Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Türleri ve Tedavi Şekilleri

0 248

Spinal müsküler atrofi, bir kişinin beyin sapındaki ve omur iliğindeki sinir hücrelerinin hasarına bağlı olarak kaslarındaki hareketi kontrol edemediği genetik bir hastalık grubudur. Nörolojik bir durum ve bir tür motor nöron hastalığıdır. Spinal müsküler atrofi (SMA), kas kaybına ve zayıflığa neden olmaktadır. SMA’li bir kişinin ayakta durması, yürümesi, baş hareketlerini kontrol etmesi ve hatta bazı durumlarda nefes alıp yutması zor olabilir. Bazı SMA türleri doğumdan kaynaklı olurken bazıları ise daha sonra yaşamda görünür. Bazı türler yaşam beklentisini etkiler.
Genetik araştırma referanslarına göre SMA dünyadaki her 8.000-10.000 kişiden birini etkilemektedir. SMA için bir tedavi yoktur, ancak nusinersen (Spinraza) ve onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma) gibi yeni ilaçlar ilerlemesini yavaşlatabilir.

Türleri

Farklı SMA türleri vardır. Belirtilerin ne zaman ortaya çıkmaya başladığına ve yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini nasıl etkilediğine göre değişir. Nörolojik Bozukluklar ve İnme Ulusal Enstitüsü dört tip açıklar:
SMA tip I: SMA fiziksel işlevi etkiler ve SMA tip 1 veya Werdnig-Hoffmann hastalığı, genellikle 6 aylıktan önce görülen ciddi bir durumdur. Bir bebek, tedavi olmadan bir yıl içinde ölümcül olabilen solunum problemleriyle doğabilir. Belirtiler arasında kas güçsüzlüğü ve seğirmesi, uzuvları hareket ettirme yeteneği eksikliği, beslenme zorluğu ve zamanla omurganın eğriliği vardır. Hastalık değiştirici tedaviler (DMT’ler) gibi daha yeni tedavilerde, SMA tip 1 olan bazı çocuklar artık oturmayı ya da yürümeyi öğrenebilir.Bir doktor doğumdan önce SMA tip 1’i tespit edebilir, çünkü testler gebeliğin son aylarında düşük fetal hareket seviyeleri gösterebilir. Aksi takdirde, bu belirtiler yaşamın ilk birkaç ayında daha da belirginleşecektir.
SMA tip 2: SMA tip 2 belirtileri genellikle 6-18 aylıkken ortaya çıkar. Bebek oturmayı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Türleri ve Tedavi Şekilleriöğrenebilir, fakat asla ayakta duramaz ya da yürüyemez. Bazı durumlarda, tedavi olmadan birey oturma yeteneğini kaybedebilir. Yaşam beklentisi solunum problemlerinin mevcut olup olmadığına bağlıdır. SMA tip 2’si olan çoğu kişi ergenlik veya genç erişkinlik dönemlerinde yaşar. DMT’lerle tedavi yardımcı olabilir.
SMA tip 3: SMA tip 3 veya Kugelberg-Welander hastalığı 18 aylıktan sonra ortaya çıkar. Birey, eklemlerin serbestçe hareket etmesini önleyebilen skolyoz veya kontraktürlere, kasların veya tendonların kısalmasına neden olabilir. Çoğu kişi yürümeye devam edecektir, ancak sıra dışı bir yürüyüşe sahip olabilirler ve koşma, basamak tırmanma veya sandalyeden yükselme zorluğu yaşarlar. Parmaklarda hafif bir titreme de olabilir. Komplikasyonlar daha yüksek solunum yolu enfeksiyonu riski içerir. DMT’ler de dahil olmak üzere uygun tedaviyle, kişi normal bir yaşam beklentisine sahip olabilir.
Yetişkin SMA’sı: Yetişkin SMA veya SMA tip 4 nadirdir. 21 yaşından sonra başlar. Kişi hafif ila orta dereceli proksimal zayıflığa sahip olacak, bu da durumun vücudun merkezine en yakın kasları etkileyeceği anlamına gelmektedir. Genellikle yaşam beklentisi etkilemez.

Belirtiler

SMA semptomları, tipine, ciddiyetine ve aynı zamanda gelişmekte olduğu yaşa bağlıdır. En sık rastlanan semptomları aşağıdaki gibidir:
• Kas zayıflığı ve seğirmesi
• Nefes alma ve yutma zorluğu
• Kas zayıflığı nedeniyle uzuv, omurga ve göğüs şeklindeki değişiklikler
• Ayakta durma, yürüme ve muhtemelen oturma zorluğu
Doğumda, SMA tip 1 olan bebeklerde zayıf kaslar, minimal kas tonusu, beslenme ve solunum problemleri vardır. SMA tip 3 ile semptomlar yaşamın ikinci yılına kadar ortaya çıkmayabilir. Tüm formlarında, SMA’nın temel özellikleri kas zayıflığı ve kas kaybıdır. Bunlar, motor nöron denilen hareketi kontrol eden sinirlerin kaslara kasılmaları için sinyal verememeleri nedeniyle oluşur. Zayıflık, vücudun merkezine yakın olan kasları etkileme eğilimindedir.
Motor nöronlar normal olarak bu sinyalleri omurilikten gelen kaslara motor nöronunun aksonu üzerinden gönderir. SMA’da, motor nöronu veya aksonun kendisi çalışmıyor veya çalışmayı durduruyor. SMA dejeneratif bir hastalıktır ve semptomlar zamanla kötüleşme eğilimindedir. Değişikliklerin çoğu kesin olarak SMA semptomları değil, sonuçta ortaya çıkan kas güçsüzlüğünün komplikasyonlarıdır. Terapi bu sorunları kısmen azaltabilir.

Nedenler

SMA, omurilikteki motor nöronları ve beyin sapı çalışmaz. Ve motorlu nöron 1 ( SMN1 ) ve SMN2olarak bilinen genlerdeki değişiklikler nedeniyle çalışmazlar. Motor nöronlar hareketi kontrol eden sinir hücreleridir.
• SMN1 ve SMN2 genleri motor nöronların çalışması için gerekli olan bir proteini yaratmak için kullanım detaylarını verir.
• SMN1 ile ilgili bir sorun SMA’ya neden olurken, SMN2 ile ilgili bir sorun SMA’nın türünü ve ciddiyetini etkileyecektir.
• Biri 40-60 yetişkinler SMA yol açabilir genetik sorun vardır.
• Bir kişi ancak ebeveynlerinin her ikisi de bu genle ilgili bir problem yaşarsa SMA’ya sahip olabilir. Bununla birlikte, her iki ebeveyni de bu hataya sahip olsa bile, çocuğun miras alma şansı sadece 4’te birdir.

Teşhis

Teşhis genellikle ebeveynler veya bakıcı bir çocukta SMA semptomları fark ettiğinde başlar. Doktor ayrıntılı bir tıbbi öykü, aile öyküsü ve fizik muayene yapacaktır. Derin tendon reflekslerini ve dil kasının herhangi bir seğirmesini kontrol ederek kasların disket mi yoksa sarkık mı olduğunu göreceklerdir. SMA tanısı için testler şunları içerebilir:
• Kan testleri
• Kas biyopsisi
• Genetik testler Gebelikte amniyosentez veya koryonik villus örneklemesi
• Elektromiyografi (EMG)
EMG, kas ve sinir hücrelerinin veya onları kontrol eden motor nöronların sağlığını değerlendirebilir. Amniyosentez veya koryon villus örneklemesi, doktorun rahimdeki fetusu değerlendirmesini sağlayabilir. Bazı ülkelerde doğumda SMA için rutin genetik tarama önerilmektedir. Bu aşamada durumun tespiti semptomlar ortaya çıkmadan tedaviye izin verebilir.

Tedavi

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Türleri ve Tedavi ŞekilleriŞu anda SMA için bir tedavi yoktur ve kalıtsal bir durum olduğu için bunu önlemenin bir yolu yoktur. Bununla birlikte, tedavi bir kişinin kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.

İlaçlar

DMT’ler, semptomların ciddiyetini azaltmaya yardımcı olabilir ve bazı SMA türlerine sahip kişilerin bakış açısını iyileştirebilir. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) SMA için iki ilacı onaylamıştır.
Spinraza: Bu ilaç tüm SMA tiplerini tedavi edebilir. Bir doktor yaklaşık 2 ay boyunca dört başlangıç dozu, ardından her 4 ayda bir bakım dozu enjekte edecektir. RNA üretimini etkileyerek altta yatan sorunu hedeflemeyi amaçlayan antisens oligonükleotitler (ASO) adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Spinraza SMA’nın ilerlemesini yavaşlatıyor gibi görünmektedir ve kas güçsüzlüğünü azaltabilir, ancak etkinliği bireyler arasında değişebilir.
Zolgensma: Bu ilaç, 2 yaşın altındaki bebeklerin tedavisi için bir gen terapisi türüdür. Bir doktor, tek bir dozda infüzyon olarak verecektir. Her iki ilacın da olumsuz etkileri olabilir ve Zolgensma bir uyarı taşır. Araştırmacılar, gen replasman tedavisi ve hasarlı motor nöronlarının yerine kök hücrelerin kullanılması gibi diğer tedavi seçenekleri üzerinde çalışmaktadırlar.

Yardımcı Cihazlar ve Terapi

Su bazlı egzersiz cihazları gücü artırabilir. Çeşitli yardımcı cihaz tipleri, SMA ile bir kişinin yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ventilatörleri, elektrikli tekerlekli sandalyeleri ve bilgisayarlara değiştirilmiş erişimi içeren yardımcı teknolojiler SMA’lı bireylerin daha uzun yaşamalarını, daha aktif olmalarını ve topluma daha fazla katılmalarını sağlar. Fiziksel terapi de tedavinin bir parçasıdır. Seçenekler arasında su terapisi ve tekerlekli sandalye sporları sayılabilir.
Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Türleri ve Tedavi ŞekilleriSMA, türe bağlı olarak çocukları veya yetişkinleri etkileyebilecek genetik bir durumdur. Bir kişinin bakış açısı semptomların ciddiyetine bağlı olacaktır. SMA seyri şiddetli olan bebeklerde solunum problemleri yaşanabilir, çünkü nefes almayı destekleyen kasları zayıftır. Bu komplikasyon bazı durumlarda ölümcül olabilir. Daha hafif SMA formlarına sahip birçok kişi, SMA’sız bir kişi kadar uzun süre yaşamayı bekleyebilir, ancak bazılarının kapsamlı tıbbi desteğe ihtiyacı olabilir.
SMA’yı önlemek mümkün değildir, ancak ilaçlar, fizik tedavi ve diğer stratejiler bir kişinin kaliteli ve aktif bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar SMA hakkında daha fazla bilgi edindikçe, yeni ve deneysel tedavi seçenekleri, gelecekteki durumun tedavisi, önlenmesi ve hatta iyileştirilmesi için umut vermektedir. SMA aile öyküsü olan ve bir aile kurmayı planlayan kişilerin, önce genetik danışmanlık almaları tavsiye edilir.

Kaynakça:
happytoothnc.com
ouh.nhs.uk
mayoclinic.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.