Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Limon Otunun (Melisa Otu) Kullanımı, Yan Etkileri, Etkileşimleri ve Kullanım Miktarı

0 1.121

Limon otu ya da melisa (Melissa officinalis), nanegiller ailesinden (familyasından) çok yıllık bir bitkidir. Ayrıca oğul otu, her derde deva, acem otu, limon nanesi, kovan otu, Xiang Feng Cao (geleneksel Çin tıbbında) adlarıyla da bilinir. Melisa en iyi Haziran ve Ağustos ayları arasında hafif ılıman iklimlerde yetişir. Melisa özü ve yağı tavuk veya balık marine etmek Limon Otunun (Melisa Otu) Kullanımı, Yan Etkileri, Etkileşimleri ve Kullanım Miktarıveya pişmiş yiyecekleri ve reçelleri lezzetlendirmek için mutfak amaçlı kullanılabilir. Limon otu ya da melisa otunun ayrıca sindirim sistemini, sinir sistemini ve karaciğeri etkileyen çeşitli tıbbi bozuklukları tedavi ettiğine inanılmaktadır. Bu bitkinin kullanımı, Carmelite rahibelerinin, popüler olarak karmelit suyu olarak bilinen bir alkollü tonik yapmak için kullandığı 14. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bugün, melisa geleneksel tıpta hem uykuya yardımcı hem de sindirim toniği olarak kullanılmaktadır. Hafif bir limon aromasına sahip olan yapraklarından ilaç elde edilir. Limon otu tek olarak veya başka bitkilerle birlikte kullanılabilir. Melisa esansiyel yağı, sakinliği teşvik ettiği ve stresi hafiflettiğine inanılan aromaterapide de popülerdir.

Sağlık Yararları

Genellikle stres ve kaygıyı hafiflettiği söylenen limon otu, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip gibi görünen rosmarinik asit olarak bilinen bir bileşik içerir. Limon melisa otu, yatıştırıcı, sakinleştirici bir etkiye sahip gibi görünen kimyasallar da içerir, bazı virüslerin çoğalmasını da azaltabilir. Alternatif uygulayıcılar, melisa otunun uykusuzluk, uçuk, yüksek kolesterol, genital herpes, mide ekşimesi ve hazımsızlık (dispepsi) gibi çok çeşitli tıbbi durumların tedavisinde kullanılabileceğine inanmaktadır. Alzheimer hastalığı olan kişilerde bilişsel işlevi geliştirebileceğini bile iddia edenler vardır. Geleneksel tıpta uzun süredir kullanılmasına rağmen, bu sağlık iddialarının çoğunu destekleyen kanıtlar eksiktir. Limon otunun etkili olduğu hastalıklar aşağıdadır:
Alzheimer hastalığı: Ön çalışmalar, limon otu özündeki sitralin adlı bileşiğin, Alzheimer hastalığını tedavi etmek için kullanılan Aricept (donepezil), Exelon (rivastigmin) ve Razadyne (galantamin) adlı ilaçlar tarafından hedeflenen bir enzim olan kolinesterazı inhibe edebileceğini öngörmektedir. İran’dan yapılan bir çalışma, hafif ve orta derecede Alzheimer hastalarında biliş ve demansı iyileştirmede dört aylık bir limon otu özütü kullanımının bir plasebodan nispeten daha etkili olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların her birine, 16 haftalık bir süre boyunca mililitre başına 500 mikrogram (μg / ml) sitral içeren 60 damla limon otu özütü verilmiştir. Umut verici olsa da bulgular henüz diğer çalışmalarda tekrarlanmamıştır.
Anksiyete (Kaygı): Çalışmalar, limon otunda bulunan rosmarinik asidin beyindeki gama-aminobutirik asit (GABA) olarak bilinen nörotransmiterlerin varlığını arttırdığını göstermiştir. Beyindeki düşük GABA seviyelerinin anksiyete ve diğer duygudurum bozuklukları ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Bazı araştırmalar, piyasalardan elde edilebilen bir melisa özütü ürününün alınmasının anksiyete bozuklukları olan kişilerde semptomları azalttığını, daha önceki araştırmalar da melisa ve 12 başka bileşen içeren bir ürünün sinirlilik veya huzursuzluk gibi anksiyete semptomlarını azalttığını göstermektedir. Avustralya‘daki araştırmacılara göre, 0.3 gram melisa özü içeren tatlı bir su bazlı içecek, bir grup sağlıklı genç yetişkinde plaseboya kıyasla stresi ve ruh halini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu sonuçlar testin su yerine yoğurtla tekrarlanmasıyla teyit edilmiştir. Anksiyolitik (anksiyete azaltıcı) etkiler genellikle bir ila üç saat içinde hissedilir.
Uçuk (Herpes labialis): Melisa otundaki rosmarinik asit uçuk ve bazı genital herpes vakalarıyla ilişkili herpes simpleks virüsü tip 1’i (HSV-1) inhibe etmede çok etkili gibi görünmektedir. Uçuklara limon otu özü içeren bir dudak balsamı uygulamak iyileşme süresini kısaltır ve enfeksiyonun erken aşamalarında uygulanırsa semptomları azaltır. Mevcut kanıtların çoğu, rosmarinik asidin, koronavirüsler, rinovirüsler ve hepatit B virüsü gibi soğuk algınlığı ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli virüs çeşitlerini inhibe ettiği test tüpü çalışmalarıyla sınırlıdır. Bir 2014 çalışmasında, melisa özü, ilaca dirençli HSV-1 suşlarının yüzde 80 ila 96’sının konakçı hücreleri enfekte etmesini önleyebilmiştir. Aynı sonuçların insanlarda elde edilip edilemeyeceğini görmek için daha fazla araştırma gereklidir.
Uykusuzluk (İnsomnia): Rosmarinik asidin uykusuzluk hastalığı olan kişilerde uykuyu iyileştirdiğine inanılmaktadır. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kediotu kökü ile birlikte limon otu bir plaseboya kıyasla menopozlu 100 kadında uyku kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır. Genellikle depresyon ve anksiyete ile birlikte görülen uykusuzluk ve uyku apnesi menopozluların ortak özellikleridir. Otların kombinasyonunun, doğrudan beyindeki GABA reseptörlerine etki ederek, “iyi hissetme” hormonu olan serotonin üretimini uyarırken hafif bir yatıştırıcı etki sağlayarak uykuya yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Önceki araştırmalar da limon otu ve kediotu kökü içeren bir ürünü günde iki defa 1-2 tabletin almanın, 12 yaşın altındaki çocuklarda huzursuzluk ile ilişkili uyku problemlerini azaltabileceğini göstermektedir. Bu etkinin limon otundan mı, kediotundan mı yoksa kombinasyondan mı kaynaklandığı bilinmemektedir.
Stres: Araştırmalar, tek bir doz melisa almanın zihinsel stres altındaki yetişkinlerde sakinliği ve uyanıklığı arttırdığını göstermektedir. Diğer bazı araştırmalar, bir yiyecek veya içeceğe melisa eklemenin kaygıyı azalttığını ve zihinsel testler sırasında hafızayı ve uyanıklığı geliştirdiğini göstermektedir. Limon otunun ayrıca diş muayeneleri sırasında çocuklarda endişeli davranışı azalttığı görülmektedir. Limon melisa otunu diğer bileşenlerle birlikte düşük bir dozda alınmasının bir laboratuvarda psikolojik stres sırasında endişeyi azalttığı görülmektedir fakat kombinasyonu daha yüksek bir dozda almak stres kaynaklı kaygıyı kötüleştiriyor gibi görünmektedir.Limon Otunun (Melisa Otu) Kullanımı, Yan Etkileri, Etkileşimleri ve Kullanım Miktarı
Melisa otunun aşağıdaki durumlarda da etkili olduğu düşünülse de yeterli kanıt yoktur:
Bellek ve düşünme becerileri (bilişsel işlev): Bazı araştırmalar tek doz limon otu takviyesi almanın doğruluğu artırdığını ancak zamanlanmış bir hafıza testinde performansı yavaşlattığını göstermektedir. Diğer araştırmalar, diğer maddelerle kombinasyon halinde melisa almanın 63 yaşın altındaki yetişkinlerde kelimeleri hatırlamayı iyileştirdiğini göstermektedir fakat daha yaşlı yetişkinlerde yararlı görünmemektedir.
Bebeklerde aşırı ağlama (kolik): 1-4 hafta boyunca kolik olan bebeklere limon otu ve başka bileşenler içeren bazı ürünlerin verilmesi ağlama süresini azaltıyor gibi görünmektedir. Melisa otu, kolik sorunu çözülen bebeklerin sayısını artırabilir.
Düşünmeyi engelleyen hastalıklar (Bunama: demans): Limon otunun demans hastalarında ajitasyonu azaltmaya yardımcı olup olmadığı belirsizdir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar çelişkilidir.
Depresyon: Araştırmalar, döllenmiş yumurta tozu ile limon otu almanın, tek başına döllenmiş yumurta tozu almaya kıyasla depresyon belirtilerini iyileştirmediğini göstermektedir.
Gastrointestinal Sorunlar: Limon otunun dispepsi (mide bozukluğu), irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve asit reflü semptomlarının tedavisinde yardımcı olabileceğine dair artan kanıtlar vardır. Limon otunda rosmarinik asitten başka spazmotik (spazm çözücü) ve karminatif (gaz giderici) özelliklere sahip olan sitral, sitronellal, geraniol, linalool ve beta karyofilen adlı bileşikler bulunur. Almanya‘dan yapılan bir 2013 yılı araştırması, limon otu ve diğer sekiz terapötik ot içeren reçetesiz bir ilaç olan Iberogast’ın dispepsi ve mide ağrısına neden olan, kalın bağırsakların uzun süreli bir bozukluğu ya da irritabl bağırsak sendromu (IBS) tedavisinde plasebodan daha etkili olduğunu göstermiştir.
Doğum sancıları: Araştırmalar, doğumdan sonra melisa ya da limon otu almanın doğum sonrası ağrıları, mefenamic adlı ilacı almak kadar etkili bir şekilde azalttığını göstermektedir.
Melisa otunun aşağıda belirtilen diğer sağlık sorunlarının iyileştirilmesi üzerinde de etkili olabilir:
-Fiziksel semptomlara aşırı odaklanmanın neden olduğu duygusal sıkıntı (somatik semptom bozukluğu)
-Baş ağrısı
-Diş ağrısı
-Adet krampları (dismenore)
-Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
-Kanser
-Böcek ısırıkları
-Akciğerlerdeki hava yollarının uzun süreli şişmesi veya iltihabı (kronik bronşit)
-Aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm)
-Yüksek tansiyon
-Diğer durumlar
Bu rahatsızlıklarda limon otu veya melisa otu kullanımının etkinliğini değerlendirmek için daha fazla kanıt gereklidir.

