Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Koronavirüs ile Mücadelede C Vitamini Yardımcı Olabilir mi?

0 275

C vitamini, akciğer fonksiyonunu destekleyen güçlü bir antioksidandır. Bu çok yönlü takviyeyle ilgili şu sıralar herkesin merak ettiği COVID-19 salgınına faydası olup olmadığı yönündedir. Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Koronavirüs salgını devam eden bir durum olduğu için eni bilgiler ortaya çıktıkça ayrıntılar değişebilir. COVID-19 enfeksiyonunu tedavi etmek veya önlemek için henüz etkili veya FDA onaylı ürünler mevcut değildir.

C Vitamininin Koronavirüsler Üzerine Etkileri

Tavuklarda, yemin C vitamini ile takviyesi, enfeksiyöz bronşite neden olan koronavirüs direncini arttırmıştır. Civciv embriyo akciğer kültürleri üzerine eski bir çalışmada, C vitamini maruziyeti kuş koronavirüs enfeksiyonuna karşı direnci arttırmıştır. Yukarıdaki çalışmalar, belirli özelliklere sahip olabilen spesifik COVID-19 virüsü üzerindeki etkileri test etmemiştir. Ayrıca, sonuçları insanlarda doğrulanmamıştır ve bu nedenle düşük önem taşır.

Solunum Fonksiyonu ve Antiviral Bağışıklıkta C Vitamini

Koronavirüs ile Mücadelede C Vitamini Yardımcı Olabilir mi?Yeni koronavirüs veya COVID-19, bağışıklık sistemini ve akciğer fonksiyonunu tehlikeye atabilir. Bu gerçek, solunum sistemini destekleyen ve viral enfeksiyonlarla mücadele eden uyuşturucu ve takviyelere halkın herkesin ilgisini çekmiştir. C vitamini veya askorbik asit, vücudu oksidatif stres ve serbest radikallerden koruyan temel antioksidanlardan biridir. Akciğerlerdeki rolü, kandan 30 kat daha fazla seviyeye ulaştığı yerlerde özellikle önemlidir. Yuttuktan sonra, C vitamini, mikroplar, sigara ve diğer stres faktörlerinin neden olduğu zararlı oksidasyona karşı ilk savunma hayatı olarak hareket ederek hava yollarının astarına ulaşmaktadır.
Viral enfeksiyonlar bağışıklık hücrelerimizi aktive eder ve C vitamini seviyelerini tüketerek oksidatif strese neden olur. Bu koşullar altında artan alım antioksidan korumayı sağlayabilir, bağışıklık yanıtını destekleyebilir ve viral replikasyonu baskılayabilir. COVID-19 gibi, influenza A virüs enfeksiyonu veya grip akciğer fonksiyonlarını tehlikeye atabilir ve pnömoniye neden olabilir. C vitamini, grip enfeksiyonunun erken evresindeki antiviral yanıt için gereklidir ve bir eksiklik akciğer hasarını kötüleştirebilir.
Yaşlı insanların COVID-19’dan hayatını kaybetmeye daha yatkın olduklarına inanılmaktadır, çünkü bağışıklığın azalmasında, özellikle B ve T hücre sayıları önemlidir.C vitamini B ve T hücrelerini artırabildiğinden, genel olarak enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, şu anda C vitamininin COVID-19 enfeksiyonunu tedavi edebileceğine veya önleyebileceğine dair bir kanıt yoktur. C vitamini, akciğerleri koruyan ve viral enfeksiyonlarla mücadele eden önemli bir antioksidandır, ancak bilim adamları henüz yeni koronavirüse karşı test etmemişlerdir.

Solunum Yolları İçin C Vitamini Desteği

Solunum yolu enfeksiyonları
1.500’den fazla kadın üzerinde yüksek C vitamini alımı ile ilişkili bir çalışma, üst solunum yolu enfeksiyonu insidansını azaltmıştır. 19.000’den fazla erkekte yüksek kan C vitamini düzeyleri, kronik solunum hastalığı, pnömoni ve akciğer kanseri dahil olmak üzere farklı solunum koşulları insidansında azalma ile ilişkilidir. C vitamini takviyesi, erkek yüzücülerde solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azaltmıştır, ancak kadınlarda azaltmadı. Her iki grupta da enfeksiyonları önleyememiştir. 3.135 çocuğu içeren 2019 meta-analizi, C vitamininin üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemediğini ancak sürelerini azalttığı bulunmuştur. Üç küçük çalışmanın meta-analizi, C vitamininin egzersize yanıt olarak hava yolu daralmasını azalttığını bulmuştur. C vitamini takviyesi, farklı solunum koşullarının şiddetini ve süresini azaltabilirken, önleme üzerindeki etkiler daha az kesindir.
Soğuk algınlığı
Soğuk algınlığı, üst solunum yollarının (sinüsler, burun ve boğaz) viral bir enfeksiyonudur.Koronavirüs ile Mücadelede C Vitamini Yardımcı Olabilir mi? Genellikle rinovirüslerden kaynaklanır, ancak potansiyel tehditler influenza ve koronavirüsleri de içermektedir. C vitamini, hapşırma, akan veya tıkalı burun ve şişmiş sinüsler gibi grip benzeri semptomlardan kurtulmak için zayıf bir antihistaminik ajan olarak işlev görebilir. 715 öğrencinin klinik çalışmasında, C vitamini megadoları (3g/gün önleme, 6g/gün tedavi) soğuk algınlığı ve grip semptomlarını % 85 oranında azaltmıştır. Kapsamlı bir meta-analiz, soğuk algınlığı için C vitamini üzerinde yapılan 44 denemeden verileri toplamış ve önleyici takviye için aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:
• Yetişkinlerde riski azaltmaz
• Yoğun egzersize maruz kalan insanlarda riski yarıya indirir
• Soğuk süreyi yetişkinlerde % 8 ve çocuklarda % 14-18 azaltır
• Tüm popülasyonlarda soğuk algınlığının şiddetini azaltır
Terapötik takviye (semptomlar başladıktan sonra) soğukluk süresini veya şiddetini önemli ölçüde etkilememiştir. Önleyici C vitamini takviyesi, soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltabilir. Yoğun egzersiz yapan insanlarda, soğuk algınlığı riskini de azaltabilir.
Zatürre
Zatürree, kalıcı öksürük ve nefes darlığına yol açan akciğer iltihabı anlamına gelmektedir. Koronavirüs ile Mücadelede C Vitamini Yardımcı Olabilir mi?Tipik olarak bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklansa da, pnömoni COVID-19 enfeksiyonunun da potansiyel bir komplikasyonudur. Bir meta-analiz, C vitamini takviyesinin pnömoninin önlenmesi (2.335 hasta) ve tedavi (197 hasta) üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Sonuçlarına göre, koruyucu takviye pnömoni insidansını % 80 azaltabilir. Tedavi söz konusu olduğunda, C vitamini pnömoninin süresini, şiddetini ve mortalitesini azaltabilir. Bununla birlikte, yazarlar en çok dahil edilen çalışmaların kalitesizliğini vurgulamışlardır. 30 ciddi pnömoni hastasının klinik çalışmasında, C vitamini takviyesi şunları azalmıştır:
• Oksidatif stres
• DNA hasarı
• Enflamasyon ( TNF -a ve IL-6 )
Önleyici C vitamini takviyesi pnömoni riskini azaltabilir. Tedavi, akciğerlerde oksidatif stres ve inflamasyonla mücadele ederek pnömoni şiddetini ve süresini azaltabilir. Aynı şey COVID-19’un neden olduğu pnömoni için de geçerli olmayabilir.
Akciğer yetmezliği
Yeni koronavirüs ile ilgili en kötü şey, duyarlı hastaların şiddetli akut solunum sendromuna (SARS) veya akciğer yetmezliğine ilerleyen ciddi pnömoni geliştirebilmeleridir. İnfüzyonlu C vitamini, sepsis (kan zehirlenmesi) ve akut akciğer yetmezliği (ARDS) olan 167 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada akciğer iltihabını ve başarısızlığını azaltamamış, ancak ölüm oranını azaltmıştır. Aynı tedavi viral ve bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu ARDS’li iki genç kadında etkili olmuştur. 5 çalışmanın bir meta-analizi, intravenöz C vitamininin kritik hastalarda mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltabildiğini bulmuştur.
Yukarıdaki bulgulara dayanarak, Lancet dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, C vitamini infüzyonunu kritik COVID-19 enfeksiyonu vakaları için potansiyel kurtarma tedavisi olarak listelemiştir. İntravenöz C vitamini uygulamasının sıkı tıbbi bakım gerektirdiğini ve etkilerinin yüksek oral dozlarla takviye anlamına gelmediğini unutulmamalıdır. İntravenöz C vitamini, kritik hastalarda akciğer yetmezliğini azaltabilir ve mortaliteyi azaltabilir, ancak bu etkinin önleyici C vitamini takviyesi ile ilgisi yoktur.
Sitokin fırtınası
Bir sitokin fırtınası sonucunda birçok kişinin COVID-19’dan öldüğüne inanılmaktadır. Yoğun bakım ünitesine kabul edilen COVID-19 hastalarında daha yüksek seviyelerde TNF-alfa ve diğer inflamatuar sitokinler tespit edilmiştir. Pnömonili 30 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, C vitamini takviyesi TNF-a & IL-6 gibi sitokinleri azaltmıştır.
C vitamini takviyesi, farklı solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azaltabilirken, önleme rolü daha az kesindir ve daha fazla araştırma gerektirir. COVID-19 enfeksiyonunun ortak bir komplikasyonu olan pnömoni üzerindeki yararlı etkiler özellikle cesaret vericidir. Bununla birlikte, yukarıdaki çalışmaların hiçbiri, C vitamini takviyesinin bu özel virüs üzerindeki etkilerini incelememiştir. Bilim adamları, COVID-19 hastalarında C vitamini takviyesini araştıran birçok klinik çalışmayı açıklamışlardır fakat sonuçların beklenmesi gerekmektedir.

Önerilen Günlük Alım Miktarı

C vitamini için önerilen günlük günlük alım miktarı kadınlar için 75 mg/gün ve erkekler için 90 mg/gündür. Gebe veya emziren kadınlar için 125 mg/gün’e kadar olan miktarlar ve sigara içenler için günde 35 mg daha önerilmektedir. Belirli bir besin maddesi için RDA, eksiklikten kaçınarak hesaplanır. Bazı kaynaklar artık BKA’nın yaş, cinsiyet, gebelik ve sigara içme alışkanlıklarına bağlı olarak şu anda tavsiye edilen alımların iki katı kadar olması gerektiğini öne sürmektedir.
60 mg/gün üzerindeki alımlarda, idrarda C vitamini görünmeye başlamaktadır. Bununla birlikte, kan ve beyaz kan hücrelerindeki C vitamini konsantrasyonlarını doyurmak için 250-400 mg/gün ve daha yüksek alımlar gereklidir. Yetişkin erkekler için C vitamini RDA 90 mg ve kadınlar için 75 mg’dır, ancak son çalışmalar bu sayıların iki katına çıktığını göstermektedir. Yaş, cinsiyet, gebelik ve sigara içme alışkanlıklarına bağlı olarak gereksinimler artabilir.
En yaygın günlük dozlar solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi için 200-300 mg ve tedavi için 1.000-3.000 mg idi. ‘Tolere edilebilir üst alım seviyesi’ yetişkinler için 2 g/gündür. İnsanlar belirgin yan etkilere maruz kalmadan klinik ortamlarda çok daha yüksek dozlar alırlar, ancak tıbbi gözetim olmadan megado almaktan kaçınılmalıdır.

C vitamini, solunum sistemini viral enfeksiyonlardan, sigara dumanından ve diğer stres faktörlerinden koruyan çok önemli bir antioksidandır. Takviye, farklı solunum koşullarının şiddetini ve süresini azaltabilirken, önleme üzerindeki etkiler daha az kesindir. C vitamini, COVID-19 (2019-nCoV) enfeksiyonunun yaygın bir komplikasyonu olan pnömoninin önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, hiçbir çalışma bu virüs üzerindeki etkileri incelememiştir, bu nedenle herhangi bir sonuç çıkarmak için çok erkendir.
COVID-19 enfeksiyonunun önlenmesi veya tedavisi için C vitamini takviyesi önermek için yeterli kanıt yoktur. Araştırmacılar potansiyel tedavileri belirlemeye çalışırken, alabilecek en iyi koruyucu önlemler sosyal mesafe, el yıkama ve yüze dokunmaktan kaçınmaktır.

Kaynakça:

lifeandthyme.com
owlchemy.co.uk
pantagraph.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.