Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Rainforrest Alliance Örgütü Nedir?

0 5

Rainforrest Alliance; toprağın ve doğal kaynakların işlenme yöntemlerini, müşteri davranışlarını ve işletmelerin yaklaşımlarını değiştirerek yağmur ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülmesini amaçlayan uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Örgüt, 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi New York şehrindedir. Dünya genelinde 70’ten fazla ülkede şubeleri bulunmaktadır.

Dünya genelindeki ormanlar üzerinde en büyük etkiye sahip üç endüstri; tarım, ormancılık ve turizmdir. Rainforrest Alliance örgütü, bu gerçekten yola çıkarak çiftçilere, ormancılık ile turizm alanlarında çalışan işadamları ve girişimcilere yönelik eğitimler düzenleyerek, bu endüstrilerin ormanlara çevreye yönelik olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmaktadır.

Rainforrest Alliance örgütü ayrıca tarım, ormancılık ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelere örgütün kurbağa resmi içeren amblemine benzeyen bir amblemle temsil edilen sertifikalar vermektedir. Rainforrest Alliance örgütü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler bu sertifikayı almaya hak kazanmaktadırlar. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri alana göre bu sertifikayı hak edebilmek adına sağlamaları gereken şartlar ana hatlarıyla şu şekildedir:

1. Tarım işletmeleri: Tarım işletmelerinin sertifika almak için sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir şekilde faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir. Sertifikayı bir kez alan işletmeler her yıl düzenli olarak tekrar denetlenmekte ve sürdürülebilirlik açısından gelişme gösterip göstermedikleri kontrol edilmektedir. Tarım işletmelerinin sertifikaya hak kazanabilmek için şunlara dikkat etmesi gerekmektedir:

a. Biyoçeşitliliği korumak
b. Doğal kaynaklara zarar vermemek
c. Etkili planlama yapmak ve çiftlik yönetim sistemi kurmak

2. Ormancılık: Ormancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin sertifika almak için sağlamaları gereken koşullar şunlardır:

a. Nesli tükenme riski bulunan canlılara ve onların yaşam alanlarına zarar vermemek
b. Faaliyet gösterilen ormanlık bölgede yaşayan yerli halkın görüşlerine saygı göstermek
c. İşletmede çalışan işçilere makul ücretler vermek
d. Kesilen ağaçlar yerine yenilerini dikmek ve sürekli rezerv olarak ormanlık alanın bir bölümünün korunması

3. Turizm: Turizm işletmelerinin sertifikaya hak kazanabilmek için sağlamaları gereken şartlar şunlardır:

a. Turizm işletmesinin yakın çevresinde yer alan eko sisteme zarar vermemesi
b. Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması
c. Turizm işletmesinin yakın çevresinde yaşayan yerli insanların gelişimine katkı sağlaması
d. İklim değişikliğine duyarlı enerji ve kaynak kullanımı

Dünya genelinde her gün yaklaşık 123.000 dönüm ormanlık alan maalesef yok olmaktadır. Her yıl dünya genelinde binlerce hayvan türünün nesli tükenmektedir. Bütün bunların temelinde, insanların gösterdikleri üretim ve hizmet faaliyetlerinde çevreye duyarlı davranmamaları yatmaktadır. Günlük kazancı maksimize etmek adına, kontrolsüz şekilde gerçekleştirilecek her türlü faaliyet ne yazık ki uzun vadede felaket getirmektedir. Tarım alanı açmak veya turizm tesisi inşa etmek adına ormanların kesilip yok edilmesi, eninde sonunda iklim değişikliğine sebebiyet vermekte, bunun sonucunda sel, kuraklık gibi felaketler yaşanmaktadır. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına sürdürülebilirlik konusunda tüm insanların ellerinden geleni yapmaları şarttır. Rainforrest Alliance örgütü gibi örgütlere destek olarak veya tüketiciler olarak Rainforrest Alliance sertifikasına sahip işletmelerden ürün veya hizmet alarak çevreye daha duyarlı ve sürdürebilir bir ekonomi kurulmasına bizler de destek olabiliriz.

Kaynakça:
en.wikipedia.org/wiki/Rainforest_Alliance
rainforest-alliance.org

Yazar:Mehmet Umut Pişken

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.