Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

0 634

4130_bde3

Eğitim kavramı, bir ülkenin gelişmişlik ve çağdaşlık düzeyiyle paralel bir kavram olmakla birlikte, aynı zamanda ülke kalkınması açısından da oldukça önemli bir yatırım anlamındadır.

Doğumdan hemen sonra aileyle başlayan eğitim uygulaması, belirli yaşlara gelindikten sonra uygulayıcı olarak farklılıklar göstermektedir. Ailenin yerini okul öncesi, sınıf öğretmeni ve ardından da branş öğretmenleri almaktadır. Eğitimde uygulayıcı rolünü her kim üstlenirse üstlensin, bazı önemli ilkeler her dönemde eğitim alanında uygulanmaktadır. O ilkeler arasında en önemliler konumunda yer alan eğitimin sevdiriciliği, öğrenme ve verimlilik açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte çağın gerekliliklerine uygunluk, eğitimin kalitesi için önemli bir gereksinimdir. Bu bağlamda, teknolojinin eğitim alanında uygulanır olmaya başlanması, çağın gerektirdiği bir şekilde eğitim anlayışına uygun bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilgisayar destekli eğitim kavramı, eğitim-öğretim sürecine bilgisayarların sokulmasıyla kullanılmaya başlanmış olan bir kavramdır. Bilgisayar destekli eğitim, eğitim sürecinde eğitsel içeriklerin ya da etkinliklerin bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Tanıma bakılacak olunursa, eğitim sürecinde bilgisayarların önemli bir rol üstlendikleri görülmektedir. Kısaca BDE olarak adlandırılan bu kavramın tarihsel süreç içerisindeki gelişimine bakıldığında, bilgisayarlar eğitimde ilk olarak 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişmiş üniversitelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten dünyanın çeşitli noktalarında Bilgisayarların eğitime sokulması yönünde çalışmalar artmış ve de bu bağlamda PLATO adı verilen oldukça kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Bu proje, günümüzde hala geçerliliğini sürdürmektedir. Türkiye açısından bakıldığında ise, ilk olarak 1984 yılında ortaöğretim kurumlarına 1100 adet mikro bilgisayar alınmıştır. Ve bu tarihten sonra süreç Türkiye için başlamıştır.

4130_bde2

BDE’de bilgisayarlar bazen öğretmen bazen de aracı rolünü üstlenmektedirler. Öğrenciler, bilgisayarlar sayesinde dersle alakalı içerikler hazırlayabildikleri gibi, yeri geldiğinde ise direkt olarak çeşitli eğitim programları ve yazılımları aracılığıyla dersi öğrenebilirler. Bilgisayar burada öğretmen rolünü üstlenmektedir. Eğitici oyunlar da, eğitimde çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlamaktadır. BDEde öğrenciyi sıkmamak, eğitim sürecinin verimli bir şekilde geçmesini sağlamakta ve aynı zamanda da eğitimi eğlenceli ve de istenir kılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimde daha çok eğitim yazılımlarıyla eğitim yapılmaktadır. Her ders ve konu için özel olarak hazırlanan bu tür eğitim yazılımları, içerisinde konuyla ilgili birçok alıştırma barındırmakta ve düzenli tekrarlar yaptırarak öğrenmeyi kalıcı kılmaktadır. BDEde bilgisayarlar öğretmenler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle sınav hazırlama ve değerlendirme sürecinde, bilgisayarlar öğretmenler için oldukça değerli olmaktadır.

Bilgisayar destekli eğitimin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar arasında, öğrencilerin derse olan motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak, öğrencilerin bilimsel düşünce yeteneğini geliştirmek, öğrencinin kendi kendine öğrenmesine katkı sağlamak, öğrenciyi hipotez kurmaya yönlendirmek ve öğrencinin mantık yoluyla problemleri çözmesini sağlamak gibi amaçlar yer almaktadır. BDEnin bu gibi amaçları bulunurken, bazı sınırlılıklar BDE kullanımını etkileyebilmektedir. Bu sınırlılıklar arasında, öğrencinin sosyal gelişimi olumsuz etkilenmesi, öğretmenin ve öğrencinin bilgisayara karşı yeterli düzeyde ön bilgisinin olmaması, maliyetli olmaması, eğitim yazılımlarının yeterli düzeyde bulunmaması gibi etkenler sayılabilmektedir.

Yazar:Erdoğan Gül

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.