Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Ayahuasca Nedir?

0 765

Ayahuasca kullanıcılar üzerinde birçok psikoaktif etki yaratan, kimyasal olarak karmaşık bir bileşene sahip olan bir bitkidir. Amazon halk tıbbı tarafından duyguları ve derin iç görüleri geliştirebileceği ve vücudu temizleyebileceği iddia edilmektedir. İddiaya göre, şamanlar sömürge öncesi zamanlardan beri zaman zaman manevi amaçlar için kullanmaktadırlar. Modern bilim, bu bitkinin bileşeninin zihinsel sağlık sorunları olan kişilere yardımcı olup olamayacağını öğrenmek için bu bitki üzerinde araştırma yapmak istemekte, ancak ayahuasca araştırmasının düzenleyici engelleri var olması ve olası yan etkiler nedeniyle bu araştırmaların çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Bununla birlikte, insan sağlığı üzerindeki etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir ve şu anda klinik çalışmalar devam etmektedir. Kullanımı ile ilişkili fizyolojik ve psikolojik riskler vardır. Uygun güvenlik ve etkinlik denemeleri yapılıncaya kadar, Ayahuasca mayaları potansiyel olarak tehlikeli ve yasadışı olarak kalmaya devam edecektir. Bu nedenle alınması tavsiye edilmez.

Ayahuasca Bitkisi

Ayahuasca Nedir?Ayahuasca bitkisi Amazon yağmur ormanlarında, yemyeşil bir ortamda yüksek yerlerde büyümektedir. Çay, asma ve la purga olarak da bilinen Ayahuasca, Psychotria viridis çalılarının yapraklarından Banisteriopsis caapi asma saplarıyla birlikte yapılmış bir demlemedir , ancak diğer bitkiler ve malzemeler de eklenebilir. Bu içecek, eski Amazon kabileleri tarafından manevi ve dini amaçlar için kullanılmıştır ve Brezilya ve Kuzey Amerika’daki Santo Daime de dahil olmak üzere bazı dini topluluklar tarafından hala kutsal bir içecek olarak kullanılmaktadır. Banisteriopsis caapi asma onun tıbbi bileşiklerin ekstraksiyon geliştirmek için kaynatılmış önce temizlenir ve ezilir. Demleme şamanın beğenisine düştüğünde, su çıkarılır ve bitki materyalinin arkasında bırakılır. Bu işlem, oldukça konsantre bir sıvı elde edilene kadar tekrarlanır. Soğuduktan sonra demleme safsızlıkları gidermek için süzülür.
Ruhun asması olarak da bilinen asma Banisteriopsis caapi, harmala alkaloidleri adı verilen bir grup bileşik içerir. Bu bileşikler MAO inhibitörleridir. Vücutta monoamin oksidaz adı verilen doğal olarak oluşan ajanların aktivitesini önlerler. MAO’lar adeta beynin badigardları gibi görev görürler. Psikoaktif bileşikler, özellikle güçlü vizyonu indükleyen ajan DMT, beyne girmek ve kendilerini beynin reseptörlerine bağlamak istediklerinde, MAO badigardları bunun olmasını engellemektedir. Ancak Banisteriopsis caapi’deki harmala alkaloidleri, bu koruyuculara molası verdirir ve işte o zaman DMT (N, N Dimetil Triptamin) bakımından zengin Psychotria viridis devreye girmektedir. DMT bilinen en güçlü görmeyi indükleyen ajandır. Ve garip bir şekilde, DMT dünyadaki birçok bitkide bulunmaz, fakat aynı zamanda insan vücudunda üretilir. Ancak MAO’lar sayesinde, gün boyunca DMT’ye gidilmez.
DMT oral olarak aktif değildir. Bir avuç DMT yenilebilir ve hiçbir şey olmaz, ancak bir MAO inhibitörü tüketirse, DMT aslında oral olarak aktif olacaktır. Ayahuasca’nın gizemi, bir şekilde, bazı yollarla, uzun zaman önce bazı yerli insanların harmala alkaloid zengini caapi asma ile DMT açısından zengin chakruna’yı birleştirmeyi düşündüğüdür. Ayahuasca, dış kabuğu çıkarmak ve asma ipi benzeri lifleri yumuşatmak için asma Banisteriopsis caapi bölümlerini vurmakla yapılır. Büyük bir tencereye büyük miktarda dövülmüş caapi asma yerleştirilir. Dövülmüş asma üzerine çok miktarda Psychotria viridis (chakruna) yaprağı eklenir. Daha sonra bir başka dövülmüş asma tabakası, daha sonra başka bir yaprak tabakası eklenir. Tencere neredeyse üstüne dökülerek asma ve yapraklarla oldukça dolduğunda, su eklenir. Tencere yeterince büyükse, kırk litre su eklenebilir. Daha sonra karışım birkaç saat boyunca ateşte pişirilir. Zamanla, tenceredeki sıvı buharlaşmaya başlar. Birkaç saat sonra, belki sekiz ya da daha fazla, ayahuasca bitti. Asma ve yaprak parçaları bir süzgeçten süzülür. Belki sadece bir litre viskoz sıvı kalır.

Tarihsel Kullanım

Ayahuasca Nedir?Ayahuasca (veya hoasca), iki halüsinojenik bitkiden (Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis) yapılmış psikoaktif bir demlemedir. Geleneksel olarak, bu demlemek Güney Amerika yerlileri tarafından manevi ve kültürel pratiklerindeki halüsinojenik özellikleri için kullanılır. Demleme geleneksel olarak iki bitkinin (Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis) kabuğu ve gövdeleri kaynatılarak yapılır. Arkeolojik kanıtlar, ayahuasca’nın en erken kullanımının dört bin yıldan fazla olduğunu göstermektedir. 20. yüzyılda ayahuasca’nın popülaritesi, küreselleşme ve din turizmi nedeniyle dünyaya yayılmaya başlamıştır.

Manevi ve Kültürel Durumu

Temel olarak, ayahuasca, psychedelic etkilere neden olan halüsinojenik bir karışımdır. Yerli halk, vücut dışı benzersiz deneyimleri tetikleyebileceğini iddia etmektedir. Bunlar bazen kullanıcılara bir tür tavsiye sunan manevi yolculuklar olarak tanımlanır ve böylece şamanizmle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Ayahuasca kaynaklı zihin durumunun şamanların trans durumuna girmesine ve halüsinasyona izin verdiği söylenmektedir. Ayahuasca’nın güçlü bir dini ve kültürel geçmişi vardır. Aynı zamanda ilgi çekici bir edebi konu olmuştur.
McKenna kardeşler, Gerçek Halüsinasyonlar kitabında ayahuasca hakkında bilgiler yazmışlardır. Aldous Huxley, The Kapılar: Cennet ve Cehennem isimli esesrindede meskalin ve diğer halüsinojenik bitkiler bulunmaktadır. Ayrıca, çoğu insan Castaneda’nın eserlerinde Don Juan’ın (muhtemelen kurgusal) psychedelic yolculuklarını duymuştur. Bununla birlikte, bu şamanizmle ilgili iddiaların çoğu çoğunlukla bilim alanının dışında kalmaktadır.

Hukuki Durum

Kültürel öneme sahip olmasına rağmen, ayahuasca’nın yasallığı tartışmalı bir konudur. Ayahuasca bitkileri ve müstahzarları ABD‘de yasal olmasına rağmen, durumları belirsizdir. Özellikle, bu bitkiler yasadışı kimyasallar içermedikleri için yasaldır. Bununla birlikte, DMT bir Çizelge I ilacı olduğundan DMT içeren bitkiler kullanılarak yapılan demleme yasadışıdır. ABD Yüksek Mahkemesi, 1993 tarihli Dini Özgürlük Restorasyon Yasası uyarınca ayahuasca tesislerini dini amaçlar için kullanma lehine karar vermiştir. Ayahuasca da FDA’nın zehirli bitkiler veri tabanında bulunmaktadır.

Ayahuasca Nasıl Çalışır?

Ayahuasca demeti, partiye bağlı olarak değişen konsantrasyonlarda psychedelic ilaçlar (DMT ve MAO inhibe harmala alkaloidleri) içerir. Bu psychedelic ilaçlar beyin üzerinde etkiler uygulamak için birlikte çalışıyor gibi görünmektedir. Hazırlık, değiştirilmiş bir ruh hali yaratır. Kullanıcıların vizyonlar, önceki anıların hatırlanması ve canlı duygular gibi içgözlemsel özellikler yaşadıkları bildirilmektedir. Ayahuasca demeti bağırsakta MAO-A’yı (Monoamin oksidaz-A) inhibe ettiği görülen harmin ve harmalin içerir. MAO-A, bazı kimyasalları ve nörotransmitterleri (serotonin , DMT, dopamin) parçalayan bir enzimdir.
DMT ve serotonin benzer yapılara sahiptir. DMT (N, N-Dimetiltriptamin) birçok farklı bitki türünde bulunan güçlü bir kimyasaldır. Serotonine benzer bir moleküler yapıya sahiptir ve MAO-A ile de bozunabilir. Bilim adamları, MOA-A’nın inhibisyonunun, DMT’nin metabolize edilmemiş bağırsakta emilmesine izin verdiğini bulmuşlardır. Daha sonra DMT’nin kan-beyin bariyerini geçmek için geçtiği kan dolaşımına girmektedir.
Beyindeki DMT, serotonin reseptörlerine (5-HT1A , -2A ve -2C), eser aminle ilişkili reseptörlere (TAAR6) ve sigma reseptörlerine (Sig-1R) bağlanır ve halüsinojenik etkilere neden olur. Bilim adamları ayrıca bu eylemin antidepresif etkileri olup olmadığını araştırmaktadırlar. Ayahuasca uygulanan kişiler fiziksel duyumlar, duygusal uyarılma ve öznel duygular durumu (frontal ve paralimbik beyin bölgeleri) ile ilişkili bölgelerde artan beyin aktivitesi göstermiştir.

Kısa Vadeli Etkiler

Ayahuasca Nedir?Ayahuasca’nın etkilerinin çoğu kullanıcı için öznel görünmesine rağmen. Örneğin, bazı insanlar ayahuasca’nın biraz uyarıcı olduğunu söylerken, diğerleri aşırı vizyonlara sahip olduğunu bildiriyor. Ne olacağını tahmin etmenin bir yolu yoktur. Aşağıdaki kısa vadeli etkiler kullanıcılar tarafından arzu edilir olarak bildirilmiştir:
• Heyecan hissi
• Düşünme oranında değişiklik
• Düşünme kalitesinde değişiklik
• Öfori
• Yeni görüşler
• Halüsinojenik vizyonlar
• Duygusal uyarılma
• Artan iç gözlem
• Duygu durum değişiklikleri
Bazı insanlar yoğun endişe, paranoya, korku ve geçmiş travmaların yeniden yaşamasını yaşarlar. Güvenli olmayan bir ortam ve eğitimsiz kolaylaştırıcılar ile birleştiğinde, bu çok tehlikeli olabilir.

Ayahuasca İnziva ve Töreni

Popülerlik nedeniyle, Güney Amerika’da ayahuasca çekilmeleri konusunda uzmanlaşmış tesislerin sayısı giderek artmaktadır ve bu çekilmelerin daha fazlası Batılılara göre düzenlenmektedir. Genel olarak, bu inzivaların formatı bir ila iki gün dinlenerek gece boyunca yapılan ayahuasca oturumlarından, sanatsal aktivitelerden ve akademik sunumlardan oluşabilir. Sonraki ayahuasca seansları dinlenme dönemlerini takip etmektedir. İnsanlar, ruhsal ya da kişisel gelişim, duygusal iyileşme ya da kişisel farkındalık gelişimi için ayahuasca inzivalarına katıldıklarını söylemektedirler.
Ayahuasca inzivalarında genellikle turistlerin amaçlanan psikolojik veya fiziksel etkiye sübjektif ayahuasca çayı içtiği törenler veya oturumlar düzenleyen Amazon şamanı vardır. Ancak, tüm Şamanların veya bu inzivaya çeken kolaylaştırıcıların deneyimleri ve etikleri bilinmemektedir. İnzivaya uğrayan insanlar tüm hayatlarını Şamanın veya kolaylaştırıcının ellerine bırakıyorlar. Eğitimsiz kişiler tarafından sunulan geri çekilme raporları mevcuttur . Demleme hazırlama, dozlama ve Ayahuasca’nın yan etkilerini yönetme ile ilgili konular, diğer risklerin yanı sıra katılımcıları ciddi tehlikeye atmaktadır.
Kolaylaştırıcılar bilgili olsa bile, ayahuasca hakkında yeterli klinik veri yoktur. Çalışmalar henüz tıbbi potansiyeli olup olmadığını belirlememiştir. Ek olarak, depresyon, anksiyete, bağımlılık ve TSSB gibi psikolojik bozuklukların sadece tıp uzmanları tarafından sunulması gerektiğini unutmayın . Ayahuasca törenleri, doktorunuzun önerdiği veya reçete ettiği şeylerin yerine yapılmalıdır.

Genler

Aşağıdakiler, ayahuasca ile benzer yollara bağlanabilir. Bu, bu genlerin ayahuasca’nın vücuttaki davranış biçimini etkileyebileceği anlamına gelmez. Ayahuasca’nın vücuttaki etkilerini tahmin etmenin bilinen bir yolu yoktur, bu klinik araştırmalarda kullanmanın ana zorluklarından biridir. Bununla birlikte, bu genleri incelemek, bilim adamlarının bir yandan beynin işleyişini ve diğer yandan çeşitli maddelerin parçalanmasını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
Aşağıdaki genler araştırılmıştır:
• CYP2D6 geni (insan sitokrom P450 izoenzim 2D6)
• MAO-A geni (Monoamin oksidaz A)
• 5-HT1A (Serotonin reseptörü)
• 5-HT2A (Serotonin reseptörü)
• 5-HT2C (Serotonin reseptörü)
• TAAR6 (Eser amin ilişkili reseptör)
• Sig-1R (Sigma reseptörleri)

Kaynakça:
nhs.uk
2bscientific.com
ncbi.nlm.nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.