doi.org/10.1186/s12879-017-2635-y

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.