Zekanın Gelişim Aşamaları

Jean Pıaget İsviçreli psikologdur. Bilişsel gelişim alanında uzmanlaşmış olan Pıaget, bilgi işlemleme kuramını geliştirmiştir. Pıaget zekânın gelişim aşamalarını 4’e ayırmıştır.

Buna göre;
1) 0-2yaş duyusal evre; az-çok gibi karşıtlıkların algılanması.
2) 6-7yaşa kadar işlem öncesi evre; karşılaştırma yapılabilinen evre.
3) 11 yaşa kadar somut işlemler evresi; soyut düşünme, ilişki kurabilme, zor problemlerin çözümü.
4) Ergenliğe kadar soyut evre

Pıaget her zaman çocukların düşünme yapısıyla yetişkinlerin düşünme yapısının farklı olduğunu savunur. Ona göre çocuklar ben merkezcildir ne zamanki etrafındakilerin ne düşündüğünü anlamaya başlar o zaman mantıklı bakışa geçiş yapar. Zekâ yıllardır üzerinde çalışılan bir kavramdır. Kalıtsal olarak insanda bulunduğu gibi yaş ilerledikçe geliştirilen ve gerçek kapasitesine ulaşılan bir güçtür aslında. Küçük yaşlarda duyusal evreyi yaşayan bir insanda hızlılık gösteren bu gelişim süreci işlem öncesi evrede kararlılık gösterir, somut işlemler evresinde tekrar hızla gelişimine devam eder, yaklaşık 20 yaşlarında gelişimi tamamlar.

Zekâ grupları;

Peki zekâ geriliği nedir?
Zekâ geriliği bir insanın toplumsal yaşamını etkileyecek derecede normalin altında zekâ seviyesinde olma durumudur. Zekâ geriliğinin temel nedenleri annenin yeterli beslenmemesi, alkol kullanması, doğumda yaşanan olumsuzluklar, kalıtım ve ateşli hastalıklardır. Zekâ geriliği görülen çocuklarda eğer gerilik yüksek seviyedeyse ona uygun bir okula gönderilmeleri gerekir, aksi halde diğer çocuklar tarafından dışlanmayla karşılaşan çocuklar iyice içine kapanır ve özgüven eksikliğine neden olur.

Birçok zekâ testi yapan kuruluş vardır ancak nerede yaptırdığınız önemlidir. Nerede yaptırdığınızın önemli olması kadar hangi çeşidini yaptırdığınızda yüksek önem taşır.Peki nedir bu zekâ testlerinin çeşitleri?

Zekâ testleri:

Cattell Zekâ Testi : Zaman odaklı bir zekâ testidir, verilen soruların belli bir zaman içinde cevaplanması beklenir.

Alexander Pratik Zekâ Testi : Teknik kabiliyet odaklı bir zekâ testidir, özellikle ilkokul yaşlarındaki çocuklara
kabiliyetlerine göre okullara ayırma amaçlıdır.

Portesus Labiret Zekâ Testi : Zekânın özel fonksiyonlarını ölçer, ileriyi görme gibi.

Üstün zekâ nedir?
Üstün zekâlı insanlar zekâ bölümü 130’un üzerinde olan insanlardır. Özel eğitimle yetiştirilmelidirler. Kavrama, algılama, bağlantı kurma kapasiteleri oldukça yüksektir. Eğer ki iyi bir eğitim alamazlarsa topluma ayak uyduramadıkları için ya arada kaynayıp giderler ya da uyum gösteremedikleri için sorun olurlar.

Yazar: Özge SEFİ

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :