Drama Etiket:

Tragedya Nedir?

Dilimize önceleri trajedi biçiminde girmiş olan sözcük, Yunanca goedia (keçi derisi giyenlerin türküsü anlamına gelmesi olasılığı vardır) sözcüğünden geliyor. ...Devamı

Drama Nedir? Türkiye’de Drama’nın Tarihsel Gelişimi

Drama; Yunanca da ‘Yapmak, Etmek, Eylemek’ anlamına gelen ‘dran’ ve ‘dranein’ sözcüklerinden türemiştir. Halk arasında acıklı durumları ifade etmek için kullanılan ‘dram’ sözcüğü de bu kökten gelmektedir. Drama sözcüğünün bu kullanım ile doğrudan bir ilgisi yoktur. ...Devamı