Adli Tekniklerin Listesi

Adli bilim, bilimi hukuka yardım etmek ve suçla mücadele etmek için kullanmanın bir yoludur. Adli bilim, insanların yaşamlarına bağlı olarak yasal bir davada önyargıların ortadan kalkmasını sağlanmaya yardımcı olmak için bilimsel yöntemleri kullanır. Suç mahallinin korunması, iz delilleri, toksikoloji, gözaltı zinciri ve sürece yardımcı olacak çeşitli diğer adli bilimsel teknikler de dâhil olmak üzere birçok adli tıp tekniği mevcuttur. Bu teknikler; olayın gerçek hikayesini belirlemek , delilleri korumak ve bir mahkemede iyi iletişim kurabilmek için ayrıntılara son derece önem vermektedirler.

Adli Veri Analizi Nedir?

Adli veri analizi, yasal anlaşmazlıklarda kullanılan bilimsel veri analizi anlamına gelir. Adli veri analizinin kullanılması, yasal ihtilafların tarafsız ve bilimsel bir metodoloji ile çözülebilmesini sağlar. Bu da yasaların ve düzenlemelerin uygulanmasına ve halk sağlığına yardımcı olur.

Adli Bilimin Farklı Türleri Nelerdir?

Birkaç tür adli bilim vardır. Her biri, suçları veya yasal anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olmak için farklı bir alanda uzmanlaşmıştır. Bu alanların bazıları da örtüşmektedir. Tüm suçlar belirli şekillerde farklıdır. Her tür adli bilim, bilimsel yönteme ve delillerin korunmasına bağlı kalmaktadır. Yine, bu önyargı eksikliğini sağlar ve yasal ya da cezai soruşturma için temiz veriler sağlar.
Bir kriminalist, işlenmiş bir suçun zaman çizelgesini yeniden yapılandırabilecek bir tür adli bilim adamıdır. Suçlular, işlerinde vücut sıvıları, kan sıçraması düzenleri, parmak izleri ve daha fazlası gibi birçok delil kullanırlar. En ufak iz delili bile, bir suçlunun suça yol açan olayları yeniden inşa etmesi için muazzam bilgi sağlar.
Adli antropoloji ve adli diş hekimliği, kalıntıları tanımlamaya yardımcı olmak için el ele toplanan adli analiz türleridir. Adli antropoloji, kemikleri ve diğer sert dokuları inceleyerek özel olarak insan kalıntılarını inceleyen bir tür adli bilimdir. Adli antropologlar; yaş, cinsiyet, yaralanma tipi ve daha fazlası gibi iskeletlerden çok fazla bilgi bulabilirler. Adli antropologlar, potansiyel ölüm nedenini ve kalıntıları dikkatlice kazıyarak ve verilerini kaydederek gerçekleştiklerin de ortaya çıkabilmektedir. Kişinin yaşı kemiklerin büyüklüğüne bakarak belirlenebilir. Anormallikleri bulmak, mağdurun sahip olabileceği hastalıkları ortaya çıkarabilir. Kemiklere verilen hasar türü ayrıca, bir kurbanın aleyhine ne tür bir silah kullanılmış olabileceğine dair adli analizlere de yardımcı olur. Adli antropologlar, X ışınları, BT taramaları kullanırlar. İnsan kalıntıları hakkında daha fazla veri keşfetmek için fotoğraf ve mikroskopi kullanırlar. Bu, akrabaların ya da kayıp kişilerin ve mağdurların eşleşmesine ya da dışlanmasına yardımcı olabilir. Adli antropologlar, suç veya felaket olayının arkasındaki hikâyeyi tarif etmek için insanları ve toplumları inceleyen geçmişlerini kullanırlar. Adli diş hekimliği veya adli odontoloji, dişlere bir kalıntı şekli olarak bakmayı içerir. Hem kemikler hem de dişler serttir ve yangın ve kitlesel zayiat gibi belirli durumlarda diğer kalıntı türlerinden daha uzun süre dayanır. Adli diş hekimleri dişlerle birlikte diş kayıtlarına bakabilir ve başka türlü mümkün olamayacaksa bir mağdurun tespitine yardımcı olabilir. Adli diş hekimleri, ayrıca yaş ve atalardan dişlerle ilgili çok şey öğrenebilirler. Dişler, şekilleri, kişinin ne tür diş işlerine sahip olabileceği ve hatta kendilerine ait kişilerin diyetleri hakkında önemli bilgiler taşır. Ayrıca kalıntıları tanımlamak için yüz rekonstrüksiyonunda yardımcı olabilirler.
Adli patoloji, mağdurda ölüm nedenini belirlemede kullanılan adli bilim türlerinden biridir. Adli patologlar, ölüm nedenini belirlemek için mağdurlara (ölüm sonrası sınavlar denir) otopsi yapabilirler. Herhangi bir mağdurun sağlığına dair içgörü kazandırma, kazaları ve hastalıkları dışlama için tıbbi çizelgeleri inceleyebilirler. Adli patologlar, insan kalıntılarını inceler ve mağdurun dokusundaki balistik materyaller gibi bir suçu veya ölüm nedenini çözmeye yardımcı olmak için ek kanıtlar elde edebilirler. Mermiler ve diğer silah türleri belirli türden yaralar bırakır ve adli bir patolog bu konuda karar verebilir.
Moleküler biyologlar da adli veri analizine yardımcı olmaktadır. Toplanan örneklerden deoksiribonükleik asit (DNA) olarak adlandırılan genetik materyali, çeşitli suç türleri için şüphelilerin tanımlanmasına yardımcı olmak için kullanırlar. Bir tür adli bilim türü olarak moleküler biyolojinin önemi göz ardı edilemez. Bazen en küçük kanıt örneği bile olağanüstü sonuçlar verebilir. Moleküler biyologlar, bu nedenle suç çözme için inanılmaz derecede önemlidir.
Bir tür adli bilim, adli toksikolojidir. Bu zehir veya ilaç aramak için biyolojik numunelerin analizini içerir. Toksikologlar, ne tür bir maddenin (yasal veya yasadışı) bir suça karışmış olabileceğini belirlemeye çalışır. Maddenin, bir bireyde metabolize edilme şeklini inceleyerek, yutulmuş olabilecek toksinleri veya zehirli maddeleri belirlemeye yardımcı olur. Adli bilim insanları ne tür bir madde kullanıldığını bulmakla kalmaz, bir numunedeki miktarının kötüye kullanıp kullanmadığını belirleyebilirler. Adli toksikoloji kullanımının iyi bir örneği, bir trafik kazası şüphelisinin kanının uyuşturucu veya alkol içeriği bakımından test edilmesi olabilir. Bu da, sürücünün vücuttaki belirli bir zihin değiştirici madde seviyesi nedeniyle kaza yapıp yapmadığına ışık tutmaya yardımcı olacaktır. Çünkü sürekli yeni ilaçlar üretiliyor,
Bir diğer adli bilim türü; suçların çözülmesine yardımcı olmak için eser materyaller, ilaçlar ve diğer materyallerin kullanılmasını içeren adli kimyadır. Adli kimyacılar örnekleri analiz etmek için kimya, malzeme bilimi ve biyoloji kullanarak olay yeri kanıtlarının analizine yardımcı olurlar. Çalışmalarında araçlar olarak ultraviyole veya kızılötesi ışık, X-ışını spektroskopisi, gaz veya başka tür kromatografi ve kütle spektrometresi kullanabilirler. Adli kimyacılar, testlerinin bütünlüğünü korumak için örnekleri ve analitik araçlarına çok dikkat etmelidirler. Adli kimyacılar bu kimyasal testleri suçları çözmede yardımcı olmak için kullanabilirler.
Bilgisayarlarda problem çözmeyi seviyorsanız, dijital adli sonuçları çok ilginç bulabilirsiniz. Dijital adli tıp, uzmanların suçları, sahtekârlıkları ve karşı istihbaratları çözmede yardımcı olduğu bir diğer adli bilim türüdür. Dijital bir adli tıp uzmanı, bilgisayarları ve interneti kullanarak suçları araştırır. Bilgisayar verilerini, ağ veya parola saldırıları, müşteri saldırıları ve dijital altyapıya yönelik tehditler gibi siber saldırı kanıtları bulmak için kullanırlar. Dijital adli tıp uzmanları, çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla çalışabilmeli, kanıtları saklayabilmeli, yedekleyebilmeli ve ilgili dosyaları bulabilmelidir. Ayrıca eğilimleri belirlemek için herhangi bir veriyi analiz edebilirler. Bu uzmanlar, bilgisayar bilimlerinde yoğun geçmişlere ihtiyaç duyarlar ve programlamanın yanı sıra fiziksel bilgisayarları manipüle etme yeteneklerini de kullanmalıdırlar.

Adli Bilim Ne İçin Kullanılır?

Adli bilim, araştırmacıların davaları çözmelerine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bu davalar doğada medeni veya suçlu olabilir. Ceza adaletinde adli bilimler, suç mahallerinden paha biçilmez, tarafsız bilgi verir. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi farklı durumlar için çeşitli bilimler uygulanabilir. Adli bilim, bir suç mahallinden toplanan örneklerden DNA tanımlamak için kullanılabilir. DNA kaynakları arasında saç, ter, doku, kusma, dışkı, tırnak kırpmaları veya kazıma, tükürük ve diğer vücut sıvıları bulunabilir. Sadece birkaç hücre bile bir suçtaki şüphelileri tanımlamak veya araştırmayı devam ettirmek için kullanılabilecek bir DNA profili sağlayabilir. Bu tür kanıtlara biyolojik kanıtlar denir. Olay yerindeki tüm kanıtlar dikkatlice korunmalı ve saklanmalıdır. Bu, güneş ışığına maruz kaldığında veya soğuk tutulmadığında düşebilen ve uygun şekilde saklanmadığında kolayca kontamine olabilen DNA için daha da önemlidir. DNA, mağdurları herhangi bir akrabaya bağlamak için de kullanılabilir.
Adli bilim aynı zamanda yasadışı veya reçeteli ilaçların bir suçla ilişkili olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Adli bilim adamları olay yerinde bulunan maddenin türünü belirlemeye yardımcı olmaktadır. Adli bilim, suçları veya yasal anlaşmazlıkları çözmek için yöntemlerin, silahların, malzemelerin ve diğer faydalı bilgilerin belirlenmesine yardımcı olur.

Adli Tekniklerin Anlamı Nedir?

Suçları çözmek için yapılan adli analiz teknikleri, bir suç mahallinden toplanan kanıtların korunmasını ve kollanmasını sağlamak için birkaç adımdan oluşmaktadır.

Önemli bir adli teknik, olay yerini korumaktır. Suç mahalli kirlenmesini önlemek için büyük özen gösterilmesi kesinlikle şarttır. Bu nedenle araştırmacılar, olay yeri çevresinde yemek yememeli, sigara içmemeli ve çöp atmamalıdır. Bu faaliyetlerin herhangi biri son derece önemli fiziksel kanıtları mahvedebilir. Bu, biyolojik numunelerden alınan DNA’nın kolayca kontamine olması nedeniyle herhangi bir biyolojik kanıt için geçerlidir. Bir suçun bulunduğu yerin kuru mu yoksa ıslak mı olduğu bile kaydedilmiştir çünkü adli analiz için bu önemli bir bilgidir.
Velayet zincirini bir suç mahallinde korumak, bir başka adli tıp tekniğidir. Her kim olay yerinde ve kimin elinde olduğuna dair kanıt da dahil olmak üzere olay yerinden belgelenmelidir. Verileri kaydetmek aynı zamanda suçları çözmek için kullanılan önemli bir adli analiz tekniğidir.
İzlenim ve kalıp delillerinin kullanılması, birkaç olay yeri potansiyelinin belirlenmesine yardımcı olan güçlü bir adli tıp tekniğidir. İzlenim kanıtlarını kullanarak adli bilim insanları bir suçta kullanılmış olan silah türünü belirleyebilirler. Gösterim kanıtı, kullanılmış bir mermi üzerindeki baskılar gibi kanıtlar üzerinde yapılabilecek herhangi bir gösterimi ifade eder. Desen kanıtı, izlenim içindeki bir şey hakkında verileri verir. Buna güzel bir örnek, bir şüphelinin ne tür bir ayakkabı giyebileceğini keşfetmeye yol açabilecek bir ayak izi olabilir. Parmak izleri, bir tür gösterim kanıtı olarak da incelenebilir. Bu tür kanıtlar doğru analiz için oldukça spesifik ölçümler gerektirir.
İz delil, adli analiz tekniklerinde kullanılan başka bir delil türüdür. İz delilleri, bir mağdur veya bir şüpheli için olay yerinin yeri hakkında bilgi verebilecek herhangi bir maddeyi ifade eder. Giysi kanıtlarından, artıklardan, topraktan, saçtan ve şüphelileri ve mağdurları birbirine bağlayabilecek diğer herhangi bir maddeden iz kanıtları toplanabilir.[delil]
Adli bilim insanları, vakalar için adli analiz tekniklerinde katı bilimsel yöntemler kullanmalıdır. Olağanüstü bir dikkatle kanıtları toplama, kaydetme, koruma, uygun bir şekilde elden çıkarma ve iletişim kurabilmeleri gerekir, böylece bir mahkemede kanıt olarak sunulduğunda bütünlüğü sağlayabilir. Bilimsel geçmişlerine ek olarak, hukuku iyi anlamaları gerekir. Adli bilim adamlarının da iyi iletişim kurabilmeleri gerekir. Adli bilim adamlarının bir adliye mahkemesine hitap edebilmeleri ve adli teknikleri ve test sonuçlarını herkesin anlayabileceği şekilde konuşabilmesi esastır.
Teknoloji geliştikçe adli tıp tekniklerinde kullanılan araçlar da geliştirilmelidir. Daha hassas ekipman, daha iyi koruma ve kayıt yöntemleri, gelecekte adli tıp alanında yardımcı olacaktır.

Kaynakça:
-Ulusal Adalet Enstitüsü: Adli Bilimler: Adli Bilim Nedir?
-Ulusal Adalet Enstitüsü: DNA Kanıtları: Tanýmlamanýn, Toplamanın ve Taşınmanın Temelleri
-Ulusal Adalet Enstitüsü: Kontrollü Maddeler
-Ulusal Adalet Enstitüsü: Adli Toksikoloji
-Ulusal Adalet Enstitüsü: Adli Patoloji Araştırma ve Geliştirme
-Ulusal Adalet Enstitüsü: İzlenim ve Örüntü Kanıtları
-Ulusal Adalet Enstitüsü: İz Kanıtları
-Ulusal Doğal Tarih Müzesi: Adli Antropoloji

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar