Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

0 303

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889- 1974 yılları arasında yaşamıştır. Gazeteci, şair, diplomat ve yazar olarak yaşamıştır. 27 Mart 1889 tarihinde Kahire’de doğmuş olup 13 Aralık 1974 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Ailesi

7459_yakup_kadri_karaosmanoglu_eserleri1889 yılında Mısır‘ın Kahire şehrinde doğmuştur. Babası, Manisa ilinin tanınmış olan Karaosmanoğlu Ailesi’ne mensup olan Abdülkadir Bey’dir. Annesi ise İkbal Hanım’dır. 1833 yılında Yakup Kadri’nin babası Abdülkadir Bey, Kavalalı İbrahim Paşa’nın Manisa’nın işgali esnasında ona yakınlık göstermiş ve Mısır’daki konağına yerleşmiştir. Yakup Kadri, Abdülkadir Bey’in İkbal Hanım ile evlendikten sonra dünyaya gelen ikinci çocuğudur.

Eğitim Yılları

Yakup Kadri’nin ailesi, Mısırlı İbrahim Paşa’nın ölümü üzerine Türkiye’ye gelmeye karar vermiştir. Yakup Kadri, geldikleri zaman Manisa’da ilköğretimini Fevziye Mekteb-i İptidaisi’nde tamamlamıştır. 1903 yılında İzmir İdadisi’ne girmiştir. Yakın arkadaşı olacak olan Şahabettin Süleyman ile olan arkadaşlığı bu okulda başlamıştır. Edebiyat ilgisi, çocukluk yıllarından itibaren başlamıştır. Lise ve ilerleyen yıllarda giderek artmıştır. Yakup Kadri, babasını kaybettikten sonra İzmir İdadisi’ndeki eğitimini tamamlayamamıştır ve 1905 yılında annesiyle birlikte Mısır’a geri dönmüşlerdir.

Diplomatlık Yılları

Yakup Kadri, 1934 yılında Tiran elçiliğine atanmıştır. 1935 yılında Prag, 1939 yılında Lahey, 1942 yılında Bern, 1949 yılında Tahran ve 1951 yılında tekrar Bern elçiliğine dönmüştür. 1955 yılında, Bern elçiliği görevine devam etmekteyken emekli olmuştur. ”Zoraki Diplomat” adlı eserini, diplomatlık yıllarının eseri olarak ortaya çıkarmıştır.

Çalışma hayatından emekli olduktan sonra yurda dönmüş dergi ve gazete yazılarını sürdürmeye devam etmiştir. 1957 yılında Ulus Gazetesi’nin başyazarlık görevine gelmiştir.

Hayatı

7459_yakup_kadri_karaosmanoglu_kimdirYakup Kadri; öykü, roman ve makale alanındaki çalışmaları ile Türk toplumunun Tanzimat Döneminden itibaren geçirmiş olduğu değişiklikleri ele almış olan bir yazardır. Yakup Kadri, asıl ününü yazmış olduğu romanları ile kazanmıştır. En ünlü olan romanları; Kiralık Konak, Nur Baba ve Yaban’dır. Edebiyat hayatının başında olduğu aşamada Fecr-i Ati edebiyat topluluğunun kurucu üyesi olarak yerini almıştır. Zamanla bireyci düşüncelerden uzaklaşarak toplumculuğu kabul etmiş olan bir yazar olarak değerlendirilmektedir.

Milli Mücadele döneminde ve sonrasında etkin siyasal yaşamı olmuştur. Milli Mücadele dönemi itibariyle Atatürk’ün yakın arkadaşları arasında yerini almıştır.

Kadro Dergisi’nin kurucularından olan Yakup Kadri; derginin, o dönemin yöneticileri ile fikir ayrılığına düşmesi sonucunda Kemalizm’i değiştirmek ile suçlanarak derginin kapatılmasına tanıklık etmiştir. Daha sonra diplomat göreviyle yurt dışında çeşitli görevlerde yerini almıştır.

7459_yakup_kadri_karaosmanogluAnadolu Ajansı’nın da kurucularından olan Yakup Kadri, hayatının son yıllarında bu ajansın yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1923 yılında Mardin milletvekilliği, 1931 yılında ise Manisa milletvekilliği görevlerini üstlenmiştir. Bu arada gazetecilik ve roman yazarlığı görevlerini sürdürmüştür.

1961-1965 yılları arasında siyasi hayatının son görevi olan Manisa milletvekilliği görevini yapmıştır.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yakup_Kadri_Karaosmano%C4%9Flu
http://www.edebiyatögretmeni.net/yakup_kadri_karaosmanoglu.htm
http://www.duseyazanlar.com/kim-kimdir/yakup-kadri-karaosmanoglu-kimdir-hayati-ve-eserleri.html/
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=272

Yazar:Ensar Türkoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.