Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Beyin ile Kırık Kalp Sendromu Arasındaki Bağlantı

0 246

İsviçre’deki bilim insanları ilk defa, beyindeki farklı bölgelerin birbiriyle kurduğu iletişim ve kırık kalp sendromu olarak da bilinen, nadir bir kalp hastalığı olan Takotsubo sendromu (TTS) ile ilgili somut bir bağlantı keşfetti. Zürih Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada; TTS hastalarının manyetik rezonans görüntüleme (MRI) beyin taramaları, sağlıklı kişilerle karşılaştırıldı. Beyinde duyguları ve motivasyonu kontrol eden ve aynı zamanda düzenli kalp işlevi ile ilişkili kısımların TTS hastalarında düzgün şekilde iletişim kurmadıklarını gördüler.

Beyin ile Kırık Kalp Sendromu Arasındaki BağlantıTTS hastalarında; duygusal işleme ve otonom sinir sistemi (bağırsak hareketleri, soluk alıp verme ve kalbin atışı gibi istemsiz, düzenli işlevleri kontrol eden sistem) ile ilişkili iletişim azalmıştı. İlk defa beyin bölgelerinin aktivitesi ile TTS arasında bir bağlantı bulundu. Bu sonuçlar; beynin, TTS’ye yol açan mekanizma ile ilgili olduğunu gösterir. Duygusal ve fiziksel stress, TTS ile yakından bağlantılıdır. Otonom sinir sisteminin gereğinden fazla uyarımı da, TTS’ye yol açar.
TTS, nadir ve ölümcül olabilen bir kalp hastalığıdır. Kalp kasının aniden zayıflaması, kalbin sol ventrikülünün şişmesi ile sonuçlanır. Sendomun belirtileri, nefes alamama ve göğüs ağrısıdır. Hastalık kalp krizi ve ölüme yol açabilir. Vakaların %90’ı kadınlarda görülür. TTS ilk defa, 1990 yılında tanımlandı. Elde edilen kanıtlara göre hastalık; yas, stres ve korku gibi ciddi duygusal stres sonucu ya da heyecan verici olaylara tepki sonucu ortaya çıkıyor.

İsviçre’de ve Birleşik Krallık’ta çalışan sinirbilimciler ve kardiyologlar, 15 TTS hastasında ve 39 sağlıkla kontrolde beyin taraması yaptılar. Araştırmacılar özellikle; beynin duyguları, motivasyonu ve öğrenme ve hafıza ile ilişkili bölgelerini (amygdala, hippocampus, and cingulate gyrus) inceledi. Amygdala ve acingulate gyrus bölgeleri; otonom sinir sistemi ve kalp işlevinin düzenlenmesiyle ile ilişkiliydi. TTS hastalarının yaygın şekilde tecrübe ettiği depresyon ve duygu durumu hastalıklarında da, cingulate gyrus bölgesinin rolü vardır.

İlginç şekilde araştırma sonuçları; TTS hastalarının ve sağlıklı kontrollerin bazı beyin bölgeleri açısından yapısal olarak farklı olduğunu gösterir. Bu Beyin ile Kırık Kalp Sendromu Arasındaki Bağlantıbeyin bölgeleri; amygdala, cingulate cortex ve hipokampüsün dahil olduğu limbik sistemdir. Bu bölgeler ise duyguların işlenmesi ve otonom sinir sistemi ile ilgilidir. En son MRI çalışmasında ise; dinlenme halindeki TTS hastalarının işlevsel bağlantıları; tüm beyin seviyesinde ve beyin bölgelerindeki alt bağlantılar kapsamında incelendi. Genel bulgular, tüm beyin seviyesinde bağlantı sağlamlığının azaldığını gösterdi. Düşen işlevsel bağlantı, beyin bölgeleri arasında azalan bir iletişim olduğunu gösterir. Daha spesifik olarak bulgular, bu beyin bölgelerinin strese karşı cevabı kontrol ettiğini gösterir. TTS hastalarında ise, beyin bölgeleri arasındaki iletişim zayıfladığı için, strese cevap vermede sorunlar ortaya çıkar.
TTS’nin pek çok farklı nedeni olduğu için, bu konuda yapılan araştırmalarda bazı kısıtlamalar da söz konusudur. Fakat merkezi sinir sistemindeki bazı bölgelerde bulunan yapısal değişiklikler, TTS’nin başlangıcına neden olabilir. Elde edilen bulgular, beyin ile kalp arasındaki etkileşimin varlığını destekler.

TTS araştırmalarındaki genel sorun, kardiyologların sadece kalbe odaklanmasıdır. Fakat bu hastalığın altında yatan sebeplerin daha iyi anlaşılabilmesi için disiplinler arası yaklaşılması gerekir. İlk TTS atağının ardından bir yıl sonra, TTS hastalarının beyinlerinde MRI taraması gerçekleştirildi. Daha önceki çalışmalarda TTS hastalarında, ataktan önce ve sonra çekilmiş MRI taramaları olmuyordu. Bu nedenle beyindeki iletişimin azalıp azalmadığını görmek mümkün değildi.

Elde edilen bulgular aslında, TTS’nin bir kırık kalp sendromundan daha fazlası olduğunu gösterir. Bu hastalıkta, beyin ve kalp arasında henüz Beyin ile Kırık Kalp Sendromu Arasındaki Bağlantıtamamen anlaşılamamış bir bağlantı vardır. Bu kompleks hastalığı daha iyi anlamada henüz yolun başındayız. Gelecek çalışmalarda elde edilecek yeni bulgular, hastalığı önlemeyi, tedavi etmeyi ve tanı koymayı kolaylaştırabilir.

Kaynakça:
https://www.genengnews.com/news/breaking-heart-syndrome-linked-with-brains-control-of-emotions/

Yazar: Ayça Olcay

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.