kafkas ülkeleri Etiket:

İran

Komşuları •    Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la komşudur. •    Türkiye’nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye’den büyük olan tek ülkedir. •    Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır. Yeryüzü Şekilleri •    İran, Alp-Himalaya dağ kuşağı içinde yer alır. •    İç kesimlerde platolar ve çöller geniş alan ...Devamı

Ermenistan

Sınırlar Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’la komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Denize kıyısı olmayan bu ülkenin yerşekilleri dağlık ve engebelidir. •    Aras nehri Türkiye-Ermenistan sınırını çizer ve ovalarını sular. •    Alp-Himalaya deprem kuşağında yeralan ülkede sık sık deprem olayları görülmektedir. İklim ve Bitki örtüsü •    Dağlık ve denizlerden uzaktır. Bu nedenle iklimi sert ...Devamı

Gürcistan

Komşuları •    Karadeniz kıyısındadır. •    Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir. •    Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve arada kalan çöküntü ovasından oluşur. •    Yine ülkenin doğusunda birleşen dağların gerisinde Kura nehrinin suladığı ovalar bulunur. ...Devamı

Azerbaycan

Komşuları •    Jeopolitik önemi fazla olan ülke, Kafkasya’nın güneyinde yer alır. •    Kuzeyinde Rusya Federasyonu, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan ve Gürcistan, güneyinde İran bulunmaktadır. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin kuzeyinde doğu – batı doğrultulu Büyük Kafkas Dağları uzanır. •    Ülkenin güneydoğusunda Küçük Kafkas Dağları yer alır. Dağlar üzerinde geniş platolar bulunur. •    ...Devamı