Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Serotonin Eksikliğinin Beyin Sağlığına Olumsuz Etkileri

0 508

Bazı araştırmalar, düşük serotonin seviyeleri ile çeşitli psikiyatrik bozukluklar, beyinle ilgili işlev bozuklukları veya durumlar arasında bir dizi potansiyel bağlantı olduğunu da belirlemiştir. Bununla birlikte, bilgilerin hiçbirinin konvansiyonel tıbbi tedavinin yerine kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır. Bozukluklarla ilgili bazı semptomlardan mustarip olan kişiler, herhangi bir durumu resmi olarak teşhis etmeye yardımcı olacak ve en iyi tedaviyi belirlemek için uzman bir doktora gitmelidir. Serotonin eksikliğinin beyindeki potansiyel olumsuz etkileri bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Depresyona Etkide Bulunabilir

Serotonin Eksikliğinin Beyin Sağlığına Olumsuz EtkileriBirkaç çalışmanın gözden geçirilmesi, artan serotoninin depresyonun tedavisine yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Diğer çalışmalar serotonin eksikliğinin depresyon hastalarında nüksetmeye neden olabileceğini, ancak muhtemelen sağlıklı insanları etkilemediğini göstermiştir.

Anksiyete Bozukluklarına Etkide Bulunabilir

Bazı hayvan çalışmalarına göre, serotonin 5HT1A reseptörlerindeki aktivite anksiyete bozukluklarına katkıda bulunmaktadır. Örneğin, bu reseptörlerden yoksun farelerin artan kaygı belirtileri gösterdiği bildirilmiştir.

Strese Etkide Bulunabilir

Bir hayvan çalışması, değiştirilmiş serotonin taşıyıcı (SERT) veya 5HT1A reseptör genlerine sahip farelerin strese (özellikle kediler gibi yırtıcıların varlığından kaynaklanan stres) daha duyarlı olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmanın yazarları, bunun bu serotonin mekanizmaları ile TSSB’nin gelişimi arasında bir bağlantı önerebileceğini düşünmektedirler. Ancak bu potansiyel bağlantıyı tamamen ortadan kaldırmak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır ve şimdilik sadece ilginç bir teoridir.

ADHD Dâhil Edilebilir

DEHB tipik olarak dopamin sistemini hedefleyen ilaçlarla tedavi edilirken, serotoninin de rol oynayabileceğine dair en azından bazı ön kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, serotoninin metabolik öncüsü olan triptofan ile takviye edilmesinin DEHB semptomlarını azalttığı bildirilmiştir. Buna bağlı olarak, serotonin 5HT1B reseptör genindeki varyasyonlar DEHB’ye karşı artan duyarlılık ile ilişkilendirilmiştir.

OKB’ye Etkide Bulunabilir

Bazı araştırmacılar, serotoninin obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) gelişiminde rol oynayabileceğine inanmaktadır. Ancak bu durumdaki potansiyel rolünün arkasındaki kesin mekanizmalar hala belirsizdir. Serotoninin, OKB’de yer alan ve serotonin bazlı ilaçların teorik olarak hedefleyebileceği ve tedavi edebileceği obsesif semptomlarla ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür. Örneğin, erken bir çalışma SSRI’ların OKB semptomlarını plasebodan anlamlı olarak daha iyi hafiflettiğini ve bunun da bir miktar serotonin tutulumu olduğunu gösterebileceğini bildirmiştir. Bununla birlikte, bu potansiyel bağlantıyı bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır ve henüz kesin bir sonuca varmak mümkün değildir.

Panik Bozukluğuna Etkide Bulunabilir

Serotonin Eksikliğinin Beyin Sağlığına Olumsuz EtkileriPanik bozuklukları hem psikolojik semptomları panik veya anksiyete duyguları gibi hem de fiziksel semptomları artmış kalp hızı gibi içermektedir. Bir ön çalışma, SSRI’ların panik bozukluğu semptomları üzerinde, özellikle beynin kalp atış hızını kontrol etme ve kontrol altında tutma yeteneğini arttırarak bir etkisi olabileceğini bildirmiştir. Bununla birlikte, bu bağlantının arkasındaki araştırma hala çok erken bir aşamadadır ve bu etkilerden potansiyel olarak sorumlu mekanizmalar hala belirsizdir.

Sosyal Fobilere Etkide Bulunabilir

Bazı çalışmalar serotonin eksikliğini sosyal fobiye bağladır. Sosyal fobi tanısı konan 77 kişiden oluşan bir çalışma (DB-RCT), serotonin arttırıcı ilaçların anksiyete, depresyon ve sosyal fobi ile ilişkili semptomları önemli ölçüde iyileştirdiğini bildirmiştir. Ek olarak bir meta-analiz, serotonin arttırıcı ilaçların sosyal fobinin tedavisi için benzodiazepinler veya antipsikotikler gibi diğer yaygın ilaçlardan daha iyi olabileceği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, kanıtlar henüz erken bir aşamadadır ve serotonin bazlı ilaçlar, bu diğer ilaçların yerini henüz standart tıbbi tedavi şekli olarak almamıştır.

Saldırganlığı Artırabilir

Ruh halindeki genel rolüne ek olarak, serotonin de genel olarak saldırganlıkla ilgili davranışlarla ilişkilendirilmiştir. Bir erken hayvan çalışması, serotonin eksikliği olan veya serotonin 5HT1B reseptörleri olmayan farelerin her ikisinin de daha agresif davranış sergilediğini bildirmiştir. Bununla birlikte, bu etkinin insanlara da tercüme edilip edilmediğini görmek için hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Belleği Etkileyebilir

Serotonin taşıyıcısının (SERT), serotonin sinyallerinin gücünü ve diğer nörotransmitterlerle etkileşimlerini belirleyerek hatırlama ve hafızaya dâhil olduğuna inanılmaktadır. Yakın tarihli bir çalışma, serotonin eksikliği olan sıçanların (SERT geninin bir veya her iki kopyasının eksikliğinden dolayı) önemli hafıza bozukluklarına sahip olabileceğini, eksik olmayanların ise normal işlevli hafıza yetenekleri gösterdiğini bildirmiştir. Bununla birlikte, insan beynindeki serotonin sistemi oldukça karmaşıktır ve bir sıçanın beyniyle aynı şekilde yanıt vermemektedir. Bu nedenle, bu potansiyel bağlantı hakkında güçlü sonuçlara varılmadan önce insanlarda serotonin seviyelerinin kesin etkilerini ortaya çıkarmak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Serotonini Artan Tıbbi İlaçlar

Serotonin Eksikliğinin Beyin Sağlığına Olumsuz EtkileriSerotonin seviyeleri üzerindeki etkileri ile en iyi bilinen ilaçlardan biri, seçici serotonin geri alım inhibitörleridir (SSRI’lar). SSRI’lar, serotoninin hücreler dışında geri alımını azaltan ve böylece genel olarak beyin boyunca serotonin kullanılabilirliğini arttıran reçeteli antidepresanlardır. SSRI’ların sadece reçete ile yasal olarak alınabilen ve doğrudan belirli bir psikiyatrik durumu tedavi etmek için kullanılabilecek ciddi tıbbi ilaçlar olduğunu belirtmek önemlidir. Başka bir deyişle, SSRI’ları kendi serotonin seviyelerini yükseltmek için pratik bir yaklaşım olarak önerilmemektedir.
SSRI’lar depresyon, sosyal fobi, anksiyete ve OKB gibi çeşitli psikolojik bozukluklar için birinci basamak (resmi, FDA onaylı) tıbbi tedavilerdir. Yaygın SSRI ilaçlarının bazı örnekleri sertralin, fluoksetin ve paroksetindir. SSRI ilaçları öncelikle beynin serotonin sistemine etki etmektedir ve genellikle diğer büyük nörotransmitterlerle güçlü bir şekilde etkileşmemektedir. SSRI’ların oldukça seçici ve hedefli mekanizmalarının, bu ilaçların tipik olarak diğer bazı antidepresan formlarına kıyasla nispeten daha az yan etki ürettiği bildirilen ana nedenlerden en az biri olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, SSRI’lar hala bulantı, azalmış libido, ishal, anksiyete, titreme veya kemik kütlesi kaybı gibi olumsuz yan etkilere sahip olmaktadır. Her zaman olduğu gibi kişi, depresif bozukluğun teşhisi için tedavi alıyorsa veya tedavi görüyorsa, her zaman önce herhangi bir tedavi seçeneğini veya yaklaşımını kalifiye bir tıp doktoruyla görüşmelidir. Sadece bir tıp uzmanı hangi ilaçların veya diğer tedavilerin kişi için en uygun olduğunu belirlemek için gerekli eğitime sahiptir.

Serotoninin Artırılmasına Tamamlayıcı Yaklaşımlar

Serotonin seviyeleri potansiyel olarak birçok şekilde arttırılmaktadır. Örneğin, parlak ışığa maruz kalma, egzersiz ve artmış triptofan alımı, nispeten artmış serotonin düzeyleri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, insülin sekresyonu yoluyla etki eden karbonhidrat alımının, triptofan seviyelerinin artmasına ve dolayısıyla serotonin üretiminin artmasına neden olduğu bildirilmiştir. Tersine, diyet proteininin tam tersi bir etkisi var gibi görünmektedir. Serotonin kendisi kan-beyin bariyerini geçemez ve etkilerinin çoğunu uygulamak için beyne giremez, oysa triptofan ve 5-HTP bunu yapabilmektedir. Bu nedenle, 5-HTP ve triptofan ile takviye, özellikle beyindeki bu nörotransmitter seviyelerini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov
med.or.jp
hindawi.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku