Vasiyetname, miras sözleşmeleri ile birlikte ölüme bağlı tasarruflardandır. Türk Medeni Kanunu, üç tür vasiyetname öngörmektedir. Bu vasiyetname türleri; el yazılı vasiyetname,resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir. Bunlardan sözlü Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar