Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Koronavirüs ile Mücadelede Demir ve Ferritin Yardımcı Olabilir mi?

0 245

Dengeli demir seviyeleri beyin ve bağışıklık sistemini desteklemektedir. Aşırı olarak, demir iltihabı kötüleştirir ve bazı viral enfeksiyonları daha ölümcül hale getirir. Yeni veriler COVID-19’un demir belirteçlerini değiştirerek sinir hasarına ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceğini göstermektedir. Bu, pandemi sırasında demir alımı ne anlama gelmektedir merak konusudur. Bu yazıda demir ve ferritinin Covid-19 önlemede etkili olup olmadığına bilgiler bulunmaktadır.
Bu makale bilgilendirme amaçlıdır ve koronavirüs salgını devam eden bir salgın olduğu için bazı bilgilerin değişmesi muhtemeldir. Değişecek bilgiler ışığında da demir ve ferritinin koronavirüs mücadelesindeki ayrıntıları değişebilir. Şimdilik en iyi tedbir el yıkama, sosyal mesafeyi koruma ve yüze dokunmaktan kaçınmadır.

COVID-19 İçindeki Demirin Önemi

Koronavirüs ile Mücadelede Demir ve Ferritin Yardımcı Olabilir mi?Demir (Fe) önemli bir elementtir. Vücudun şu nedenlerden dolayı demire ihtiyacı vardır:
• Etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturur
• Enfeksiyonlara karşı direnç sağlar
• Kırmızı kan hücreleri ve enerji üretir
• Kandaki ve kaslardaki oksijenin taşınmasında etkilidir
• Antioksidan enzimlerin (katalazlar dâhil) bir parçası olarak hücreleri serbest radikal hasarına karşı koruma sağlar
Bu güçlü roller nedeniyle, düşük demir seviyelerinin zararlı sağlık etkileri olabilir. Öte yandan, aşırı demir seviyeleri dokulara ve DNA’ya zarar veren reaktif oksijen türlerini tetikleyebilir. Bu nedenle demir seviyelerini dengede tutmak önemlidir. Vücudun içindeki demirin yaklaşık% 60’ı hemoglobine ,% 10’u miyoglobine dâhil edilirken, geri kalan% 20-30’u demir transferrin ve ferritin gibi özel proteinlere bağlanır. Bu proteinler serbest demirin vücutta oksidatif hasara neden olmasını önlemektedir.
Bunu göz önünde bulundurarak, mevcut pandemide demir dengesinin önemini değinen bir COVID-19 vakasına incelemesine beraberce bir bakalım. Dengeli demir seviyeleri bağışıklık savunmasını ve genel sağlığı destekler. Hem düşük hem de yüksek demir seviyeleri zararlıdır.

Sinir ve Demir Düzeylerini Etkileyen Bir COVID-19 Olgusu

Aşağıda özetlenen dava, örnek alınması gereken bir ön rapordan (ön baskı olarak adlandırılmaktadır) alınmıştır. Matbaalardan elde edilen bulgular, hakem değerlendirmesine tabi oluncaya kadar sonuçsuz, doğrulanmamış ve tıbbi olarak belirsizliğini korumaktadır. Çin’in yeni koronavirüsün geldiği Hubei eyaletindeki bilim adamları, enflamatuar sinir problemleri ve düşük demir seviyeleri olan enfekte bir hasta olduğunu bildirmişlerdir. Hasta, 66 yaşında, omurilik iltihabı (enfeksiyöz sonrası akut miyelit) nedeniyle kısmi felç gelişen COVID-19 hastası bir erkektir. Yeni koronavirüs için pozitif ve diğer mikroplar için negatif test sonucu vermiştir.
Bu vaka sinir hasarına neden olan bilinen ilk koronavirüs vakasıdır. Hastanın laboratuvar belirteçlerinin çoğu normaldir, ancak demir oranı düşüktür (1,8 umol/L). İnflamatuar belirteçleri, ferritin, CRP ve IL-6 – da yüksektir. Ferritin, iltihaplanma ve enfeksiyonla birlikte yükselen demir depolayan bir proteindir. Tanı ve tedaviden sonra semptomları düzeldi ve demir seviyeleri normale döndü. İki koronavirüs swab testi negatif çıkmış ve taburcu edilmiştir. Peki bu bulguların açıklaması nedir?

Demir ve Enflamasyon Arasındaki Bağlantı

Koronavirüs enfeksiyonu düşük kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin ile erken evrelerde ilişkilendirilmiştir. Daha sonra COVID-19, sinirlere zarar verebilecek, ferritini artıracak ve demiri azaltabilecek yaygın inflamasyon ve sitokin fırtınalarına neden olabilir. Diğer belirteçler bir yana, düşük demir tek başına yeterince endişe verici olabilir. Bir çalışmada, düşük demir, pnömonili yatan hastalarda diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak ölme riskini artırmıştır. Düşük demir seviyeleri sinir hasarını da kötüleştirebilir. Beynin düzgün çalışması için demire ihtiyacı vardır. Ayrıca sinir hücrelerinin, iletişim kuramayacakları koruyucu miyelin kılıfları üretmek için demire ihtiyacı vardır.
Bu nedenle, koronavirüsün bazı hastalarda daha fazla komplikasyon riskini artırarak demir kan seviyelerini düşürmesi mümkündür. Bu, takviyenin faydalı olduğu anlamına gelmez. Demir dengesinin COVID-19’daki rolü daha fazla araştırmayı hak etmektedir. Korona virüs, muhtemelen düşük demir ve yüksek ferritin seviyeleri ile ciddi inflamasyona neden olabilir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Hastane Süper Böcekleri ve Ferritin

Koronavirüs ile Mücadelede Demir ve Ferritin Yardımcı Olabilir mi?Başka bir ön baskı, 20 COVID-19 hastasında ikincil bakteriyel enfeksiyonlar ile yüksek düzeylerde ferritin, CRP ve prokalsitonin arasında bir bağlantı bulmuştur. Bu inflamatuar belirteçlerin yüksek seviyeleri de çok ciddi hastalık ve daha kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Antibiyotiğe dirençli süper böcekler genellikle yüzeylere yapışmak için biyofilmler oluştururlar ve bu süreçte demir kullanabilirler. Test tüplerinde demir şelatlayıcı (deferoksamin) biyo filmleri ortadan kaldırmıştır.

Demir Virüsleri Nasıl Etkiler?

6 binden fazla çocuk ve anneleri üzerinde yapılan bir çalışmada, hamilelik sırasında demir eksikliği, yavrularda akciğer fonksiyonu azalmıştır. Benzer şekilde, anemi neredeyse 500 çocuğun 2 çalışmasında artmış solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkilidir. Demirle güçlendirilmiş formüller 260 bebek üzerinde yapılan bir çalışmada solunum yolu enfeksiyonu insidansını ve burun, öksürük ve hırıltılı solunum semptomlarını azaltmıştır.
4 k’dan fazla hamile kadın ve yeni doğmuş çocukları üzerinde yapılan bir çalışmada, tek başına demir ile takviye veya folik asit (her ikisine de verilmiştir) ile kombine edilerek üst solunum yolu enfeksiyonları azalmıştır. Demir, hücre temelli bir çalışmada bağışıklık sisteminin sitomegalovirüse karşı aktivasyonunu arttırmıştır. COVID-19 kuru öksürük, balgam ve akciğer hasarına neden olabilir. 22 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, 22 kadın üzerinde yapılan bir denemede kronik öksürük olan kadınlarda demir eksikliği daha yaygındı. Demir sülfat takviyesi semptomları iyileştirmiştir.
Demir ve A vitamini takviyeleri, 600’den fazla okul öncesi çocuk üzerinde yapılan çalışmalarda solunum yolu enfeksiyonu insidansını ve burun akıntısı, öksürük ve ateş semptomlarını azaltmıştır.
Bununla birlikte, çinko ve demir takviyesinin binlerce bebek üzerinde yapılan çalışmalarda karışık etkileri olmuştur. Demiri antienflamatuar omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) ile birleştirmek en iyi sonuçları vermiştir. Genel olarak, demir eksikliği enfeksiyona duyarlılığı arttırır. Yeterli demir almak özellikle hamilelik ve erken çocukluk döneminde önemlidir.

Yüz Maskesinde Demir Kullanımı

Demir oksitli nano partiküller, yağ zarflarına ve enzimlerine zarar vererek influenza virüslerinin çoğalmasını ve enfektivitesini azaltmıştır. Yüz maskelerine eklemeleri, gribe neden olan birkaç influenza virüsünün yükünü azaltmıştır (H1N1, H5N1 ve H7N9) Yeni koronavirüs ayrıca konakçı hücrelere yapışmasına ve istila etmesine yardımcı olan yağlı bir zarfa sahiptir. Zarfları bozan bileşikler, koronavirüsün hücrelere girmesini engelleyerek işe yarayabilir. Bununla birlikte, demir nano parçacıkları henüz yeni virüse karşı test edilmemiştir.

Çok Fazla Demir Enfeksiyonunu Kötüleştirebilir

Demir seviyelerinin yeterli olması kişiyi enfeksiyondan koruyabilir fakat fasla olması faydadan çok zarar verebilir. Hepatit C dâhil olmak üzere birçok virüs, bir demir giriş proteinini (transferrin reseptörü) tanıyarak hücrelere girer. Vücudun içine girdikten sonra virüslerin ve bakterilerin çoğalması için demire ihtiyaç vardır. Yüksek kan demir düzeyleri 2500’den fazla düşük gelirli kadın üzerinde yapılan bir çalışmada kalıcı insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu riskini artırmıştır. 36 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, stabil kistik fibroz hastalarının yüksek balgam demirine sahip olma ve kalıcı enfeksiyonlardan mustarip olma olasılığı daha yüksektir.
Değişen demir seviyeleri, özellikle aşırı demir yükü, HIV, hepatit B ve hepatit C enfeksiyonlarında kötü prognoz ile de ilişkilidir. Binden fazla insan üzerinde yapılan bir çalışmada, HIV enfeksiyonu demir dengesini değiştirerek tüberküloza yatkınlığı arttırdı. Demir kandan bağışıklık hücrelerine doğru hareket ederek hasara neden olmuş gibiydi. Buna karşılık, HIV hastalarında iltihaplanma, yüksek ferritin ve anemi vardı. Aynı laboratuvar belirteçleri COVID-19 hastalarında değiştiğinden, bir şekilde örtüşen mekanizmalar iş başında olabilir. Düşük kan demiri, HIV hastalarında olduğu gibi vücuttaki yeniden dağılımından kaynaklandığında, takviye genellikle önerilmemektedir.
Demir takviyeleri ve yüksek diyet demir alımı, hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir ve pnömonisi olanlar da dahil olmak üzere HIV’li bazı insanlarda ölme şansını artırabilir. Ancak, sonuçlar karışıktır. Kanıtlar, düşük doz demir desteğinin zararlı olmayabileceğini göstermektedir. Aşırı demir yükünün 2019 koronavirüsü ve komplikasyonları üzerindeki etkileri test edilmemiştir. Aşırı miktarda demir, bazı viral enfeksiyonları (Hep B, Hep C ve HIV) olan insanlarda sonuçları kötüleştirebilir. Aynı şeyin koronavirüs için de geçerli olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

Hafif Demir Eksikliğinin Hiç Faydası Olur mu?

283 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada orta derecede demir eksikliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunması önerilmiştir. Benzer şekilde, demir eksikliği neredeyse 2700 Kenya ve Ugandalı çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada sıtmadan korumuştur. Yine de bu çalışma düşük kalitedeydi ve bazı kısıtlılıkları vardır. Bilim adamları bir değiş tokuşun iş başında olabileceğini söyledi: hafif eksiklik mikropları demirden yoksun bırakmakta, ancak bağışıklık korumasından ödün vererek enfeksiyon riskini artırmaktadır. Öte yandan, hafif demir eksikliğinin bile birçok olumsuz etkisi vardır. Bir doktor tarafından tavsiye edilmedikçe, günlük demir alımının azaltılması tavsiye deilmez. Hafif demir eksikliğine yönelik sağlam bir kanıt yoktur.

Genetik

300’den fazla insan üzerinde yapılan bir çalışmada, ferritin ve hem oksijenazın yapılmasına yardımcı olan genlerdeki genetik varyantlar akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ile ilişkili bulunmuştur. COVID-19 ayrıca hayatı tehdit eden ARDS’ye neden olabilir.

Koronavirüs ile Mücadelede Demir ve Ferritin Yardımcı Olabilir mi?
Gıda Kaynakları

Demir açısından zengin gıdalar arasında şunlar bulunur:
• Karaciğer, kalp, böbrek ve kan gibi organ etleri dahil olmak üzere et ve kümes hayvanları
• Kabuklu deniz ürünleri ve sardalye gibi balıklar
Demir bakımından yüksek olan (ancak demir emilimini önleyen maddelerde de yüksek olabilen) bitki bazlı gıdalar şunları içerir:
• Nohut, fasulye, bezelye ve mercimek dâhil bakliyat
Susam ve kabak çekirdeği dâhil olmak üzere tohumlar
• Brokoli ve lahana dâhil olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler
Yemeye büyük miktarlarda C vitamini eşlik ediyorsa, sebze bazlı öğünlerden emilim altı kat artabilir.

Dozaj

Yetişkinler günde en az 8 mg demir gerektirir. Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar (19 – 50 yaş) günde yaklaşık 18 mg almalıdır. Bebekler ve 1 ila 3 yaş arası çocuklar sırasıyla 11 ve 7 mg/gün gerektirirken, 4 – 8 ve 9 – 13 yaşlarındaki çocuklar için en az 10 ve 8 mg/gün gerekir. Diyetten emilen demir miktarı, küçük çocuklar, hamile kadınlar ve yoğun egzersiz yapan kişiler gibi bazı popülasyonlarda bireysel gereksinimleri karşılamak için yeterli olmayabilir.
Takviye dozaj
Diyetinizdeki emilebilir demir miktarını arttırmanız mümkün değilse, doktorunuz demir eksikliği anemisini önlemek için takviyeler önerebilir. Bu genellikle 6-24 aylık çocuklarda ve hamile kadınlarda görülür. Zaten demir eksikliği aneminiz varsa doktorunuz demir reçete edebilir. Demir eksikliğinin düzeltilmesinin birkaç ay sürebileceğini unutulmamalıdır. Demir eksikliği anemisini tedavi etmek için, hamileler ve ergenler de dâhil olmak üzere ergenler ve yetişkinlerde günde en az 3 ay boyunca demir içeren sülfattan 60-120 mg elementer demir (takviyedeki gerçek demir miktarı) önerilir. Demir sülfat, demir glukonat, demir fumarat ve hem demir şeklinde bir dizi demir takviyesi mevcuttur. Çinko eksikliği demir eksikliği anemisi ile ilişkilidir ve kötüleşir. Hem demir hem de çinko takviyeleri alırsanız, yiyeceklerle birlikte alın. Bu iki besini boş mideyle bir araya getirmek iyi bir fikir değildir, çünkü demir çinko emilimini engelleyebilir.

Önlemler ve Yan Etkiler

Oral demir, insanların % 60’ında bağırsak tahrişi, kabızlık, ishal, bulantı ve mide ekşimesi gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Yan etkileri en aza indirmek ve tolere edilebilirliği arttırmak için, yemekler demir emilimini üçte iki oranında azaltmasına rağmen yemekler arasında daha düşük dozlar önerilmektedir.
Ön veriler, koronavirüsün vücuttaki demir dengesini değiştirebileceğini düşündürmektedir. Düşük kan demiri ve yüksek ferritin düzeyleri daha kötü COVID-10 sonuçları ile ilişkilendirilmiştir, ancak bu henüz doğrulanmamıştır. Demir, sadece doğru miktarlarda ihtiyaç olan önemli bir diyet besinidir. Çok fazla demir iltihabı kötüleştirebilir, bu da COVID-19’u daha ciddi hale getirebilir. Öte yandan, demir eksikliği enfeksiyona yatkınlığı artırabilir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak hem sebzelerden hem de etten yeterli miktarda demir aldığından emin olunmalı ve bir doktor tarafından tavsiye edilmedikçe takviye alınmamalıdır.

Kaynakça:
lifeandthyme.com
owlchemy.co.uk

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.