Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Az Gelişmiş Ülkelerin Temel Özellikleri

0 9.121

Az Gelişmiş Ülkelerin Temel ÖzellikleriAz gelişmiş ülkelerin birçok ortak özelliği bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bu ortak yönler hemen dikkat çekmektedir.Aşağıdaki noktalar, az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerini vurgulamaktadır.

Düşük Gelir Düzeyi:

Az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük bir gelir seviyesi bulunmaktadır.Bu ülkeler grubunun kişi başına düşen gelirleri, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldıklarında çok düşüktür.Ayrıca, gelir dağılımındaki eşitsizlik, bu düşük gelir düzeyi ile birlikte ekonomideki durumu kötü bir seviyeye taşımaktadır.

Kitle Yoksulluğu: Kronik kitle yoksulluğunun varlığı, az gelişmiş ekonomilerin bir diğer karakteristik özelliğidir.Yoksulluk sorunu, geçici bir ekonomik düzensizliğe bağlı değil ; esas olarak üretim yöntemleri ve sosyal kurumların varlığı sebebiyle ortaya çıkmaktadır.Bu ekonomilerdeki yoksulluk derecesi; nüfus büyüklüğünün artması, gelirdeki eşitsizliğin artması ve fiyat düzeyinin artması nedeniyle giderek artmaktadır.
Sermaye Oluşumunda Yetersizlik:
Gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler, düşük sermaye oluşum oranlarına sahiplerdir.Bu ülkelerdeki kişi başına düşen gelir seviyesi çok düşük olduğu için hacimleri ve tasarruf oranları da çok zayıftır.Düşük gelir seviyesi, sermaye oluşumunda eksikliğe ve yatırım oranlarında düşüklüğe neden olur.
Örneğin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerdeki yatırım oranı yüzde 10’dan daha düşük ancak ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde aynı oran yüzde 15 ile 30 arasında değişmektedir.Düşük sermaye oluşumu oranı, bu az gelişmiş ülkelerin gelişme yolunda önündeki en büyük engellerden biridir.

Ağır Nüfus Baskısı: Az gelişmiş ülkeler aynı zamanda ağır nüfus baskısına uğramaktadır.Bu ülkelerdeki nüfusun doğal büyüme hızı, yüksek doğum oranı ve ölüm oranlarının düşmesi nedeniyle çok yüksektir.Bu aşırı nüfus baskısı, düşük yaşam standardı sorunu yaratmaktadır.Bu ülkelerdeki nüfus, yılda yüzde 2-3 oranında artmakta olup, tarımsal arazilerin kıtlığı, küçük işletme tutumu, işsizlik sorunu, gıda krizi, yoksulluk gibi çeşitli sorunlar doğurmuştur.

Az Gelişmiş Ülkelerin Temel ÖzellikleriTarımsal Geri Kalmışlık: Az gelişmiş ülkeler tarımsal geri kalmışlıktan da acı çekiyorlar.En önemli sektör olmasına rağmen, bu ülkelerdeki tarım sektörü tam gelişmemiş olarak kalmaktadır.Ancak daha spesifik olan şey, bu ülkelerin tarım sektörüne bağımlı olduğu gerçeğidir.
Bu ülkelerin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 60 ile 70’i tarıma bağımlıdır ve bu ülkelerin toplam GSMH’sının yaklaşık yüzde 30 ile 40’ı tarımsal üretime dayanmaktadır.Bu ülkelerdeki tarımsal üretkenlik, büyük önemine rağmen hala çok fakir kalmıştır.Bu az gelişmiş ülkelerde, ziraatçılar hala geleneksel yöntemleri takip ediyor ve modernize edilmiş teknikleri çok sınırlı bir ölçekte uygulamaktadırlar.

İşsizlik Sorunu: Aşırı nüfus baskısı ve alternatif meslek eksikliği, az gelişmiş ülkelerde büyük işsizlik ve eksik istihdam sorunuyla sonuçlandı.Bu ülkelerin orta ve üçüncül sektöründe alternatif büyümekte meslekler olmaması nedeniyle, artan nüfus gittikçe tarıma yönelmektedir.Tarım sektörüne artan bu bağımlılık, bu ekonomilerdeki örtülü işsizlik veya istihdamın azalmasına neden olmaktadır.Ayrıca, bu ekonomilerde eğitimli işsizlik sorunu, sanayi gelişimi eksikliği nedeniyle giderek artmaktadır.

Kullanılmayan Doğal Kaynaklar: Az gelişmiş ülkelerde hızlı bir ekonomik büyümenin devam etmesi için yeterli miktarda farklı doğal kaynakların bulundurulması ve kullanılması çok önemlidir.Fakat az gelişmiş ülkeler ya hammadde kıtlığı ya da kend yararlanamadıkları doğal kaynaklardan muzdariptir.
Bu ülkeleri incelersek; bazılarının toprak, su, mineral, orman vb. doğal kaynaklara yeterli miktarda sahip olduklarını ancak bu kaynakların büyük oranda kullanılmadığını görebilirsiniz.
Bu ülkeler çeşitli zorluklarla karşı karşıyadırlar.Bu zorluklar; bölgenin erişilmezliği, sermaye yetersizliği, ilkel teknoloji, ulaşım dar boğazlığı ve pazarın azlığıdır.

Az Gelişmiş Ülkelerin Temel ÖzellikleriTeknoloji ve Beceri Yetersizliği: Az gelişmiş ülkeler düşük teknoloji seviyesine ve niteliksiz iş gücüne sahiptir.Düşük teknoloji ve düşük beceri, kitlelerin yoksulluğuna yol açan verimsiz ve yetersiz üretim yaparlar.Geri kalmış teknolojilerin uygulanması nedeniyle bu ülkelerdeki ekonomik büyüme hızı çok yavaştır.
Tarımda ve endüstriyel sektörde modern teknolojiye ihtiyaç vardır ama bu da, sermaye, teknolojik ilerleme ve eğitim gerektirir.

Altyapı Geliştirme Yetersizliği : Altyapı geliştirme eksikliği az gelişmiş ülkelerin ortak bir özelliğidir.Elektrik, ulaştırma, iletişim, üretim, ve dağıtım açısından bu ülkeler gelişmiş ülkelerin çoğundan çok geride kalmaktadırlar.Yetersiz altyapı sorunları nedeniyle, bu ülkelerdeki ekonomik kalkınma hızı çok yavaştır.

Sanayileşme Eksikliği: Az gelişmiş ülkeler, endüstriyel gelişme eksikliği ile karakterizedir.Bu ülkelerdeki sanayileşme hızı, sermaye oluşumunun eksikliği, makine ve aletlerin temininde azlığın yanı sıra, bu ülkelerin insanların girişim eksikliği nedeniyle çok yavaştır.

Uygun Pazarın Yetersizliği: Az gelişmiş ülkelerde düzgün gelişen pazar eksikliği bulunmaktadır.Piyasa eksikliği, çeşitlilik eksikliği, pazarlar arasında uygun ilişki veya bağlantı eksikliği, yeterli talep eksikliği gibi sorunlar görülür.

Okur-Yazar Eksikliği: Az gelişmiş ülkelerde okur yazar oranı çok düşüktür.Bu da ülke insanlarının girişim ve insiyatif eksikliğine neden olur.

Zayıf Sosyo-Ekonomik Durum: Az gelişmiş ülkelerin tamamen zayıf sosyo-ekonomik koşulları bulunmaktadır.Bu ülkelerdeki ekonomik kalkınma yolu, ortak aile sistemi, akraba evliliği, pahalı sosyal gelenekler ve miras yasası gibi çeşitli faktörler tarafından engellenmektedir.

Az Gelişmiş Ülkelerin Temel ÖzellikleriVerimsiz İdari Kurumlar: Mevcut idari teşkilatları verimsizdir.Etkili ve sağlıklı bir idari teşkilatın yokluğunda; uygun ekonomik organizasyon eksikliği, yatırım eksikliği, ekonomilerin yanlış yönetimi sorunları doğar.

Kaynakça:
http://www.economicsdiscussion.net/underdeveloped-countries/characteristics-of-an-underdeveloped-countries-top-14-characteristics/18971

Yazar:Merve Karaca

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku