Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Rehberlikte Kendini Geliştirme Süreci

0 225

Rehberlikte Kendini Geliştirme SüreciModern eğitim anlayışının en önemli unsurlarında biri de rehberlik hizmetleridir. Bireyin akademik başarısını güçlendirmenin yanı sıra pek çok anlamda öğrencinin yaşama hazırlanmasında etkili olan rehberlik hizmetleri okullarda giderek önem kazanmaktadır. Rehberlik Bireyin yaşadığı problemlerle nasıl başa çıkabileceğine yönelik bireye yol gösteren, toplumun bir üyesi olarak sorumluluklarını ilen ve kendine özgü yöntemleriyle sorunu çözebilen bireye destek sağlayan en önemli süreçtir.

Rehberlikte yanlış bilinen bir çok durum vardır. Gerek öğrenciler gerekse aileler rehberlik denince sadece duygusal destek beklemektedir. Oysa rehberlik daha çok psikolojik temelli bir hizmet olup bireyin daha mantıklı ararlar almasına yardımcı olur. Rehberlik hizmeti veren kişi asla problem çözücü ya da karar alan mercii olarak görülmemektedir. Bireye yol gösterir fakat karar yine bireyin kendisine aittir. Rehberlik hizmeti bireye dolaylı yoldan bir hizmet sunar. Rehberlik hizmetleri aynı zamanda ceza veren bir yetkinlik değil, bireyin yaşamında ortaya çıkabilecek olumsuzlukların neler olabileceği konusunda bilgilendirici bir yapıya sahiptir. ayı zamanda rehberlik hizmeti tüm öğrencilere yönelik olup sadece sorunu olan öğrencilerin başvuracağı bir alan değildir.

Rehberlikte bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde ilk adım kendini tanımamı kim olduğunu bilmesi ve ilgilerinin, yeteneklerinin farkında olması yer almaktadır. Birey kendisini tanır ve sınırlarını öğrenirse başarıya ulaşması ya da kendini geliştirmesi daha kolay olacaktır.

Birey bulunduğu ortamı iyi bilmeli ve tanımalıdır. Çünkü kişi bulunduğu ortamı ne kadar iyi tanırsa; fırsatlarını ve olanaklarını da ona göre bilir. Örneğin birey sanata ilgi duyuyorsa kendini geliştirebileceği çevreyi de ona göre ayarlayacaktır. Eğitim olanaklarının neler olduğu, ilerde hangi iş sahalarının olabileceği, kişisel gelişimini destekleyici faaliyetlerini de bilir.

Tüm bu koşulların yanı sıra bireyin sosyo-kültürel anlamda da çevresini bilmesi ve tanıması gerekmektedir. Toplumsal koşullar ya da toplumda kabul gören bazı kalıplar bireyi şekillendirir. Kişinin yapabileceği ve başarılı olabileceği alanları kısıtlayabilir.
Kşi bu noktada rehberliğin de desteği ve yol göstericiliğiyle ben ne yapabilirim sorusunun cevabını bulmalı ve ne yapması gerektiğine karar vermelidir.

Rehberlikte Kendini Geliştirme SüreciRehberliğin İlkeleri Nelerdir?

Rehberlik bireyin yaşamı boyunca sürekli yararlanabileceği bir birimdir. Rehberliğin sabit bir hareket alanı olmaz. Rehberlik birimi okulun ve öğrencilerin ihtiyaç alanına göre belirlenir. Tek bir seans ya da bir ders saati yoktur, rehberlik bir süreci kapsar ve uzun bir zaman ister.

Bireye yönelik olan rehberlikte, merkezde problemin ne olduğu değil nasıl çözüm üretileceğidir. Burada çözümü bireyin kendisi bulması gerekmektedir. Rehberlik ise yardımcı olmalı fakat bunu duygusal değil, profesyonel ve mantıklı bir şekilde yapmalıdır. Rehberlik eğitimden ayrı olarak düşünülemez. Rehberlik eğitimin en önemli parçalarından biridir.

Rehberlik eğitimin bir parçası olmakla beraber öğrencilere yaşadığı sıkıntılarda yol gösterirken burada gizlilik esasına dayalıdır. Bireylerin aktardığı bilgileri alelade dillendirmez ve bu bilgileri bireyin aleyhine kullanmaz.

Yazar: Soner İnce

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.