Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Sinir Büyüme Faktörünün (NGF) Fonksiyonları ve Sağlık Etkileri

0 26

Sinir Büyüme faktörü NGF’nin genel sağlık ilişkileri incelemektedir. Örneğin, ruh hali problemlerinin belirli beyin bölgelerindeki düşük NGF ile bağlantılı olması, duygu durum bozukluklarının düşük NGF’den kaynaklandığı anlamına gelmez. Ayrıca, doğrudan bir bağlantı hakkında klinik veriler mevcut değilse, NGF’nin artmasının ruh halini iyileştireceği anlamına da gelmez. Ancak, bu tür iddialarda bulunacak veriler bulunmamaktadır.

Ek olarak, bir çalışma düşük beyin NGF’sinin depresyona katkıda bulunduğunu bulsa bile, NGF seviyelerinin tek nedensel faktör olması pek olası değildir. Depresyon gibi karmaşık duygu durum bozuklukları her zaman bir kişiden diğerine değişebilen beyin kimyası, çevre, sağlık durumu ve genetik gibi birçok olası faktörü içerir. Bu yazıda NFG nin sağlığa olan etkileri üzerine bilgiler bulunmaktadır. Yalnız burada ele alınan çalışmaların çoğu sadece derneklerle ilgilidir, yani bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmamıştır.

Ruh Hali

NGF ve duygu durum bozuklukları arasındaki bağlantı hala belirsizdir. Küçük bir çalışmada, Majör Depresif Bozukluğu olanlarda NGF’nin kan seviyeleri kontrollere göre daha düşüktür. Daha büyük insan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Sıçanlarda egzersiz, beyin sapında serotonin üreten hücreleri artırarak hipokampusta nöronların hayatta kalmasını ve ruh halini iyileştirdiği öne sürülen NGF’yi (ve BDNF ve sinapsin I) arttırmıştır. Bu insanlarda doğrulanmamıştır. Chrysin, balda ve bazı bitkilerde bulunan bir flavonoiddir. Bazı bilim adamları, chrysin’in NGF’yi yükselterek laboratuar hayvanlarında ruh halini iyileştirebileceğini düşünmektedir, ancak bu kanıtlanmamıştır.

Miyelin ve Multipl Skleroz

NGF’nin insanlarda miyelin ve multipl skleroz üzerindeki etkileri hakkında hiçbir kanıt yoktur. İnsan beyni demiyelinizan hastalıkların (örn. Multipl Skleroz) bir hayvan modelinde NGF, başlangıcını geciktirmiş, iltihabı azalttı ve doku hasarını azaltmıştır.
• Bilim adamları NGF’nin şunları yapıp yapamayacağını araştırıyorlar: Miyelin hasarının
büyümesini ve onarımını teşvik etmektedir.
• Miyelin kılıfının bazı ana yapısal proteinlerini kontrol etmektedir.
• Sinirlerin miyelinasyonu için de önemli olduğu düşünülen BDNF üretimini teşvik etmektedir.
• Multipl Skleroz, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi beyin bozukluklarında rol oynamaktadır
Bu etkilerin hiçbiri kanıtlanmamıştır. Mevcut hayvan verilerini insanlara uygulananamaktadır.

Alzheimer Hastalığı

Bir teoriye göre, asetilkolini yükselten maddeler Alzheimer hastalığında faydalı olabilir. Son hayvan çalışmaları NGF’nin asetilkolinle aktifleştirilmiş nöronları koruyabileceğini öne sürmektedir, ancak Alzheimer hastalarındaki etkinliği ve güvenliği hiçbir zaman doğru bir şekilde araştırılmamıştır. NGF gen transferi tedavisi alan 10 Alzheimer hastasının bir çalışmasında, yazarlar aksonlarından filizlenen dejenere nöronları, doku büyümesini ve fonksiyonun iyileşmesini gözlemlediler. Daha büyük klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bazı araştırmacılar, beynin proNGF’yi olgun NGF’ye dönüştürme kabiliyetinin hem Alzheimer hastalığında hem de Down Sendromunda hatalı olduğunu ve bu nedenle işlevsiz nöronlarla sonuçlandığını düşünmektedirler. Amiloid-formation plak oluşumu ve beyin iltihabı olası nedenler arasındadır. Bununla birlikte, Alzheimer’ın kesin nedeni hala bilinmemektedir ve muhtemelen birçok karmaşık faktörü içermektedir.


Şizofreni

NGF’nin şizofreni üzerindeki etkisi çelişkili görünmektedir. Bir yandan, çalışmalar NGF ve NGF reseptöründeki bazı genetik varyasyonların bu proteinlerin kan seviyelerinde azalma ve şizofreni riskinde artış ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Diğer yandan, küçük insan çalışmaları şizofreni hastalarında daha yüksek NGF ve BDNF seviyeleri bulmuştur. Yazarlar, nörotrofınlerin genellikle popüler olduğu düşünülen – her zaman sağlığı desteklemediğini, ancak bazı durumlarda ruh sağlığını kötüleştirebileceğini varsaymaktadır. Böylece, NGF’nin şizofreni üzerindeki etkisi, aktif ve az anlaşılmış bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir.

Kalp Sağlığı

NGF’nin insanlarda kalp sağlığını nasıl etkilediğini bilmiyoruz çünkü mevcut tüm veriler laboratuvar hayvanları üzerindeki deneylerden gelmektedir. Atardamarın yaralandığı fare modelinde NGF, kan damarlarının çevresindeki sinirleri yeniden oluşturmuş gibi görünmektedirler ve daha sonra yeni kan damarlarının oluşmasına yardımcı olmuş, gelişimlerini ve stabilizasyonlarını desteklemiştir. Başka bir hayvan çalışmasında, NGF’nin kalp krizinden sonra kalbi onarmasına yardımcı olduğu önerilmiştir. Bu bulgular insanlara yansıtılamaz.

Diyabet

Bir hipotez, NGF’nin pankreas sağlığı için önemli olabileceğini belirtir. Bilim adamları NGF’yi uzaklaştırmanın insülin üreten pankreas beta hücrelerini öldürüp öldürmediğini araştırmaktadırlar. Küçük insan çalışmalarında, düşük kan NGF seviyeleri diyabetik nöropati ile ilişkilendirilmiştir. Daha büyük, daha iyi tasarlanmış insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Doğurganlık

Bilim adamları NGF’nin üreme sistemi sağlığına karışabileceğinden şüpheleniyor. Bazı çalışmalarda Yumurtlama indükleyici faktör (OIF) olarak adlandırılmıştır. Son çalışmalar, bazı memelilerde yumurtlamayı (yumurtanın yumurtalıklardan salınması) indüklediğini göstermektedir, bu da yumurtlama bir sorun olduğunda teorik olarak doğurganlığa yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir sonuç çıkarmak için henüz çok erkendir. Kadınlarda üreme sağlığı üzerindeki etkisi henüz test edilmemiştir.
Araştırmacılar, yumurtalığın foliküler sıvısındaki düşük NGF (ve BDNF) seviyelerinin, yumurtalığın yumurta hücrelerini serbest bırakma yeteneğini azaltabileceğini anlamaya çalışıyorlar maktadırlar. Ek olarak, NGF’nin semende bol olduğu düşünülmektedir, ancak buradaki rolü bilinmemektedir. Bazı teorilere göre, NGF spermlerin hayatta kalmasını artırabilir. İnsan menisinin kriyoprezervasyon sürecinde araştırılmaktadır.

Enflamasyon, Ağrı ve Yaralanma

Daha fazla insan verisine ihtiyaç duyulmasına rağmen NGF’nin ağrıya katkıda bulunabileceği varsayılmaktadır. Bilim adamları yüksek seviyelerde NGF’nin akciğer hücrelerinde kronik inflamasyonu etkileyip etkilemediğini araştırmaktadır, insan bulguları karışıktır. Sınırlı çalışmalar, NGF’nin kronik ağrı (interstisyel sistit / ağrılı mesane sendromu, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu, osteoartrit, diyabetik periferik nöropati ve sedef hastalığı) olan hastalarda daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir, ancak bu her durumda böyle değildir. Bir hipotez, artmış NGF’nin beyin hasarına karşı inflamatuar yanıtın bir parçası olabileceğini belirtmektedir.
NGF, mast hücrelerini aktive ederek histamin salınmasına neden olabilir. Ancak BDNF ve diğer nörotrofinler mast hücrelerini aktive etmiyor gibi görünmektedir. Araştırmalar, NGF’nin sinir sistemi, hormonal sistem ve bağışıklık sisteminin etkileşimlerini düzenlemede ve dengede kalmasında rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bazı otoimmün koşulların yüksek NGF’ye ve daha fazla mast hücresine sahip olduğu görülmektedir, ancak bu bağlantıyı doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. Son çalışmalar NGF’nin stresin inflamasyonu ve otoimmüniteyi (nöroimmün etkileşimler) artırdığı bir mekanizma olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, NGF’yi inhibe eden bir ilaç artritik ağrı için kullanılmaktadır.

Kanser Araştırması

Bilim adamları, NGF’nin (ve BDNF’nin) tümör hücrelerinin yayılmasını ve hayatta kalmasını teşvik edip etmediğini ve tümörlerde yeni kan damarı üretimini teşvik edip etmediğini araştırmaktadır. Potansiyel olarak koruyucu etkileri hipotalamik veya hipofiz tümörlerinde ve küçük hücreli akciğer kanserinde (SCLC) kanser hücrelerinde de araştırılmaktadır. Hücre tabanlı araştırmalar bize NGF’nin canlılar üzerindeki etkileri hakkında hiçbir şey söylemiyor. NGF’nin kanser riskini ve ilerlemesini etkileyip etkilemediğini anlamak için hayvan ve insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Kaynakça:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543237/
https://jeccr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13046-016-0395-y

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.