Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Turizm Kavramı ve Turizmin Ekonomik Açıdan Olumlu Etkileri

0 641

Turizm insan kaynaklı bir kavram olduğu için kesin ve net bir tanımı yapılamamaktadır. Turizm kavramının net bir tanımının yapılamamasının bir diğer sebebi de turizmin sosyal, ekonomik, kültürel ve ekonomik gibi farklı unsurları bulunmasıdır.
Turist kavramı tarihte birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. 17. yüzyılda Ogilvy turisti “Sürekli oturduğu yerden en çok bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak gittiği yerlerde buralarda kazanmadığı parayı harcayan kimse” şeklinde tanımlarken Norval “Sürekli ikamet ve gelir elde etmekten farklı bir amaç ile yabancı bir ülkeye giden ve geçici olarak kalacağı bu ülkede para harcayan kimse” olarak tanımlamıştır. Genel olarak bakıldığında turist; sağlık, zevk, dini, sportif, ticari amaçlı seyahat eden ve gittikleri yerde en az 24 saat kalan kişilerdir. 1963’de Roma’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Turizm ve Seyahat Konferansı’nda turistin tanımı “İkamet ettiği ülke dışında bir ülkeyi 24 saatten az olmamak şartıyla, çalışma amacı olmadan ziyaret eden kimse” şeklinde yapılmıştır.

Turizmin Ekonomik Açıdan Olumlu Etkileri

Turizm, birçok ülkenin özellikle de gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için önem arz etmektedir. Birçok ülke turizmden elde ettiği kaynak ile ekonomisini ayakta tutmaktadır. Turizm sektörü diğer sektörlere göre kısa sürede cevap vermektedir. Diğer sektöre yapılan yatırımlardan sonuç almak için yatırımcıların uzun süre beklemesi gerekmektedir. turizm sektöründe ise bu durum tam tersidir. Turizm sektörü birçok kişiye iş Turizm Kavramı ve Turizmin Ekonomik Açıdan Olumlu Etkileriimkanı sağlamaktadır. Aynı zaman da o bölgenin gelişmesini, şehrin prestijini artırma da fayda sağlamaktadır.
Genel olarak turizmin ekonomiye faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
a. Turizmin gelir ve giderleri: turizm ekonomiyi canlı tutmaktadır. İç ve dış turizminde ekonomiyi katkısı yadsınamaz. Özellikle de dış turizmden sağlanan döviz miktarı ekonomiyi canlandırmaktadır. Bu sektörde bir ülkeye giden kişi gittiği yerde yaptığı harcamalar o ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Elde edilen döviz harcadığı dövizden fazla ise o ülkenin ekonomi tablosunda Turizm hareketi, turist gönderen ülkenin döviz talebini, turist çeken ülkenin de döviz arzını arttırır.
b. Turizm sektörünün oluşturduğu istihdam: Diğer sektörlerde insan gücüne az ihtiyaç duyulmaktadır. Bir grup bireyin yapacağı işi bir makine daha kısa sürede yapabilmektedir. Turizm sektöründe bu durum söz konusu değildir. Turizm sektöründe yoğun emek gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda o ülkede işsizlik oranını azaltmaktadır. Turizm sektörü sadece kendi içerisinde bu istihdamı sağlamaz. İstihdam süreci turizm sektörü ile bağlantılı olan diğer sektörler için de geçerlidir. Ayrıca turizm sektörü sadece turist alan ülkelerde değil turist gönderen ülkelerde de istihdama yol açar. Turizm olayının gerçekleşmesi için gerekli olan iletişim, acenteler ve operatör firmaları bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
c. Turizmin bölgelerarası gelişmeye etkisi: Turizm sektörü mevsimlik bir sektör olmasına rağmen bulunduğu bölgenin kalkınmasına ve diğer bölgelere göre adından daha çok söz ettirmektedir. Özellikle diğer sektörlerden geri planda kalan bölgeler turizm ile kendini geliştirmektedir. Sanayi ya da tarım alanında gelişmemiş ve sürekli diğer bölgelere göç veren bir bölge turizm sektörü sayesinde göç vermek yerine göç alabilmektedir.
d. Turizmin altyapı ve üstyapı çalışmalarına etkisi: Turizm alanında gelişmiş olan bölgelere yoğun bir göç söz konusudur. Bölge artan nüfusu kontrol edebilmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için altyapı ve üst yapı çalışmalarını artırarak iyileştirmesi gerekmektedir. Bölgenin altyapısı ve üst yapısı gelen nüfusu karşılamaması diğer bir dönem gelecek olan turist sayısını olumsuz etkileyeceğinden dolayı altyapı ve üstyapı çalışmaları gelen turist sayısına göre orantılı bir şekilde artırılması gerekmektedir.

Yazar: Nagihan Albayrak

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.