Mevlana Etiket:

Tasavvuf Nedir,Ne Değildir?

Tasavvuf ile ilgili tartışmalar sık sık gündeme geliyor. Tasavvuf’un Asr-ı saadet’te olmadığını, dinde bid’at olduğunu yani sonradan ortaya çıktığını, hatta daha da ileri giderek Budizm ve Kabala gibi batıl inançların etkisinde ortaya çıktığını iddia edenler oluyor. Hiç çekinmeden Tasavvuf büyüklerine, İslam âlimlerine dil uzatılıyor. Peki Tasavvuf’un kaynağı nedir, ne zaman ve nasıl ...Devamı

13. Yüzyıl Türk Edebiyatı ve Şairleri

13. Yüzyıl Türk Edebiyatı Bu yüzyılda Türk Edebiyatı için en büyük gelişme, Moğol istilası tehlikesinden dolayı Ahmet Yesevi öğretisiyle yetişen mutasavvıfların Anadolu’ya gelmeleridir. Söz konusu alimlerin Anadolu’ya yönelmeleri şiirimizde bir kırılma noktası olmuştur. Çünkü bu tarihten itibaren Anadolu’da bir Arap – Acem kültürü etkili olmaya başlamıştır. Bu süreçte Anadolu Selçuklu Devleti hüküm ...Devamı

Mevlevi Âyini ve Semâ

Klasik Türk Mûsikisi’nde ve Dini Mûsiki’de Mevlevilerin önemi büyüktür.Özü itibariyle mûsikimizdeki bu nadide sanatsal yapının tekkelerde gerçek enginliğine ulaştığını söyleyebiliriz. Mevlevilerin ise bu hususta ayrı bir gayreti olmuştur. ...Devamı

Mevlana Türk Müdür ?

Asıl adı Mevlana Celaleddin-i Rumi olan bu büyük düşünür Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi 30 Eylül 1207, ölümü 16 Ekim 1273’tür. Mevlana’yı bu derece ünlü ve büyük kılan önemli etkenlerden biri de babası Bahaeddin Veled’tir. Babası o dönemde şairler sultanı olarak anılmaktadır. ...Devamı