Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Baicalin & Baicalein: Potansiyel Faydaları ve Gelecek Araştırmaları

0 28

Baicalin ve baicalein, sinir sistemine ve romatoid artritte potansiyel faydaları araştırılan flavonlardır.

Baicalin ve Baicalein Nedir?

Baicalein, sağlık açısından çok farklı sağlık yararları olan Scutellaria baicalensis ve Scutellaria lateriflora’nın köklerinden ekstrakte edilen bir polifenolik flavonoid türünde olan bir flavondur. Baicalin, glukuronik asidin baicaleine bağlanmasıyla elde edilen, baicaleinin glukuronidi olan bir flavon glikozittir. Öncelikle Asya ülkelerinde bitkisel takviye olarak kullanılmaktadır.

Potansiyel Sağlık Faydaları

Baicalin ve baicalein takviyeleri, tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır ve genellikle katı klinik araştırmalardan yoksundur. Baicalin ve baicalein sağlık yararları bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
1) Romatoid Artrit ve KAH
Romatoid artritli ve koroner arter hastalığı olan 374 hastanın (sıklıkla komorbid olan) bir çalışmasında, günde 500 mg baicalin kan lipitlerini ve inflamasyon belirteçlerini önemli ölçüde azaltmıştır.
2) Kaygı
Baicalein ve baicalin, kaygı uyandıran nöronların aksiyon potansiyelini inhibe etmiştir. Farelerde baicalin, uyuşukluğa veya kas gevşemesine neden olmadan anksiyete düşürücü etkiler üretmiştir.
3) Nöroproteksiyon
Baicalin, anti-nöroenflamatuar aktivitesi ile farelerde bilişsel disfonksiyonu geliştirmiş ve yazarların bunu Alzheimer Hastalığı (AD) tedavisi için potansiyel bir aday olarak önerilmiştir. Farelerde Amiloid beta kaynaklı öğrenme ve hafıza eksikliği, hipokampus hasarı ve nöron apoptozunu geliştirmiştir. Baicalin, memelilerde beyin hasarının neden olduğu öğrenme ve hafıza bozukluğunu geliştirmiştir. Hayvanlarda inme sonrası bu flavonoid ile tedavi, hipokampusta yeni hücre oluşumu da dahil olmak üzere beynin hasarlı bölümlerinde nöron gelişimini desteklemiştir.
4) Karaciğer
Sıçanlarda uygulanan baicalin, PPAR gama ve insülin reseptörlerini artırarak yağlı karaciğer hastalığının etkilerini azaltmıştır. Kolesterol, alanin transaminaz, düşük yoğunluklu lipoproteinler ve TNF düzeylerini düşürmüştür. Alkol almadan önce bu flavonoid ile tedavi edilen alkole bağlı karaciğer hasarı olan sıçanların karaciğer üzerinde koruyucu etkileri olmuştur. Aynı zamanda karaciğer hücre apoptozunu azaltmıştır.
5) Akciğer fonksiyonu
Saf baikalin, alerjik hastalıklardan mustarip sıçanlarda akciğer fonksiyonlarını iyileştirmiştir. Astım hastası olan sıçanlara bir ön tedavi olarak uygulandığında, baicalin hava yolunun sağlıklı bir şekilde yeniden modellenmesini uyarmıştır.
6) Gözler
Günlük baicalein ya da baicalin alımı, hayvanlarda yaşa bağlı maküler dejenerasyon veya katarakt gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca Baicalin, göz sağlığı için geleneksel Japon bitkisel ilaçlarında bulunmaktadır.
7) Doğurganlık
Hayvanlarda, baicalin önemli ölçüde endometriyal üremeyi ve fare embriyolarında blastosistlerin gelişimini ve kalitesini arttırmıştır.

Kanser Araştırması

Baicalin ve baicalein günümüzde bazı kanser türlerinde araştırılmaktadır. Bu kanser türleri aşağıdaki gibidir:
• Yumurtalık kanseri
• Meme kanseri
• Kolorektal kanser
Ancak bu deneyler hücre çalışmaları ile sınırlıdır ve bu tür çalışmalar genellikle hayvan veya insan denemeleri için önemsizdir. Kolon kanseri hücreleri olan farelerde 28 gün boyunca 100 mg/kg’lık bir dozda alınan baicalin, tümör büyümesini ve replikasyonunu azaltmıştır. 7 gün boyunca sıçanlarda oral yoldan alındığında T yardımcı hücrelerin ve T düzenleyici hücrelerin kimyasal olarak indüklenen kolon kanseri ile savaşma aktivitesini arttırmıştır.

Sınırlamalar

Akılda tutulması gereken çeşitli sınırlamalar vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir.
• Baicalin ile yapılan çalışmaların neredeyse tamamı hayvanlardadır ve bu faydaların herhangi birinin insanlarda meydana gelip gelmeyeceği açık değildir.
• Flavonoidler genellikle zayıf biyoyararlanım gösterir ve baicalin bir istisna değildir. Biyoyararlanım sorunları göz önüne alındığında, bu faydalardan herhangi birinin insanlarda görülüp görülmeyeceği belirsizdir. Hayvanlara verildiğinde, genellikle insanların sahip olacağı biyoyararlanım problemini atlayan enjekte edilir.

Dozaj

Güvenli ve etkili bir baicalin veya baicalein dozu bulunmamaktadır, çünkü birini bulmak için yeterince güçlü bir çalışma yapılmamıştır. Baicalein ve baicalin takviyeleri sağlıklı bireyler tarafından alınmalıdır. Sağlıklı doz, herhangi bir yan etki olmaksızın, sabahları ve geceleri bir kez çoklu dozlarda 200-800 mg olmalıdır.

Mitokondriyal Fonksiyon ve Dinamikler Üzerindeki Etkileri

Baicalein, anti-enflamatuar, antioksidatif, antimakrobiyotik ve immüno-düzenleyici dahil olmak üzere birçok yararlı farmakolojik aktiviteye sahip Scutellaria baicalensis’in kökünün bir bileşenidir; Karaciğer, böbrek ve kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavisi için Asya geleneksel tıbbında zaman onurlu bir yere sahiptir. Baicalein takviyesinin, oksidatif stres ve enflamatuar yanıtların inhibisyonu yoluyla sisplatin ve miyokardiyal iskemiye bağlı nefrotoksisiteyi azalttığı bildirilmiştir. Son zamanlarda, Choi ve ark. baicalein’in, hücresel oksidan stres yanıtını düzenleyen bir ana transkripsiyon faktörü olan nükleer faktör-eritroid 2 ile ilişkili faktör 2 (Nrf2) genini aktive ederek HT22 murin hipokampal nöronal hücrelerde hidrojen peroksit kaynaklı DNA hasarını ve apoptozu baskıladığını bildirmiştir.
Baicaleinin güçlü antioksidan özellikleri kısmen, yapısındaki 5, 6, 7 pozisyonlu OH-grubundan kaynaklanmaktadır bu da bileşiğin bu grupların kurbanlı oksidasyonu yoluyla ROS’yi atmasına izin verir. Ayrıca, baicalein’in Fe2 gibi redoks aktif metal iyonlarını şelatlama yeteneği! Ayrıca antioksidan etkisine katkıda bulunur. Genel olarak, baicalein’in doğrudan radikal süpürücü aktivitesi ve intrinsik antioksidan savunma mekanizmalarını aktive ederek böbreklerin direncini arttırma yeteneği, kolistin kaynaklı nefrotoksisitenin gözlenen doza bağlı azalmasından sorumlu olan ana faktörlerdir.
Gerçekten de, diğer bazı çalışmalar, baicalein’in farmakolojik aktivitelerinin çoğunun, mitokondriyal fonksiyon ve dinamikleri modüle etme rolüyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu bildirmiştir. Enflamasyonun polimiksin kaynaklı nefrotoksisitenin ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 29 ROS birikimi, proenflamatuar sitokin yanıtının merkezi bir transkripsiyon aracı aracı olan NF-jB’yi aktive edebilir.

Kaynakça:
researchgate.net
nature.com
hindawi.com
europepmc.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.