gelişme

İnsanlarda yumurta, ovulasyondan hemen sonra henüz oviduktun yukarı kısımlarındayken döllenir. Bölünmeye başlar ve döllenmeden 6-10 gün sonra, uterus duvarına tutunduğu sırada blastula aşamasına gelir. Tutunma işlemi sırasında, embriyoyu, gelişmesinin geri kalan kısmında sıvı dolu bir Yazının Devamı

Farklılaşma ve Yenilenme Gelişme bir hücrenin gen ifade şeklini değiştiren, uyarıcı olarak iş gören morfogen ya da başka bir kimyasal (çoğunlukla bir komşu hücreden) ile gerçekleşir. Bu hücre artık bir dereceye kadar belirlenmiş olur. Yani Yazının Devamı

Kaynak taraması, anket, deney, arşiv belgeleri türünde nicel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, sayısal verilere ve kaynak verilerine dayalı olan araştırma yöntemidir. Nicel araştırma: Deneme, gözlem ya da deneylere dayanılarak olarak yapılan ampirik araştırma yaklaşımına ya Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :