Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Skolastik Alanındaki Felsefe Hakkında Bilgiler

0 301

Skolastik Alanındaki Felsefe Hakkında BilgilerSabit düşünce sisteminde ölçü hep aynıdır. Olaya bakış açısı ve düşünme payı son derece düzdür. İşte biz bu düş düşünce bakışına skolastik düşünce diyoruz.Skolastik düşünce sistemi, aslında yüzyıllar önce karanlık çağlarda da çok kullanılan ve sabit fikirlilik gerektiren bir düşünce anlayışıdır. Aslında skolastik felsefe bu düşünceden bir miktar ayrılmakta ve bu felsefe insanlara eğitim olarak verilmekte, eğitim sisteminin düzenlenmesinde bu felsefe öncülük etmekte ve eğitim sistemini bu felsefe belirlemektedir. Bu felsefe adından da anlaşılacağı gibi din üzerine kurulmuş bir felsefedir ve bu felsefe de eğitim olarak dinle ilgili bağlantılar verilir, bu felsefe din yoluyla benimsetilmeye çalışılır.

Skolastik Alan ve Felsefe

Skolastik Alanındaki Felsefe Hakkında BilgilerSkolastik düşünce sabit fikirli ve insanların başka bir inanca yönelmesine izin vermeyen bir düşünce sistemi iken skolastik felsefe ise eski zamanlarda insanlara din ile ilgili eğitim verilmesidir. Burada önemli olan kişinin Hristiyanlık dini ile ilgili her konuyu ve her bilgiyi bilmesidir. Asıl önemli olan dindir ve bu eğitim felsefesi alanına da tamamen hakim olmuş bir felsefi akımdır. Eğitim sistemi öncelikle bu felsefi akım ile donatılmakta, tamamen bu akımın düşünceleri ve ilkeleri işlenmekte ve sonrasında çocuklara bu eğitim verilmekte, dini öğrenmesi sağlanmakta. Başka bir inanca sahip olamazlar ve başka inanca sahip olan, bunu söyleyen kişiler çok ağır derecede cezalandırılır. Bu sebeple herkes bu ağır kurallara istemese de uymak zorunda kalmaktadır. Bu katı eğitim sistemi zamanla değişikliğine uğramış ve yumuşatılarak verilmiştir.

Yazar: Suna Korkmaz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.