Melisa Otunun Olası Yan Etkileri ve Güvenlik

Limon Otunun (Melisa Otu) Kullanımı, Yan Etkileri, Etkileşimleri ve Kullanım MiktarıAğız yoluyla alındığında: Limon otu kısa süreli kullanım için ağızdan alındığında güvenli kabul edilir. Limon otu özleri veya takviyeleri dört ila altı haftadan fazla kullanılmamalıdır. Genellikle hafif olsa da yan etkiler arasında baş ağrısı, bulantı, şişkinlik, gaz, kusma, hazımsızlık, baş dönmesi, mide ağrısı, hırıltı, ağrılı idrara çıkma, kaygı ve ajitasyon sayılabilir. Yan etki riski dozun büyüklüğü ile artma eğilimindedir. Limon otunun uzun süreli kullanımı veya aşırı kullanımı önerilmez çünkü güvenliği hakkında yeterli bilgi yoktur.
Cilde uygulandığında: Limon melisa otunun yetişkinlerde cilde tıbbi miktarlarda uygulanması güvenli olabilir. Bazı insanlarda topikal limon otu preparatı kullanılırken kontakt dermatit olarak bilinen bir alerji gelişebilir. Güvende olmak için önkola biraz uygulanmalı ve kızarıklık, kaşıntı veya tahriş olup olmadığını görmek için 24 saat beklenmelidir. Ciddi alerji reaksiyonları nadirdir.

Özel Önlemler ve Uyarılar

Hamilelik ve emzirme: Güvenlik araştırması eksikliği nedeniyle çocuklarda, hamile kadınlarda ve emziren annelerde melisa özlerinin ve takviyelerinin kullanımından kaçınılmalıdır.
Bebekler ve çocuklar: Limon otu, yaklaşık bir ay boyunca ağızdan uygun şekilde alındığında muhtemelen güvenlidir ama yine de dikkatli olunmalı, bir uzmana danışmadan asla kullanılmamalıdır.
Şeker hastalığı (Diyabet): Melisa, diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürebilir. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) belirtilerine dikkat edilmeli, diyabet varsa ve melisa kullanılıyorsa kan şekeri dikkatlice izlenmelidir.
Cerrahi: Limon otu, ameliyat sırasında ve sonrasında kullanılan ilaçlarla kombine edildiğinde çok fazla uyuşukluğa neden olabilir. Pıhtılaşmayı azaltabileceği için ameliyat planı yapılmışsa aşırı kanamayı önlemek için en az iki hafta önce melisa kullanımı bırakılmalıdır.
Tiroid hastalığı: Yüksek dozlar, tiroid hormonlarının üretimini yavaşlatarak potansiyel olarak tiroid fonksiyonunu etkileyebilir. Uzun süreli kullanımdan sonra tedaviyi aniden durdurmak rebound (geri tepme) anksiyetesine neden olabilir. Tiroid hastalığı olanlar melisa otundan kaçınmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Limon otu ya da melisa otu uyku hali ve uyuşukluğa neden olabilir. Sedatif ilaçlar (Merkezi sinir sistemi depresanları) limon otu ile etkileşime girer. Uyku haline neden olan ilaçlara sakinleştirici (sedatif)denir. Sedatif ilaçlarla birlikte melisa almak çok fazla uykuya neden olabilir. Limon otu, özellikle alkol, reçetesiz uyku ilaçları veya Ativan (etken maddesi: lorazepam), Donnatol (etken maddesi: fenobarbital), Klonopin (etken maddesi: klonazepam) ve Ambien (etken maddesi: zolpidem) gibi reçeteli sakinleştirici ilaçlarla bir araya geldiğinde sedasyona neden olabilir.
Limon otu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer ilaçlarla da etkileşime girebilir:
-Synthroid (levotiroksin) gibi tiroid ilaçları
-Coumadin (warfarin) veya Plavix (klopidogrel) gibi kan incelticiler
-Travatan (travoprost) gibi glokom ilaçları
-Tamoksifen ve Camptosar (irinotekan) gibi kemoterapi ilaçları
Bazı durumlarda, etkileşimleri önlemek için ilaç dozlarının birkaç saat aralıkla uygulanması, doz azaltma veya ilaç değişikliği gerekebilir.

Kullanım ve Dozaj

Melisa takviyeleri kapsül, tablet, toz ve tentür formlarında mevcuttur. Çok fazla farklı formülasyon olduğu için, belirlenmiş dozlar veya standart tedaviler yoktur. Oral kapsüller ve tabletler 250 miligramdan (mg) 500 mg’a kadar değişir ve bu aralıkta güvenli kabul edilir. Bir tentürün dozu, formülasyonun konsantrasyonuna (mukavemetine) göre değişebilir. Genel bir kural olarak asla ürün etiketinde önerilen dozdan daha fazlasını alınmamalıdır. Aşağıdaki dozlar bilimsel araştırmalarda incelenmiştir:
Yetişkinlerde Ağız Yoluyla Kullanım
Alzheimer hastalığı için: Standartlaştırılmış bir limon otu özütü günde 60 damla 4 ay boyunca kullanılmıştır.
Anksiyete için: 15 gün boyunca günde iki kez alınan 300 mg standartlaştırılmış bir melisa özü kullanılmıştır. Ayrıca 8 hafta boyunca günde üç kez alınan melisa otu dahil 13 bileşen içeren bir kombinasyon ürün vücut ağırlığı başına 0.23 mL / kg kullanılmıştır.
Uykusuzluk için: 300 mg standartlaştırılmış bir melisa özü 15 gün boyunca günde iki kez kullanılmıştır. Ayrıca, 80 mg melisa yaprağı ekstresi ve 160 mg kediotu kökü ekstresi içeren spesifik bir kombinasyon ürün 30 güne kadar günde 2-3 kez alınmıştır. Bundan başka 170 mg kediotu kökü, 50 mg şerbetçiotu, 50 mg melisa ve 50 mg aslan kuyruğu (aslan kulağı) içeren tabletler kullanılmıştır. 1000 mg melisa ve 400 mg Nepeta mentoides (Ostokhodus ) içeren üç kapsül de 4 hafta boyunca gece alınmıştır.
Stres için: Bilimsel araştırmalarda birçok farklı doz incelenmiştir. Bir stres testi sırasında tek bir doz, 600 mg melisa özü kullanılmıştır. Ayrıca, yiyecek veya içeceğe tek bir doz 300 mg melisa özü eklenmiş ve zihinsel bir test sırasında kullanılmıştır. Bundan başka bir stres testinden önce, tablet başına 80 mg melisa özü ve tablet başına 120 mg kediotu kökü özütü içeren üç tablet alınmıştır. Bir başka çalışmada tablet başına 90 mg çarkıfelek çiçeği, 90 mg kediotu kökü, 50 mg melisa ve 90 mg öksürük otu içeren spesifik bir kombinasyon ürün 3 gün boyunca günde üç kez bir tablet olarak alınmıştır.

Yetişkinlerde Cilt Yoluyla Kullanım

Uçuklar için (Herpes labialis): % 1 limon otu içeren uçuk preparatlarının, uçuklara günde üç ila dört kez uygulanabilir olduğu görülmüştür. Genellikle bir uçuğun ilk belirtilerinde uygulandığında en etkili şekilde çalıştıkları belirtilir ve uçuklar iyileştikten birkaç gün sonraya kadar uygulanabilir.
Çocuklarda Ağız Yoluyla Kullanım
Uykusuzluk için: 12 yaşından küçük çocuklarda 80 mg melisa otu ekstresi ve 160 mg kediotu kökü ekstresi içeren özel bir kombinasyon ürün günde 1 veya 2 kez, 1-2 tablet alınmıştır.

Onaylı Ürünler Tercih Edilmelidir

Limon otu (melisa) ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından diyet takviyesi olarak Limon Otunun (Melisa Otu) Kullanımı, Yan Etkileri, Etkileşimleri ve Kullanım Miktarısınıflandırılmıştır, kalite ve güvenlik testlerine tabi değildir. Takviye satın alınırken daima Amerikan Farmakopesi (USP), ConsumerLab veya diğer bağımsız sertifika kuruluşlarına gönüllü olarak gönderilen, Türkiye’de ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı olan ürünler tercih edilmelidir. Bu şekilde, ürünün güvenli olduğundan ve ürün etiketinde listelenen bileşen miktarını içerdiğinden emin olunabilir. Uçucu yağlar seçilirken, organik sertifikalı olanlar, hem bitki cinsi adını (Limon otu için: Melissa officinalis) hem de menşe yerini içerenler tercih edilmelidir. Macaristan, İtalya, Mısır şifalı bitkinin en büyük yetiştiricileri iken İrlanda, limon otu esansiyel yağının önemli bir üreticisi olmaya devam etmektedir.
Dikkat: Melisa esansiyel yağı sadece harici kullanım için tasarlanmıştır. Şekerlemeleri ve diğer yiyecekleri tatlandırmak için kullanılan gıda sınıfı esansiyel yağlar bile ağızdan alınmamalıdır.

Limon Otu ya da Melisa Otundan Çay Hazırlanması

Limon otu (melisa) takviye veya özüt olarak alınabilir veya merhem ve losyon halinde cilde uygulanabilir, faydalarını elde etmek için çay olarak da tüketilebilir. Çay hazırlamak için birkaç taze melisa yaprağı kesilerek işe başlanmalıdır fakat bu son dakika yapılmalıdır çünkü yapraklar çok önceden kesilirse kararır ve kurur. Sararmış, renksiz veya küflü olan yapraklar kullanılmamalıdır. Yaprakları iyice yıkanmalı ve kâğıt havluyla kurulanmalıdır. Yapraklar küçük parçalar halinde kesilmeli veya elle parçalanmalı ve bir demlik içine yerleştirilmelidir. Daha fazla bitki yağı çıkarmak için bir kaşık veya çubuk ile karıştırılabilir. Bir çorba kaşığı dolusu yaprak üzerine bir bardak sıcak su dökülmeli ve yaklaşık beş dakika demlenmelidir. Tarif gerektiğinde iki katına veya üç katına çıkarılabilir. Çay demlendikten sonra bitkinin terapötik yağlarının korunduğu düşünülen buharda tutulması için demliğin veya bardağın üstü kapatılmalıdır.

Kaynakça:

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-437/lemon-balm
https://www.verywellhealth.com/the-health-benefits-of-lemon-balm-89388

Yazar: Müşerref Özdaş

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku