Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

İVİG (İntravenöz İmmünglobulin) Tedavisi Kullanım Alanları

0 851

İvig tedavisi genellikle bir doktor muayenesinde veya hastanede damardan (intravenöz olarak) yapılır. Evde özel düzenlemeler ve tıbbi rehberlik altında da verilebilir. Bu yazıda tedavinin hangi durumlarda kullanılacağına bilgiler bulunmaktadır.

Bozulmuş Bağışıklık Sistemi

Genetik bozukluklar
İVİG (İntravenöz İmmünglobulin) Tedavisi Kullanım AlanlarıBazı genetik bozukluklar vücudun antikor oluşturma yeteneğini azaltır veya tamamen engeller. Bu bozuklukları olan insanlar enfeksiyonlara karşı oldukça savunmasızdır. En yaygın tedavi, bağışıklık sistemindeki eksik antikorların yerini alan IVIg’dir. Bu genetik bozukluklar için, IVIg genellikle bireyin yaşamının geri kalanında her 3-4 haftada bir verilir. 17 farklı çalışmanın bir analizi, antikor oluşturamayan 676 kişiye baktı. IVIg’nin enfeksiyon riskini ve hastaneye yatış ihtiyacını azalttığını buldular. Ayrıca kandaki IgG seviyelerinin enfeksiyon riski ile ilişkili olduğunu da gösterirler. 100 mg/dL IgG artışı pnömoni riskini % 27 azaltmıştır.
Bu genetik bozukluğu olan bazı insanlar antikorlar oluşturabilir, ancak daha düşük bir oranda. Bu bozukluğun gözlemsel çalışmaları, IVIg’nin pnömoni vakalarının sayısını azaltabileceğini ve akciğer hasarını önleyebileceğini düşündürmektedir.
Lösemi
Lösemi, beyaz kan hücrelerini etkileyen bir tür kemik iliği kanseridir. Bazı lösemi formları, tekrarlayan enfeksiyonlara yol açan antikor üretimini azaltabilir. Enfeksiyonlar endişe ederse normal kanser tedavisine IVIg eklenir. 9 çalışmanın gözden geçirilmesine göre, IVIg enfeksiyonların sıklığını azaltır. Ancak, IVIg’in genel ölüm riskini azaltmadığını da bulmuşlardır. Bir maliyet analizi, IVIg’nin bu kanserde uygun maliyetli bir tedavi olmayabileceğini belirledi. Çoğu kanıt, ilacın yüksek maliyetinin ve sürekli tedavilerin rahatsızlığının IVIg’nin sağladığı faydalardan daha ağır basabileceğini düşündürmektedir.
Çocuklarda HIV
HIV hastalığına, bağışıklık sistemindeki birden fazla hücreyi etkileyen viral bir enfeksiyon neden olur. Bağışıklık sistemindeki aşamalı düşüş sonunda AIDS’e yol açabilir. AIDS’te vücut özellikle enfeksiyona karşı savunmasızdır. Geçmişte, IVIg HIV’li çocuklarda enfeksiyonları önlemek için kullanılıyordu. Daha eski klinik çalışmalar IVIg’nin enfeksiyon süresini ve hastaneye yatış sıklığını azalttığını göstermektedir. Bununla birlikte, bu çalışmalar daha yeni HIV tedavileri olmadan önce gerçekleştirildi. Oldukça aktif antiretroviral tedavi (HAART) adı verilen yeni bir ilaç sınıfı çoğunlukla IVIg’nin yerini almıştır.

Otoimnün Hastalıklar

Sinir bozuklukları
Birçok otoimmün hastalık sinirleri etkileyebilir. Bu bozukluklar, antikorlar sinirlere veya onları çevreleyen koruyucu tabakaya saldırdığında ortaya çıkar. Bu kas güçsüzlüğüne, azalmış refleks yanıtına ve duyu kaybına yol açabilir. Bu sinir bozukluklarının tedavisi genellikle IVIg veya plazma değişimini (PE) içerir. PE kanı filtreleyerek ve istenmeyen antikorları kaldırarak çalışırlar. Bu sinir bozukluklarından birine bir örnek Guillain-Barré sendromudur. 12 klinik çalışmanın gözden geçirilmesine göre, IVIg ve PE’nin her ikisi de bu bozuklukta iyileşme süresini iyileştirmektedir. İkisi arasında etkinlik veya yan etki açısından fark yoktur. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, sinirleri etkileyen başka bir otoimmün bozukluktur.
5 büyük derlemenin analizi, IVIg’nin bu bozuklukta kısa süreli özürlülüğü geliştirdiğini bulmuştur. IVIg çocuklarda ve damarlara zayıf erişimi olanlarda tercih edilir. Klinik çalışmalar, insanların damarlara zor erişim nedeniyle PE ile tedaviyi tamamlama olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermiştir. Araştırmalar, IVIg’in diğer sinir bozukluklarında da yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir analizde IVIg, insanların % 78’inde gücü geliştirdi ve % 39’unda sakatlığı azalttı. Farklı bir uzun dönemli çalışma IVIg’nin sinir hücrelerini de zamanla onarabileceğini bulmuştur.
Göz hastalıkları
İVİG (İntravenöz İmmünglobulin) Tedavisi Kullanım AlanlarıIVIg, Graves oftalmopati adı verilen bir hastalıkta yardımcı olabilir. Bu bozuklukta, antikorlar gözdeki farklı dokulara saldırır ve bu da iltihaplanmaya neden olur. Semptomlar hafif rahatsızlıktan acil tedavi gerektiren şiddetli şişmeye kadar değişebilir. Bu bozukluk için tipik tedavi steroidlerdir. Küçük çalışmalar, IVIg ve steroidlerin göz semptomlarını iyileştirmede eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir. IVIg, steroidlere göre daha az sıklıkta ve daha hafif yan etkilere sahiptir. Birdshot retinokoroidopati, göz iltihabını içeren benzer bir durumdur. Bu hastalığı olan 18 has- tada yapılan bir çalışmada IVIg alan kişilerin yarısında görmenin düzeldiği saptanmıştır.
Kan hastalıkları
İdiyopatik trombositopenik purpura, ciltte kırmızı veya mor lekelere neden olan bir otoimmün bozukluktur. Bu lekeler, antikorlar yanlışlıkla kandaki trombositlere saldırdığında ortaya çıkabilir. Trombositlerin yok edilmesi kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltacaktır. Bu, ciltte lekeler olarak ortaya çıkan iç kanamaya yol açmaktadır. Bu bozukluğun hafif vakaları genellikle tedavi gerektirmez. Çocuklar genellikle tıbbi yardım almadan kendi başlarına iyileşebilirler. IVIg, yüksek kanama komplikasyonu riski olduğunda kullanılır. Trombositlerin bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesini yavaşlatarak çalışır.
Klinik çalışmalar, IVIg’nin bu durum için yaygın bir tedavi olan steroidlerden daha etkili olabileceğini düşündürmektedir. IVIg, çocuklarda ve yetişkinlerde trombosit sayısını arttırdı ve kanamayı azaltmıştır. IVIg ayrıca steroidlere göre daha az yan etkiye sahiptir. Farklı bir bozukluk olan Henoch-Schonlein purpura da parlak kırmızı lekelenmeye yol açar. Bu bozukluktaki lekelenme, kan damarlarında birlikte toplanan antikorlardan kaynaklanır. Bu antikor kümeleri iltihap ve kanamaya neden olmaktadır. Birkaç olgu sunumu, IVIg’nin bu kanama komplikasyonlarında yardımcı olabileceğini düşünse de, klinik çalışmalarda eksiklik vardır.
Kas hastalıkları
Dermatomiyozit adı verilen nadir bir kas bozukluğu, kaslarda ciddi iltihaplanmaya neden olur. Semptomlar cilt döküntüsü, kötüleşen kas zayıflığı, kilo kaybı ve ateşi içerebilir. Bu iltihabın kesin nedeni belirsizdir, ancak muhtemelen bir enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisidir. Bu durum normal olarak steroidler ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar ile tedavi edilir. Birkaç çalışma IVIg kullanımını araştırdı. Bir araştırmaya göre, IVIg çalışılan 11 kişiden sadece 3’ünde kas semptomlarını iyileştirmiştir.
Bir başka raporda, IVIg’ın incelenen 9 çocuğun hepsinde semptomları iyileştirdiği bulundu. Araştırmacılar 4 yıl boyunca çocukları izledi ve 6’sının IVIg alırken steroid dozlarını azaltabildiğini bulmuşlardır. Bu bozukluğun semptomları için IVIg kullanımı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Artrit
Bazı artrit formları genellikle çocukları etkiler. Artrit, yorgunluk , grip benzeri semptomlar ve ağrıya neden olabilecek eklemlerin iltihaplanmasıdır. Eklemlerdeki dokulara saldıran antikorlar bu iltihaplanmaya neden olmaktadır. Normal tedavi NSAID’leri, steroidleri veya bağışıklık sistemini değiştiren ilaçları içermektedir. Bir çalışma, artritli 27 çocukta IVIg potansiyelini inceledi. Araştırmacılar IVIg’nin ateş semptomlarını iyileştirdiğini ve steroid ihtiyacını azalttığını bulmuşlardır. Bununla birlikte, hastalığın genel ilerlemesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 25 çocuğun klinik çalışmasında IVIg, katılımcıların yaklaşık% 75’inin semptomlarını iyileştirdi. IVIg durdurulduktan sonra, faydalar hızla tükenmiştir. Artritli çocuklarda IVIg’nin güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Gebelik komplikasyonları
Antifosfolipid sendromu (APS), antikorların hücrelerde bulunan bir yağ formuna saldırdığı bir otoimmün bozukluktur. Bu, kan pıhtısı oluşturma riskinin artmasına neden olmaktadır. Bu bozukluk hamile kadınlarda özel bir endişedir. APS düşük, erken doğum ve ölü doğum gibi gebelik komplikasyonları riskini artırmaktadır. Küçük bir çalışmaya göre, IVIg bebek gelişim problemlerinin sayısını ve yoğun bakım ihtiyacını azaltmaktadır. Bununla birlikte, 13 çalışmayı inceleyen bir araştırma incelemesi IVIg’nin gebelik kaybı veya erken doğum riskini arttırdığını bulmuştur. IVIg’nin gebelikte güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Diğer Otoimnün Hastalıklar

İVİG (İntravenöz İmmünglobulin) Tedavisi Kullanım AlanlarıAraştırmalar IVIg’nin etkili olabileceğini düşündürmektedir:
• Multipl Skleroz
• Miyastenia gravis
• Şiddetli romatoid artrit
• Hala hastalık
• Felty sendromu
Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Enfeksiyonlarla İlgili Hastalıklar

Kawasaki hastalığı
Kawasaki hastalığı esas olarak çocukları etkiler ve kan damarlarının iltihaplanmasına neden olur. Semptomlar ateş, döküntü ve ağız ve dilin kızarıklığını içerir. Bu hastalığın bir enfeksiyon tarafından tetiklendiğine inanılmaktadır. Doktorlar genellikle hastalığın ilk 10 günü boyunca aspirin ile IVIg tedavisi kullanırlar. Bu uygulama kalpteki kan damarlarının zayıflamasını önlemeye yardımcı olmaktadır. 16 klinik çalışmanın analizi, IVIg’nin kalbin hasarını azalttığını ve ateş süresini azalttığını göstermektedir. Ayrıca, tek bir yüksek dozda IVIg’in en etkili strateji olduğunu bulmuşlardır.
Organ naklinin neden olduğu enfeksiyon
Organ nakli alan insanlar bağışıklık sistemlerini baskılayan ilaçlar almalıdır. Bu, vücutlarının yeni organı reddetmemesini sağlamak için yapılmalıdır. Bununla birlikte, bu ilaçlar onları enfeksiyon riskini arttırır. Bazı virüsler kemik iliği nakli hastalarında ciddi akciğer iltihabına neden olabilir. Çalışmalar, antiviral ilaçlarla birlikte yüksek dozda IVIg’nin hayatta kalma şansını arttırdığını göstermektedir. 25 kişiden oluşan bir çalışmada, hastaların % 52’sinin IVIg+antiviral ilaçlar aldıktan sonra hayatta kaldığı bulundu. Hastalar sadece antiviral ilaçlar aldıklarında sadece % 15’i hayatta kalmıştır. Bir başka küçük çalışma, IVIg + antiviral ilaç kullanan 10 hastanın 7’sinin hayatta kaldığını ve 10 ay sonra hastalığın nüksetmediğini bulmuştur. Buna karşın, ilaçlardan sadece birini alan hastaların tümü hayatta kalamamıştır. Organ nakillerinin neden olduğu enfeksiyonlu kişilerde IVIg’nin güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Bağırsak enfeksiyonu
Bazı virüsler çocuklarda ciddi ishale neden olabilir. Virüs, inflamasyona neden olan ince bağırsağın astarını enfekte etmektedir. Tedavi öncelikle hastanın iyi nemlendirildiğinden emin olmaktır. Bir klinik çalışma, bu enfeksiyonda IVIg kullanımını araştırdı, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. IVIg alan çocuklar daha hızlı iyileşti ve hastanede kalış sürelerini azalttı. Bu, IVIg’nin ağızdan alındığı birkaç durumdan biridir.
Toksik şok sendromu
Toksik şok sendromu, toksinlerin neden olduğu hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Bazı bakteri türleri, bağışıklık sistemi tarafından büyük bir tepkiyi tetikleyen toksinler üretebilir. Bu, sonunda organ yetmezliğine yol açabilecek ateş ve düşük tansiyona neden olmaktadır. Gözlemsel bir çalışma, IVIg ile tedavi edilen kişilerin% 67’sinin 30 gün sonra hayatta kaldığını bulmuştur. IVIg almayan grupta sadece% 34 sağ kaldı. Araştırmacılar, IVIg’nin ilaç tedavisine potansiyel olarak etkili bir katkı olarak araştırılması gerektiğini öne sürmektedir. Şimdilik, IVIg’nin toksik şok sendromu için kullanımı, klinik çalışmaların eksikliği nedeniyle kanıtlanmamıştır.
Enfeksiyonla İlişkili Diğer Hastalıklar
IVIg’nin potansiyel olarak etkili olduğu ileri sürülmüştür:
• Kistik fibroz
• Ameliyat sonrası enfeksiyon
• Alt solunum yolu enfeksiyonu
• Kolon iltihabı
Bununla birlikte, bu kullanımlar kanıtlanmamıştır. Klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

İvig Tedavisinin Öteki Kullanımları

IVIg’nin aşağıda belirtilen koşullarda güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Mevcut çalışmalar karışık bulgulara sahiptir.
Astım
İVİG (İntravenöz İmmünglobulin) Tedavisi Kullanım AlanlarıAstım, akciğerlerin solunum yollarındaki kronik inflamasyondan kaynaklanır. Semptomlar nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüs sıkışmasıdır. Birçok çalışma IVIg’nin astımdaki potansiyelini inceledi. Klinik çalışmalara göre, IVIg birçok durumda plasebodan daha etkili değildir. IVIg ayrıca enfeksiyon sıklığını azaltmaz. Bununla birlikte, IVIg, bağışıklık sistemi anormallikleri ve astımı olan kişilerde yararlı olabilir. Olgu sunumlarına göre, IVIg enfeksiyon sayısını azaltır ve semptomların şiddetini azaltmaktadır.
Şiddetli cilt reaksiyonları
Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu ciddi cilt reaksiyonlarının iki biçimidir. Bu reaksiyonlara en sık belirli ilaçlar neden olur. Semptomlar, hastaneye yatmayı gerektiren cildin yoğun kabarması ve soyulmasıdır. 17 gözlemsel çalışmanın analizine dayanarak, IVIg, özellikle çocuklarda ölüm riskini hafifçe azaltmaktadır. 26 çalışmaya bakan farklı bir analiz, IVIg + steroidlerin iyileşme süresini yaklaşık 3 gün azalttığını bulmuştur. Bu fayda Asyalılarda en büyüktü. Ancak IVIg ölüm riskini azaltmamıştır.
Nakil reddi
Nakledilen bir organ bazen alıcının vücudu tarafından reddedilebilir. Nakil alıcıları, reddedilme riskini azaltmak için bağışıklığı baskılayan ilaçlar almalıdır. Bir naklin reddedilmesinin birçok yolu vardır. Bir işlem, bir antikor saldırısının neden olduğu derhal reddetmeyi içerir. IVIg, diğer ilaçlarla birlikte, bu tip ret için etkili olabilir. Bir çalışmada, IVIg sonuçlarını içeren bir terapi, 3 yıl sonra böbrek nakilleri için% 91.7 sağ kalım oranına ulaşmıştır.
Enfeksiyonla ilişkili zihinsel bozukluklar
Nadir durumlarda, bakteriyel enfeksiyonlar çocuklarda zihinsel bozukluklara neden olabilir. Bu, bir enfeksiyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkan çeşitli davranışsal ve psikolojik semptomlara yol açar. Bu bozukluk oldukça yakın zamanda keşfedilmiştir ve iyi anlaşılmamıştır. Beyin hücrelerine saldıran bağışıklık sisteminden kaynaklanabilir. IVIg’ın bir tedavi olarak faydalı olabileceği umudu vardır. 12 çocuklu bir olgu serisi, tek bir IVIg dozunun kalıcı semptom iyileşmesi sağladığını bulmuştur. Bununla birlikte, 35 çocuğun yakın tarihli bir klinik çalışması, IVIg’nin plasebodan anlamlı olarak daha iyi performans göstermediğini bulmuştur. Genel olarak, bu nadir bozukluk için araştırmalar eksiktir ve uzmanlar IVIg’in bir rol oynaması gerekip gerekmediğinden emin değildir.
Kurdeşen
Gecikmiş basınç ürtikeri nadir bir kurdeşen şeklidir. Cildin sürekli baskı gördüğü yerlerde ağrılı şişmeye neden olur. Semptomlar sıklıkla şiddetlidir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır. Steroidler genellikle etkili olan tek tedavidir. Bununla birlikte, steroidlerin uzun süreli kullanımı birçok dezavantajının bulunduğu unutulmamalıdır. Olgu sunumları, IVIg’ın bu kovanlarda faydalı olabileceğini göstermektedir. IVIg, diğer ilaçlara cevap vermeyen 8 hastanın 5’inde semptomları iyileştirmiştir.

Kaynakça:
emedicine.medscape.com
uptodate.com
ncbi.nlm.nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku