Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma Yeteneği

0 309

Soğurucu dinamik yetenek, şirkette yeni bilgi aramak, içselleştirmek ve firmanın mevcut bilgi tabanına entegre etmek için geliştirilen süreçlerle ilgilidir. Bu yeteneğin geliştirilmesi, iş fırsatları henüz konsolide edilmediğinden, born globallerin hayatta kalması için hayati önem taşır. Ayrıca, küresel bir pazar segmentinde rekabet ettiği göz önüne alındığında, iş çevrelerinin koşullarını etkileyen faktörlerin doğası, çok çeşitli kaynaklardan gelir. Bu kaynak çeşitliliği, born globallerin kendi dış pazarlarından bilgileri yönetmek ve dahili olarak entegre etmek için üretmesi gereken mekanizmalarla ilişkili karmaşıklığı artırma etkisine sahiptir. Bu nedenle, yeni bilgi arama ve bütünleştirici mekanizmalar geliştirmeden önce, firmalar farklı kaynaklardan orijinal bilginin verimli bir şekilde yönetilmesine izin veren süreçlerin kullanımını teşvik etmelidir.
Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma YeteneğiBorn globaller yakın zamanda oluşturulmuş şirketlerdir ve bu nedenle sınırlı kaynak kullanılabilirliğini varsayarlar. Bu koşullarda ağlar, soğurma yeteneğinin geliştirilmesini kolaylaştırır. Nahapiet ve Ghoshal, dış pazarlarından farklı bilgi kaynaklarına erişmek için firmaların, gerçek ve potansiyel yeteneklerin ve kaynakların yakalanmasını, bütünleştirilmesini garanti etmek için iletişim süreçleri oluşturmaları gerektiğini belirtmektedir. Benzer şekilde, Cohen ve Levinthal soğurma yeteneğinin firma sınırlarını aşan iletişim yapıları üzerine inşa edildiğini öne sürmektedir.
Bu nedenle, pazar odaklı bir ağa ait olmak, born globallere, ilk olarak, birden çok aracıya ve bilgi kaynağına dayalı olarak pazarları hakkında mutabık kalınan bir algıyı geliştirme kapasitelerini geliştirerek bazı ilgili avantajlar sağlar. Ve ikincisi, bu bilgiyi yorumlamak, anlamak ve bunu dahili firmanın bilgi tabanına entegre etmek için koordinasyon süreçlerini birleştirir. Özetle, pazar odaklı bir ağ, born globallerin soğurma yeteneğinin geliştirilmesini kolaylaştırır.

Born Globallerde Soğurma Yeteneği ve Rekabet Avantajları

Porter’a göre, ürün farklılaştırmasına ve maliyete dayalı rekabet avantajları, rekabetçi avantajlara atıfta bulunmak için kullanılan farklı anlamların geri kalan her şeyi kapsayan iki genel anlama yoğunlaştırılabileceğidir. Ayrıca güvenilirlik ve hizmetlere bağlı olarak firmaların eski tarz kalite, tasarım, rakiplerinin değerleri ve güvenilirlik gibi nitelikleri vardır. Maliyete dayalı avantajlar üretim, yönetim ve ticarileştirme maliyetleri alanında yatar. Üreticiye daha düşük maliyetler şeklinde değer verirler ve tüketiciye en düşük fiyatı sunarlar.
Cohen ve Levinthal soğurma yeteneğinin bu avantajlar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, dış bilginin özümsenmesini teşvik eden uygulamaların tesis edilmesinin Ar-Ge’ye yatırım yapmak için olumlu teşvik ettiğini bildirir. Böylece firmanın üstün rekabet avantajları elde etme olasılıklarını iyileştirdiğini iddia etmektedir. Ref göre, yeni bir şirketin farklı doğasını iyileştirmek için bazı stratejiler önermektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Belirli değerli bilgiye dayalı kaynakların ve kabiliyetlerin dâhili olarak uygulanması,
• Bunları diğer harici olanlarla ilişkilendirme becerisi,
• Bu birlikten elde edilen bilgiyi dahili olarak entegre etme kapasitesi
• Bu bilgiyi potansiyel olarak başarılı iş hedeflerine uygulama yeteneği.
Bununla birlikte firmaların dış çevrelerine açık olmalarının, yöneticilerin iç kaynakları gereğinden fazla vurgulayabileceklerini ve dış kaynakları yeterince vurgulayabileceklerini gösteren bir örgütsel miyopiyi yansıtıyor olabilir. Bu nedenle aşırı bir iç vizyon, firmanın rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir. Firma rekabetçiliğini teşvik etmek için, ideal olarak iç yeteneklerin konsantrasyonu ile dışa açıklık arasında bir denge olmalıdır. Bu bağlamda, Vinding firmanın iç kabiliyetinin ve dış işbirliğinin birbirini tamamlamasını sağladığı için soğurma kabiliyetinin rolünü bildiri. Bu kabiliyet temelinde, firmalar dışsal bilgiyi yakalamayı, özümsemeyi ve kullanmayı başararak rekabet avantajlarının elde edilmesini kolaylaştırır.
Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma YeteneğiBorn globaller, müşterilerinin özelliklerini ve rekabet ortamlarını karakterize eden koşulları dikkate alarak ürün veya hizmetlerinin özelliklerini kademeli olarak tanımlama eğilimindedir. Bu nedenle, farklı ve düşük maliyetli ürün veya hizmetlerde pazar eğilimlerini belirtirken dahili kısa görüşlülükten kaçınmalıdır. Kendi iş projelerinin fizibilitesini garanti etmek için ürünlerinde veya hizmetlerinde gerekli olan değerli özellikleri tanıtmak için soğurma yetenekleri temelinde üretilen bilgi ve bilgileri kullanılır.

Born Global’lerde Rekabet Avantajları ve Uluslararası Performans

Rekabet avantajı kavramının kavramsallaştırmalarının gözden geçirilmesi, tanımı gereği, bir firmanın üstün bir performans elde ettiğinde başka bir firmaya göre rekabet avantajına sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle, rekabet avantajı bir born globalin uluslararası performansının doğrudan bir öncülü olarak görülebilir. Çünkü değer sağlama girişiminden kaynaklanan üstünlük, hedef pazarının satın alma performansını ve dolayısıyla performansını belirler. Bir firma farklılaşma veya maliyet temelli rekabetçi avantajlar elde ettiğinde, müşterileri için değer üretme kapasitesi daha yüksektir.
Buna bağlı olarak daha yüksek müşteri memnuniyeti, iş hacmi, pazar payı ve daha düşük müşteri hizmet maliyetleri seviyeleri vardır. Snoj ve ekibi, rekabet avantajlarının sürdürülmesinin, üstün iş performansı, hayatta kalma ve gelişme elde etmenin temeli olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle, bazı hipotezler önerilmektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Born globallerin farklılaşmaya dayalı rekabet avantajlarına ulaşması, daha yüksek uluslararası performans seviyelerine katkıda bulunur,
• Born globallerin maliyet temelli rekabet avantajlarına ulaşması, daha yüksek uluslararası performans seviyelerine katkıda bulunur.

Sınırlamalar ve Gelecekteki Araştırmalar

Çalışmadan elde edilen sonuçların yorumlanması, gelecekteki belirli araştırma hatları önermeye götüren bazı sınırlamaları hesaba katmalıdır. Teorik sınırlamalarla ilgili olarak çalışmalar, born global’ler tarafından rekabet avantajlarının ve uluslararası performansın elde edilmesinin açıklamasını tamamlamak için ek değişkenleri hesaba katarak, diğer yeni ilişkilerin eklenebileceği belirli bir etki modeli önermektedir. Ek olarak, born globallerin piyasa yönelimlerinin rekabet gücü üzerindeki etkisini bireysel bir perspektiften gösteren önceki çalışmalardan elde edilen sonuçları tamamladığı düşünülür. Ve gelecekteki araştırmalar ağ pazar oryantasyonunun ile belirli bir pazar yönelimi arasındaki ilişkiyi keşfedebilir.
Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma YeteneğiDahası, ana uluslararasılaştırma kararlarının yeni dış pazarlara girdikleri hız ve modla ilgili olduğu dikkate alınmalıdır. Böylelikle, gelecekteki çalışmalar ağ pazar oryantasyonunun farklı hız seviyeleri ve giriş modları üzerindeki etkisini analiz edebilir. Metodolojik sınırlamalar, tek bir ulus örnekleminin kullanımını içerir, çünkü elde edilen bulgular diğer ulusal bağlamlara genelleştirilemeyebilir. Gelecekteki araştırmalar, diğer ülkelerdeki çalışmalarda sunulan hipotezleri kopyalayabilir ve karşılaştırabilir. Ağların davranışları, yapıları ve performansları açısından farklılık gösterebileceği düşünüldüğünde, gelecekteki araştırmalar sektörleri keşfedebilir ve işletmeler ve ağların daha büyük bir homojenliğini kolaylaştırabilir. Diğer bir metodolojik sınırlamada, ağ ve firma başına tek bir görüşmeci yanıtının kullanılmasıyla ilgilidir. Buda, iki soruyu gündeme getirir:
• Tek bir firmanın yöneticisi, bir şirketler ağının bir bütün olarak nasıl çalıştığına dair sorulara cevap verebilir mi?
• Benzer şekilde, görüşülen tek bir kişi yanıtlarında tüm şirketi temsil edebilir mi?
Çevrimiçi olarak dağıtıldığını akılda tutarak, ankete gerçekte kimin yanıt verdiği sorusu hakkında daha fazla şüphe ortaya çıkabilir. Son olarak, kesitsel verileri kullanarak nedensel çıkarımlar yapmak, sonuçların değerini sınırlayabilir. Yeni araştırma, önerilen etki modelini uzunlamasına verilerle faydalı bir şekilde analiz edebilir.

Kaynakça:
researchgate.net/publication/321313545_Network_Market_Orientation
springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50008-9_207
core.ac.uk/display/263224609
journals.sagepub.com/doi/abs/10.1016/j.brq.2014.04.001

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku