küreselleşme Etiket:

Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları

Küreselleşme kavramı, sadece epistemolojik açıdan ele alınarak incelendiğinde, dünyanın bütünleşmiş tek bir parça ve pazar olması anlamına gelmektedir. Günümüz de küreselleşme kavramı ile ilgili pek çok tanım yapılmaktadır. Birden fazla tanımı bulunan küreselleşme kavramının net bir tanımı bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji ve diğer gelişmeler küreselleşme kavramının sınırlarını genişletmiştir. Küreselleşme tanımı ile farklı tanımların ...Devamı

Çevre Sorunlarında Küreselleşmenin Önemi Nedir?

Son yıllarda özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki değişim ve ulusal ekonomilerin köklü bir dönüşüm geçirerek küresel nitelik kazanması, çok kullanılan bir ifadeyle dünyayı küçük bir köy haline getirmektedir. Küreselleşme kavramıyla ifade edilen bu değişim süreci; sermaye dolaşımının teknik ve ekonomik altyapı olanaklarına koşut olarak ulusal düzeyde değil, küresel düzeyde gerçekleşmesi anlamını ...Devamı

Gündem Nedir, Gazeteci ile Halkla İlişkiler Uzmanı İlişkileri

Gündem, sözlük anlamı olarak, “bir toplantıda görüşülecek konuların tamamı” anlamına gelir. Medyada gündem, güncel olanın, günün konusu olan haber ve olayların ele alınmasıyla ya da herhangi bir konuya güncellik kazandırılarak şekillenir. Medyanın bir gazetenin manşetinden duyurduğu haber/olay ya da bir televizyonun ana haber bülteninin ilk sırasında yer alan haber/olay ya günceldir ya ...Devamı