Kırılma, malzemelerin gerilme altında birden fazla parçaya ayrılması veya parçalanmasıdır. Kırılma karakteri, her malzemeye göre değişir ve uygulanan gerilmeye, sıcaklığa ve deformasyon hızına bağlıdır. Kırılma olayı başlıca Yazının Devamı

Optik; fiziksel olarak ışığın davranışı anlamına gelmektedir. Uzayda ışığın izlediği yolu inceleyen optiğe '' GEOMETRİK OPTİK '' diyoruz. Geometrik optiğin içinde kırınım, girişim ve yansıma-kırılma olayları bulunmaktadır. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :