Histoloji, hücrelerin ve dokuların mikroskobik yapısının (mikro anatomi) bilimsel çalışması olarak tanımlanmaktadır. Histoloji terimi, doku veya sütun anlamına gelen Yunanca "histos" ve "çalışma" anlamına gelen "logia" kelimesinden Yazının Devamı

Birçok ölümün ardındaki sır perdesini ortaya çıkaran, yeni hastalıkların önüne geçtiği gibi adaletin tecelli etmesini sağlayan otopsi, teknolojinin baş döndürücü hızla gelişen etkisine yenik düşmek üzere. Kelime Yazının Devamı

Ölmüş insan vücudu insanlık tarihi boyunca daima türlü korku ve hurafelerin kaynağı olmuştur. Bu korkunun şiddetli gizemi yanında ölen yakınlarımızın ölüm sebebi de gerek tıp tarihinin gerekse Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar