Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Koruyucu Aile Nedir?

0 375

4100_koruyucu-aile

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan koruyucu aile hizmeti, sosyal ülkeler açısından oldukça önemlidir. Herhangi bir sebepten ötürü kendi öz ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, gönüllü aileler tarafından bakılması ve yetiştirilmesidir. Yani çocuk kendi ailesi olmasa da aile ortamında yaşamını sürdürmektedir. Koruyucu aile rolünü üstlenmiş kişi, çocuğu kendi öz ailesi gibi severek onların sevgi ve aile ortamı eksikliğini kapatmaya çalışmaktadırlar. Bakıldığında çocuk açısından oldukça önemli olan koruyucu aile, çocuğun daha iyi sosyalleşmesini sağlayarak aileye gereksinim duymakta olan çocukları toplum içerisine kazandırmış olurlar.

T.C. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koruyucu aile olabilmek için çeşitli yasalar ve kurallar belirlenmiştir. Kurum tarafından koyulan bu kurallara uygun olmayan ebeveynler, koruyucu aile rolünü üstlenememektedirler. Koruyucu aile olma adına koyulan ve şart koşulan bu yasalar, öncelikle çocukların güvenlikleri ve yararları esas alınarak düzenlenmiştir. Geleceğin emaneti olan çocuklar, kurum tarafından oldukça titizlikle hazırlanan yasalara göre koruyucu ailelere teslim edilmektedirler. Koruyucu aile olmak için başvuruda belirli kişiler bulunabilmektedirler. Başvuruda bulunabilmek içinse belirli şartlar şunlardır. Öncelikle koruyucu aile olmak adına başvuru yapabilmek için kişi T.C. vatandaşı olmalıdır. Aynı zamanda Türkiye’de ikamet etmek de T.C.vatandaşlığına ek olarak gerekmektedir. Kişinin düzenli bir gelire sahip olması, bu konuda diğer bir etkendir.

4100_ka

Koruyucu aile olabilmek için çocuğun öz ailesi herhangi bir başvuruda bulunamamaktadır. Eğitim bakımından bakıldığında ise, başvuracak olan kişi en az ilkokul mezunu olmalıdır. Bütün bu gereklilikleri kapsayan kişiler, koruyucu aile olabilmek adına başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Gerekli olan koşullara sahip olan kişiler, başvuru yaptıktan sonra ilgili kurum tarafından yapılan başvurular incelemeye alınır. İnceleme sonucunda ise, başvuru yapan kişilerin koruyucu aile olup olamayacakları ilgili birim tarafından kendilerine bildirilir ve eğer aile koruyucu aile olmaya uygunsa aileye yetiştirilmek üzere bir çocuk verilir.

Koruyucu aile sisteminin farklı çeşitleri bulunmaktadır:

1)Geçici Koruyucu Aile Uygulaması: Bu tarzdaki koruyucu aile uygulamasının süresi birkaç gün olmaktadır. Duruma göre ise en fazla 1 aya kadar uzamaktadır. Acil bir durumda koruyucu aile eğitimi almış kişilerin kısa bir süreliğine çocuğu koruma altına alması şeklinde uygulanmaktadır.

2)Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Uygulaması: Bu tür uygulamada çocuğun öz ailesi bulunmamaktadır. Uygulamada çocukla kan bağı olan kişilere veya oldukça yakın çevrede bulunan kişilere bu tarzda koruyucu aile görevi verilmektedir.

3)Süreli Koruyucu Aile Uygulaması: Bu tarzda geliştirilen uygulamada çocukların öz ailesi vardır ama öz ailede kalma kısa vadede mümkün değildir. Bu tarzdaki çocukların için geliştirilen koruyucu aile programı, en sık olarak uygulanan bir programdır.

4)Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Uygulaması: Bu tarzdaki uygulama biraz daha uzmanlık isteyen bir uygulamadır. Bu tür uygulamada yer alan çocuklar, özel bakım gerektiren çocuklardır ve bu konuda koruyucu aile olabilmek için kişilerin bu konuda lisanslarını almaları gerekmektedir.

Yazar:Erdoğan Gül

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.