Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Redaksiyon Nedir?

0 562

Gerek yazılı, gerek sözlü iletişimde düşünceyi karşı tarafa en doğru biçimde aktarabilmek ve yanlış anlaşılmalara mahal vermemek güçlü ve sağlıklı bir iletişim için oldukça önemlidir. Birçok kişi aslında anlatmak istediğinden farklı anlaşılmış ve bu nedenle ilişkiler bozulup kopma noktasına bile gelmiş olabilir. Bu durumu çoğu insan yaşamıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve yaygınlaşması ile birlikte iletişim araçlarının da aynı oranda yaygınlaşması ve buna paralel olarak gerek iş yaşamında gerekse özel ya da sosyal yaşamda iletişimin yazılı hale gelmesi ise bizi daha mı sosyalleştirdi yoksa daha mı yalnızlaştırdı tartışılır; ancak şu bir gerçek ki, bir cümlelik dahi olsa önemsenmeyen kısa bir mesaj bile; imla, noktalama ya da dil bilgisi kurallarına uyulmadığı takdirde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu nedenle yazılı ve sözlü iletişimde dil bilgisi kurallarını doğru kullanabilmek, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermez, iletişimi güçlendirerek daha etkili bir iletişim sağlar.Redaksiyon Nedir?

Dili etkili ve doğru kullanması gereken kişilerin başında yazarlar gelir. Gazete, kitap, dergi ya da sanal ortamlarda edebi ya da akademik okumalar yaparken anlatılmak istenenin en doğru şekilde okura aktarılabilmesi için dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru kullanılması, okunan metnin gücünü artırarak, okuyucuyu sıkmadan ve yormadan okunmasını sağlayacaktır.
Yazı yazmak yalnızca düşünceleri yazıya dökmek değil, bu düşünceleri yazıya dökerken de aynı zamanda birtakım kurallara dikkat etmeyi gerektirir. Yazı yazarken birtakım kurallara uymak ise anlatımı güçlendirir; zira yazıda anlatımın güçlendirilmesi, düşünceyi okura doğru ve özlü bir biçimde aktarabilmek ve okuru sıkmadan anlatımı sağlamak için önemlidir. Peki nedir yazıda anlatımı güçlendiren bu kurallar?
Okunan bir metnin, söylenilmek istenen düşünceyi iyi ifade edebilmesi gerekir. Bunun içinde dilbilgisi kurallarına uyulmalıdır. Yazarın yazdığı metinde imla ve noktalama kurallarına uyulmuş olmalı, anlatım bozukluğu içeren cümleler kullanılmamalıdır. Ancak yazar ne kadar bilgi sahibi olursa olsun ya da ne kadar dikkat ederse etsin gözünden kaçırdığı hatalar olabilir. Bu da yazıda dil ve anlatım bozukluklarına neden olur. Sanal ortamlarda günlük konuşma dili ile yazılmış yazıların dil bilgisi konusundaki eksiklikleri tolere edilebilir. Ancak kitap, dergi, gazete, akademik kaynaklar gibi resmi kaynaklarda dil bilgisi ve yazım hatalarına yer vermemek gerekir. Bu nedenle yayımlanmadan önce yazının içerik ve biçimsel yönden kontrolden geçmesi gerekir. Yayımlanmadan önce yazının kontrolden geçmesine redaksiyon denir. Türkçe sözlükte redaksiyonun kelime anlamı; yazılmış bir metni dil, anlatım, imla gibi içerik ve biçimsel yönlerden gözden geçirip düzelterek yayıma hazır duruma getirme olarak ifade edilmiştir. Redaksiyon dilimize yabancı dillerden geçmiş bir kelimedir, Türkçe karşılığı ‘düzelti’ olan redaksiyon işlemine redakte etmek, redaksiyon işini yapan kişilere ise redaktör denir. Redaktörler basın- yayın kuruluşları, yayınevleri ve çeviri hizmeti veren firmalarda görev yaparlar. Redaktörler Türkçe dil kurallarına hakim olmalı, dili iyi kullanabilmelidirler. Bu nedenle genellikle, uzmanlık alanı ya da tahsili Türk dili ve edebiyatı üzerine olan kişiler tercih edilmektedir.Redaksiyon Nedir?

Çeviri Kaynaklarda Redaksiyon Gerekli mi?

Redaksiyon yalnız Türkçe metinler için değil, çeviri kaynaklar için de yapılmaktadır. Çeviri metinlerde metnin birebir karşılığının çevrilmiş olması biçimsel yönden sorunsuz gibi görünse de içerik ve anlatım yönünden eksik kalmış ve bir anlam bütünlüğü sağlanamamış olabilir. Bu nedenle çevirisi yapılan dilin de kurallarının iyi bilinmesi ve hatta çoğu zaman o dili kullanan ülkelerin kültürü hakkında da bilgi ve donanım sahibi olunması gerekir. Çünkü yabancı dille yazılmış bir metinde, o kültüre ait deyim, atasözü gibi cümlelerin birebir Türkçe karşılığı çoğu zaman yoktur. Dolayısıyla çeviri eserlerde anlam karışıklığına yol açmamak için orijinal metinde geçen söz gruplarının Türkçede de benzer ya da çok yakın anlamda kullanılabilecek söz grupları ile karşılığının bulunması, metnin anlamsal bütünlüğü için önemlidir. Bunu yapabilmek için ise yalnızca Türkçe diline hakimiyet yetmez, aynı zamanda çevirisi yapılacak dile ve o toplumun kültürüne de hakim olmak gerekir. Bu durum özellikle edebi eserlerde daha çok önem arz eder. Örneğin bir şiirin çevirisi için kelimeleri birebir çevirmek, şiirde anlam bütünlüğünün ya da şiirin edebi yapısının bozulmasına neden olur. Bu nedenle edebi eser çevirileri için daha çok dil hakimiyeti ve kültürel donanım gerekir. Bir yazının, okura en kaliteli haliyle ulaşabilmesi için redaksiyon aşamasından geçmesi bu nedenlerle büyük önem taşır.

Kaynakça:https://www.bogazicitercume.com.tr/redaktor-kimdir-redaksiyon-nedir.html
http://tdk.gov.tr

Yazar: Mehtap Özdemir

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku