Herakles (Herkül) Kimdir?

5685_herkulMitolojik bir kahraman olan Herakles, Yunan mitolojisinde bu isim ile anılmakta olup; bunun yanı sıra, Roma mitolojisinde de “Herkül” adı ile bilinmektedir. İngilizce kaynaklarda ise “Hercules” olarak geçmektedir.

Miken kralının kızı Alkmene ile, Tanrıların Kralı Zeus’un oğludur. Alkmene’ye aşık olan Zeus, kadının kocası şekline bürünerek Alkmene’ye yaklaşmıştır. Doğumundan itibaren yarı tanrı bir yapısı bulunan ve tanrısal bir kuvvete sahip olan Herakles, henüz birkaç günlük bebek iken Hera’’nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürmeyi başarmıştır. Herakles’in Zeus’un oğlu olduğunu anlayan Hera, sürekli olarak Herakles ile uğraşmış ve O’nun ölümüne sebep olmuştur.

Herakles, dönemine göre oldukça üstün bir eğitim almıştır. Ok atmayı, at sürmeyi ve güreşmeyi kusursuz şekilde icra edebilmiştir. Efsaneye göre, Herakles 18 yaşına geldiğinde, Kitharion ormanlarındaki ünlü canavarı öldürmeyi başarmıştır. Bu nedenle, kendisine ödül olarak, Thebai Kralı’nın kızı Megara verilmiştir. Megara’dan 3 çocuğu olan Herakles’i, Hera’nın türlü oyunları çıldırtmış ve Herakles çocuklarını ve karısını öldürmüştür. Bu suçundan ve tüm günahlarından arınması adına, Miken Kralı Eurystheus’un hizmetine girmesi ve kralın her istediğini yapması zorunlu kılınmıştır. Miken Kralı’nın Herakles’e yaptırdığı 12 işe, mitolojik kaynaklarda “Herakles’in 12 görevi” ismi verilmiştir.

5685_resim-3-yorgun-heraklesHerakles’in 12 Görevi

1. Nemean Arslanı’nı yenmek (Bu arslan ile ilgili efsanelerde, arslanın postunun yalnızca kendi pençesi ile kesilebileceği anlatılmaktadır.)
2. Lerna gölünde bulunan Hydra’yı öldürmek
3. Artemis’in kutsal hayvanlarından biri olarak bilinen Kyreneia Geyiği’ni yakalamayı başarmak
4. Erymanthian Dağı’nda yaşadığına inanılan büyük yaban domuzunu, bir ağ ile tutmak
5. Augias’ın ahırlarını yalnızca bir günde temizlemek (Bu ahırların temizliği için, iki büyük ırmağın yataklarının kaydırılarak ahırların içinden geçirilmesi sağlanmalıdır.)
6. Stymphalos yöresinin insanlarını rahatsız eden Stymphalian Kuşları’nı, Tanrı Athena’nın yardımıyla kovmak
7. Poseidon’un Minos’a verdiği kontrol edilemez Girit Boğası’nı Girit’ten getirmek
8. Zamanın Troya Kralı Diomedes’in emrine girerek, Troya halkına zulmeden deniz canavarını öldürmek (Hızını alamayıp kendisine kötü davranan kralı da öldürmüştür.)
9. Amazonlar’ın kraliçesi Hippolyta’dan kemerini almak (Aslında kemer için kraliçe ile anlaşmış, ancak Hera’nın kışkırtmaları ile Amazonlar Herakles’e saldırmıştır. Ardından da Herakles, kraliçeyi öldürmez zorunda kalmıştır.)
10. 3 gövdeli dev yaratık Geryoneus’un sığırlarını çalmak
11. Hesperidler’in altın elmalarını getirmek (Altın elmaların koruyucusu Atlas ile de anlaşma yapmıştır.)
12. Hades’in ölüler ülkesini koruma görevi bulunan Kerberos isimli köpeği, yeryüzüne çıkarmak

5685_01herculHerakles, gerçkelşetirdiği 12 görevin ardından, yine zorlu maceralar yaşamak zorunda kalmıştır. Prometheus’u kurtarması, kadın kılığında yün eğirmesi, Troya’ya zarar vermesi, Argonatların seferine katılması gibi olaylar, Herakles’in efsanevi hikayelerinden birkaçıdır. Bir zaman sonra Deianeira ile evlenmiş, Sentor Nessos’un karısına yaklaşmak istemesi nedeniyle oklarıyla Nessos’u öldürmüştür. Nessos ise, ölmeden önce bir miktar kanını Deianeira’ya bırakmıştır. Daha sonra, Herakles’in karısının bir kıskançlık krizi yaşamasının ardından, Herakles’e bu kana batırılmış bir gömlek vermesi, mitoloji kahramanının ölümünü hazırlamıştır. Gömleğin Herakles’e yapışması, O’na dayanılmaz acılar yaşatmıştır. Acılardan kurtulmak isteyen Herakles, kendini ateşlere atmış ve yanarak can vermiştir.

Başta babası Zeus olmak üzere, tüm tanrılar Herakles’in ölümüne çok üzülmüştür. Bu nedenle Herakles olympos’a çıkartılarak, kendisine ölümsüzlük bahşedilmiştir. Ardından, Tanrıça Hebe ile evlendirilmiştir. Heraklesoğulları olarak bilinen Yunan Yarımadası halkının atası kabul edilen Herakles, fizik gücü ve moral gücünün sembolüdür.

Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Herakles

Yazar: Baran Akçok