Bir olasılık, bir şeylerin nasıl olabileceği hakkında yürütülen tahminlerdir ve olasılık fikri şansı incelemekle ilgilidir. Bir olayın nasıl olabileceğini ya da olamayacağını belirleyen, matematiğin bir parçasıdır. Olasılık, Yazının Devamı

Matematikte, olasılık, bir olayın gerçekleşebilme ölçüsüdür. Olasılık, her zaman 0 ile 1 arasında bir sayı olarak ölçülür. Buradaki "0" olayın olma olasılığının imkansızlığını, "1" ise kesinliğini gösterir. Yazının Devamı

Laplace Şeytanı , bizim şans olarak tanımladığımız rastlantısal (bize göre) olayları açıklamaya yönelik bir teoridir. Parayı attığımızda yazı veya tura gelmesi bizim için yüzde ellilik bir şansken Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :