Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Trehaloz’un Kullanımı, Gıda Kaynakları, Tehlikeleri ve Yararları

0 2.028

Trehaloz iki glikoz molekülünü bağlayan ve sağlık yararları sunan bir gıda katkı maddesidir. Trehalozun potansiyel kullanımları göz bakımından beyne ve sinir korunmasına kadar uzanmaktadır. Bu yazıda trehaloz nedir, kullanım alanları,yararları ve tehlikeleri üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Trehaloz Nedir?

Tremaloz veya mikoz olarak da bilinen iki glikoz molekülünden oluşan bir şeker türüdür. Bakteriler, bitkiler, mantarlar ve böcekler trehalozu bir enerji kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Trehaloz, bazı türlerin % 99 dehidrasyona ve tam donmaya karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Aynı zaman da böcekler uçmak için yakıtı olarak da kullanmaktadırlar, çünkü iki molekül glikoz salgılamaktadır ve iki kat daha fazla enerji vermektedir. Gıda endüstrisi, trehalozun bu eşsiz özelliklerini tanıyarak kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalara katkı maddesi olarak tanıtmıştır. Bu amaçla mısır nişastasından trehaloz yapılmaktadır. Ayrıca Trehaloz aylarca süren kuraklıktan kurtulabilen diriliş bitkisinin (S. lepidophylla) gizli bir silahıdır. Bazı mikroplar toksinler ve savunma silahlarını üretmek için trehaloz kullanır. Örneğin, Mycobacterium tuberculosis, kişilerde inflamasyon ve akciğer hasarını tetikleyen trehaloz-6’6-dimikolat (TDM) içerir.
Trehalozda, iki indirgeyici glikoz grubu bir (1,1-glikosidik) bağ oluşturmaktadır ve dolayısıyla indirgeme özelliklerini kaybetmektedir. Bu bağ trehalozu sıcaklık ve asitlikteki sert değişikliklere karşı dayanıklı kılmaktadır. Ayrıca sakkaroz veya genel sofra şekeri de indirgenmeyen bir şekerdir.

Tıbbi Kullanımları

Trehaloz'un Kullanımı, Gıda Kaynakları, Tehlikeleri ve YararlarıTrehaloz suyu bağlayabilmekte, nemi tutabilmekte ve bu da trehaloz göz damlasını kuru göz için popüler bir seçenek haline getirmektedir. Cilt bakım ürünleri, çabuk çözünen tabletler ve bazı ileri biyolojik ilaçlar da trehaloz içermektedir. Trehaloz donma sırasında hücreleri korumaktadır (kriyoproteksiyon) ve böylece organları, kök hücreleri, semen ve farklı doku örneklerini korumaktadır. Teknolojide kullanılan fiziksel özelliklerinin yanı sıra, trehalozun bazı sağlık yararları bulunmaktadır.

Sağlığa Yararları

Tartışılan trehalozun potansiyel sağlık yararları, yeteneğinden kaynaklanmaktadır ve bu yararlar aşağıdaki gibidir:
• Otofajiyi indükleme
• Serbest radikal hasarları ve oksidatif stres ile mücadele eder
• Suyu bağlar ve nemi korur
Otofaji, mutasyona uğramış ve hasar görmüş hücreleri yok eden hayati bir savunma mekanizmasıdır. Otofaji eksikliği, metabolik bozukluklar, beyin hasarı, kanser, yaşlanma, enfeksiyonlar ve daha fazlasının arkasında gizlenmektedir. Ön araştırmalara göre, trehaloz umut verici bir ilaç adayı yapan otofajiyi artırmaktadır. Bununla birlikte, bir bilim adamı ekibi trehalozun hücrelere girip otofajiyi tetikleme yeteneğini sorgulamışlardır. Bağırsak mikrobiyomunun trehalozun sağlığa etkileri üzerindeki rolünü öne sürmüşlerdir. Tehlikeler ve yan etkiler de görmek üzere olunduğu gibi bağırsak bakterileri üzerindeki etkisinin karanlık bir tarafı olabilmektedir.

Etkileri

1) Kuru göz: Kuru gözü olan 70 hastada yapılan bir çalışmada trehaloz göz damlası, semptomları iyileştirerek yüksek hasta memnuniyetine yol açmıştır. Birçoğu standart göz damlası yerine trehalozu tercih etmişlerdir. 150 hasta üzerinde yapılan dört klinik çalışmada, hyaluronata trehaloz eklenmesi, göz damlası etkilerini ve kuru göz semptomlarını hafiflettiği bulunmuştur. Thealoz Duo, trehaloz ve hyaluronik asit kombinasyonunu içeren kuru göz için reçetesiz satılan damlalardır. Koruyucu madde içermezler ve tüm kontak lenslerle kullanılabilmektedir.
2) Beyin ve sinirler: Araştırmacılar, trehalozun Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıkları gibi beyni zedeleyen hastalıkların hayvan ve hücresel modelleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Beyin ve sinirler üzerinde ki etkileri aşağıdaki gibidir:
• Otofajiyi teşvik etmek
• Protein mutasyonlarını ve beyin iltihabını azaltmak
• Koruyucu protein seviyelerini yükseltmek
• Belirtileri geliştirmek
• Hayatta kalma şansını artırmak
Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) motor nöronlara saldıran ve sonunda tam felce yol açan ölümcül bir hastalıktır. Günümüzde doktorlar hala ALS nedenlerini ve tedavi yöntemlerini araştırmaya devam etmektedirler. ALS’li fareler üzerinde yapılan bir çalışmada trehaloz, farelerin motor nöronlarında zararlı proteinlerin birikmesini ve indüklenmiş otofajiyi önlediği sonuca varılmıştır. Sonuç olarak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmış ve hayvanların ömrünü uzatmıştır. Teoride, trehalozun insan sitomegalovirüsü (HCMV) üzerindeki inhibitör etkisi ayrıca nörolojik hastalıklara karşı da koruma sağlamaktadır. Bir grup bilim adamı diyabetik farelerin embriyolarında, trehalozun otofajiye yol açtığını ve nöral tüp defektlerini önlediğini bulmuşlardır.
3) Diyabet: Sağlıklı ve obez fareler üzerinde yapılan bir çalışmada trehaloz, kan insülininin sivri uçlarını ve insülin direncini düşürdüğü, yağ birikimini önlediği ve kalbin hasar görmesini önlediği bulunmuştur. Trehalozun glisemik indeksi ve şekere kıyasla glikoz seviyelerini ne kadar arttırdığı günümüzde hala tartışılmaktadır. Yukarıdaki çalışma, endeksinin şaşırtıcı derece de düşük olduğunu, diğer çalışmaların sınır çizgisinin yüksek olduğunu göstermektedir. 20 gönüllü üzerinde yapılan testler trehalozun, kan şekeri değerinde (% 38) ve insülinde (% 36), eşit miktarda glikoz ile karşılaştırıldığında daha hafif bir artışa neden olduğu doğrulamıştır.
Yine de bu, trehalozun antidiyabetik özelliklere sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Klinik çalışmaların diyabetik hastalarda etkinliğini ve güvenliğini bir şeker yerine kullanabileceğini değerlendirmek gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir konuda, diğer basit şekerler gibi, trehaloz ile yavaş gitmek istenebilir, çünkü bağırsak hızlı bir şekilde 2 glikoz molekülüne bölmektedir. Trehaloz için glikozun değiştirilmesi iyi bir fikir olsa da, günlük şeker alımının üzerine eklemekten kaçınılmalıdır. Ayrıca diyabet ve insülin direnci olan kişiler çok dikkatli olmalıdır.
4) Kalp sağlığı: Farelerde, bilim adamları trehalozun otofajiyi uyarma ve mitokondriyi koruma yeteneklerini gözlemlemişlerdir. Bu etki insülin direnci ve oksidatif stresin neden olduğu kalp Trehaloz'un Kullanımı, Gıda Kaynakları, Tehlikeleri ve Yararlarıhasarını hafiflettiği sonucuna varmışlardır. Trehaloz kan damarı hücrelerinde otofajiyi indüklemiş ve tıkalı kan damarlarına (insan sitomegalovirüs veya HCMV) bağlı bir virüsü inhibe etmiştir, ancak bu canlı organizmalardaki potansiyel etkileri hakkında çok fazla bilgi vermemiştir.
5) Karaciğer yağlanması: Yapılan bir çalışmada trehaloz farelerde, otofajiyi arttırmış, karaciğerde yağ birikimini önlemiştir. Bir hücre çalışması aynı etkileri önermiştir ve trehalozun karaciğerde glukoz taşınmasını engellediğini, ancak bu çalışmaların etkilerinin sınırlı olduğunu bulmuştur.
6) Mide koruması: Aspirin, mideyi atlayabilen modern formülasyonlara rağmen, iyi bilinen bir mide ülseri tetikleyicisidir. Bilim adamları, mide de daha yumuşak olabilecek trehaloz içeren yeni bir aspirin formülasyonu geliştirmişlerdir. Sıçanlar üzerinde yapılan ön çalışmalarda, istenen etkileri korurken ülser ve mide zarının hasar görmesini önlediği bulunmuştur.
7) Cilt UV koruması: Test tüplerinde trehaloz cilt dokusunda otofajiye neden olmuştur. Bu etkili hücre mutasyonlarını önlemiş ve sağlıklı hücreleri UV hasarına karşı korumuştur. Sonuçlar trehalozun güneş koruyucu losyonları ve diğer kozmetik ürünler için umut verici bir aday olmasını sağlamaktadır.

Tehlikeleri ve Yan Etkileri

ABD Gıda ve İlaç Ajansı (FDA), diyet ürünlerine eklendiğinde trehalozu GRAS (genellikle güvenli olarak tanınmaktadır) olarak etiketlemiştir. Güvenlik çalışmaları, hamilelik ve çocukluk döneminde trehaloz tehlikesi bulunmadığını göstermiştir. Trehaloz alımının günlük olarak 50 g veya toplam kalorinin % 10’uyla sınırlandırılması önerilmektedir. Amerikan Kalp Birliği, eklenen tüm şekerleri erkekler için 9 çay kaşığı (36 g) ve kadınlar için 6 çay kaşığı (25 g) sınırlamayı önermektedir.

C. Difficile Salgınları

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, trehalozun bir gıda katkı maddesi olarak kullanılmasının agresif, antibiyotiğe dirençli süper kabarcıkların kontrolsüz bir şekilde büyümesini tetiklediğini öne sürmektedir. Trehaloz, tehlikeli, tedavisi zor bağırsak enfeksiyonlarına neden olan bir mikrop olan Clostridium difficile (C. diff.)’nin büyümesini uyarmaktadır. Bazı C. suşları ile enfekte fareler üzerinde yapılan bir çalışmada diff. trehaloz ölüm oranını 3 kat arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu suşlar trehalozda gevşemiş ve daha fazla toksin üretmiştir. Yazarlar, son zamanlarda C. trehalozun potansiyel rolünü destekleyen ek gerçekleri ortaya çıkarmıştır. Bu salgınlar aşağıdaki gibidir:
• En virülan iki C. diff. Trehaloza bağlı suşlar
• Genellikle tüketilen trehaloz miktarları, büyümelerini artırmak için yeterlidir.
• C.’de keskin bir yükselme farkı bulunmaktadır. Gıda endüstrisi büyük ölçüde trehaloz kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra salgınlar meydana gelmiştir.

Güvenlik

Elde edilen kanıtlar ışığında ilave şeker olarak trehalozun, çoğu sağlıklı kişi için önerilen miktarlarda güvenli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yukarıda verilen son bulgular, trehaloz güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinene kadar dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu, özellikle C. difficile enfeksiyonlarına duyarlı kişiler için önemlidir. Güvenli olmak için, özellikle hastane kaynaklı bağırsak enfeksiyonları gibi sindirim sorunları varsa, trehalozdan kaçınılmalıdır. Diyabet ve insülin duyarlılığı olan kişiler, trehaloz içeren günlük şeker alımlarına özellikle dikkat etmelidir.

Trehaloz Gıda Kaynakları

Trehaloz'un Kullanımı, Gıda Kaynakları, Tehlikeleri ve YararlarıMantarlar, karidesler, algler, bazı tohumlar, bal ve fırınlanmış ürünler az miktarda trehaloz içermektedir. Trehaloz suyu bağlar, oksidasyonu önlemektedir, donma ve ısıtma sırasında gıdanın yapısını korumaktadır. Ayrıca hafif kan şekeri artışlarına neden olurken tadı artırmaktadır. Bu özellikler, trehalozu ortak bir gıda katkı maddesi yapmaktadır. Trehaloz bulunan gıdalar aşağıdaki gibidir:
• Kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar
• Hazır yemekler erişte, pirinç ve çorbalar gibi
• Şeker kaplamaları ve dolguları
• Pişmiş ürünler
• Deniz ürünleri
Bununla birlikte çoğu üretici trehalozu eklenmiş şekerler veya doğal aromalar altında etiketlemektedirler.

Trehaloz Nasıl Korunur?

Kişilerin küçük bir yüzdesi, trehalozu parçalayan bir enzim olan trehalazdan yoksundur. Bu, trehaloz içeren yiyeceklerin sindirim sorunlarına neden olduğu trehaloz intoleransına yol açmaktadır. Grönland’daki Inuitler arasında yaygındır (yaklaşık % 8), ancak dünya çapında nadirdir. Bununla birlikte, bazı araştırmalar çoğu kişinin doğru tanı alamadığını, dolayısıyla bu sayıların hafife alınabileceğini göstermektedir. Mantar tüketmeyen kişiler muhtemelen trehalazdan yoksundur. Böcek ve bakterilerde bol miktarda trehaloz bulunmaktadır. Çoğu kişinin bağırsakta trehalaz olduğu göz önüne alındığında, bu küçük yaratıklar muhtemelen evrim boyunca temel gıdadır. Kişi trehaloz intoleransından şüpheleniyorsa mantar, deniz ürünleri, kurutulmuş ve donmuş yiyeceklerden kaçınmak isteyebilir. Popüler bir probiyotik maya S. boulardii, bağırsakta trehalaz salgılamaktadır. S. boulardii’nin bağırsak trehalaz aktiviteye 25 – % 45 fareler üzerinde yapılan bir çalışmada. Bir hücre deneyinde, bu enzim insan formundan 175 kat daha aktif olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, geçerli klinik kanıt olmadan trehaloz intoleransı için etkili S. boulardii’yi ilan edilmemektedir.
Trehaloz, iki glikoz molekülünden oluşan bir şekerdir. Mikroplar, bitkiler, mantarlar ve böcekler bir enerji kaynağı ve aşırı koşullara karşı koruma olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca hücreleri donma ve dehidrasyondan korumaktadır. Mantarlar, deniz ürünleri, tohumlar ve pişmiş ürünler az miktarda trehaloz içermektedir. Gıda endüstrisi kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalara eklemektedir; şeker ve meyve dolguları, çikolata ve meyve suları gibi. Tıpta, trehaloz kuru göz damlasında ve ileri ilaç formülasyonlarında kullanılmaktadır. Hayvan ve hücresel araştırmalarda, potansiyel sinir, kalp, cilt ve karaciğerin yararlarını göstermiştir, ancak bunu destekleyecek klinik bir kanıt bulunmamaktadır. Güvenlik çalışmaları, trehalozun yetişkinlerde, çocuklarda ve hamile kadınlarda olumsuz bir etkisi olmadığını bulmuştur. Bununla birlikte, son bulgular tehlikeli C. difficile salgınlarının potansiyel bir suçlu olduğunu ortaya koymuştur. Güvenliği hakkında daha fazla bilgi edininceye kadar, özellikle C. diff. Ve diğer bağırsak enfeksiyonları olanlar kullanmamalıdır.
Ek olarak, trehaloz basit bir şekerdir ve bu nedenle kan şekeri kontrolünü bozma potansiyeline sahiptir. Bazı kişiler trehaloza toleranssızdır, çünkü onu parçalayan bir enzim eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle gıdalardan ve trehalozlu ürünlerden uzak durulmalıdır. Probiyotik bir maya, S. boulardii, bağırsaktaki trehalazı artırmaktadır, ancak kanıtlar sınırlıdır.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku