Kordon Kanı ve Kök Hücre Tedavileri

ATİ Teknolojisi Nedir? Hizmetleri Nelerdir?
ATİ Teknoloji, Türkiye’de hücre ve gen tedavileri alanında kurulmuştur. Hücre ve gen tedavileri alanında dünyadaki gelişmeleri takip etmekte  ve dünya standartlarında ürün ve hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Dünyada gelişmekte olan  hücresel tedavi alanında hizmet sunmayı gaye edinen  ülkemizin ilk biyoteknoloji şirketidir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan ATİ Teknoloji Hücre Ve Gen Tedavi Merkezi uluslararası standartlara sahip ilk hücre
işleme tesisidir. Orta Doğu’da İsrail’den  sonra ikinci,Türkiye’de ise ilk olan bu tesis kök hücre üretimine başlamıştır. Hücre tedavileri konusunda laboratuvarlarında;  kemik iliği hücresi,  yanıklar için anti-aging hücre,  kıkırdak doku, kanser aşısı gibi çalışmalar da yürütülmektedir.


ATİ Teknolojisi Ürünleri Ve Hizmetleri
•    Kordon Kanı Bankacılığı
ATİ-Kordon Kanı(KKKH)
•    Organ Mühendisliği Ürünleri
ATİ-Mezankimal Kök Hücre(MKH)
•    Anti-Aging Ürünleri
ATİ-Fİbroblast
•    Ortopedik Cerrahi Ürünleri
ATİ Kondrosit -1
ATİ kondrosit-2
•    Kök Hücre Nakil Ürünleri
ATİ-DKH(Periferik Kan/ Dolaşan Kan Kaynaklı Kök Hücre)
ATİ-KKH(Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre)
•    İmmünoterapi Ürünleri
ATA 1
ATA 2
ATA 3
ATA 4
ATİ –ASH
ATİ-NKH
ATİ-GRANÜLOSİT

 

Kök Hücrede Devrim
Bilim insanları kök hücre çalışmaları sayesinde yakın zamanda birçok tedavisi olmayan hastalıklara çözüm bulunulabileceğini öngörüyor. Kök hücre bir ana hücredir ve insan vücudunda her türlü vücut hücresine dönüşebilir. Bu ana hücre;  kandan, kordon kanından, kemik iliğinden veya embriyodan elde edilebilir. Bu işlemler ATİ Teknoloji Laboratuarlarında uygulanmaktadır. Bu sayede ileride kimsenin kemik iliği naklinde gerekli hücreler için yurtdışına gitmesi gerekmeyecek ve kordon kanı bankacılığı sayesinde kök hücre bankaları oluşturulabilecektir. Kök hücreyi genel bir tanımlama içerisine sokarsak;  görevi tanımlanmamış ana hücre, diyebiliriz. Vücutta en fazla olduğu dönem  anne karnındaki bebeklik çağıdır ve daha sonraki yaşlarda sayısı ve etkinliği azalır.Kök hücreler diğer hücreler için bitmeyen bir kaynak anlamına gelmektedir.


Kök  hücreler embriyonik ve yetişkin (erişkin) diye ikiye ayrılır. Embriyo kökenlilerin araştırmalara dâhil edilmesi dinî ve etik kaygılardan dolayı hemen hemen  yasaktır ya da birnebze serbesttir. Embriyonik kök hücre; çoğalma kabiliyetinde, erişkine nazaran daha avantajlı ancak bazı sağlıksal riskler taşıdığı da belirlenmiştir.

Kök Hücrenin Tedavi Alanları
Herkesin kanında kök hücre bulunur  ve her organın kendine ait kök hücresi mevcuttur. İstenildiği zaman alınıp saklanılabilir ve bu kök hücre çoğaltılarak kullanılabilir. Kök hücreler; bağırsak iltihabı, diyabet hastalığı, idrar kesesi, soluk borusu veya bağırsak tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır.


Kordon Kanı Nedir? Çocuğumuzun Kordon Kanını Niçin Saklamalıyız?
Anneyle rahimdeki bebek arasında bulunan göbek kordonundan doğum sonrasında toplanabilen kana kordon kanı denilir. Bebek doğduktan sonra bebek kordonu kesilir  ve çöpe atılır. Oysa bu kordon içerisinde  bol miktarda kök hücre vardır. Peki kordon kanı neden saklatılmalıdır? Kordon kanında diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla kök hücre mevcuttur. Ayrıca içerdiği kök hücreler daha işlevsel ve gençtir. Kordon kanı kök hücre nakillerinde alıcı ve verici arasında tam uyumu gerektirmez. Ayrıca kordon kanında bulunan kök hücreler radyasyon gibi çevresel etkenlerden de henüz etkilenmemiştir. Hem kendi çocuğumuzun ileriki yaşamında karşılaşacağı hastalıklara tedbir olarak saklanması tavsiye edilebilir, hem de kök hücre bekleyen diğer hastalara uyum için umut olabilir. Kordon kanı bebek doğar doğmaz ilk 10 dakika içerisinde alınır. Birkaç dakika süren  bu işlem; basit, tehlikesiz ve acı vermeyen  bir işlemdir ve  herhangi bir cerrahi uygulama gerektirmez.


Kordon Kanı Hangi Hastalıklar İçin Kullanılabilir?
Günümüzde; kalp yetmezliği, omurilik yaralanmaları, Multipl Skleroz (MS)  ve diabet gibi hastalıklarda kullanılan Mezenkimal kök hücreler kordon kanında da bulunmakta olup, laboratuar koşullarında üretimi yapılabilen hücrelerdir. Yaygın olarak; kanser ve anemi başta olmak üzere birçok hastalığın  tedavisinde, kök hücre nakline ihtiyaç duyulan hastalıklarda kullanılmaktadır.

Yazar: Meltem Türk