Ülkemizin en verimli topraklarından birine sahip olan Amik Ovası, Hatay’da bulunmaktadır. Hatay ilinin en büyük düz arazisi olan Amik Ovası’ndaki, alüvyal açıdan çok zengin olan toprak, zirai olarak çok yüksek bir verimliliğe sahiptir. Önceleri Amik Ovası’nda bulunan Amik Gölü, bataklık arazinin ıslahı çalışmaları sonucu kurutulup, tarım arazisi halini almıştır. Bu durumda, şuan ...Devamı