Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Çevrimiçi İtibarı Ölçmek İçin Metotlar

0 594

İtibar yönetimi yaparken sorunu tam olarak görebilmek için, itibarın ölçülmesi gerekir. Bu ölçümleme ise mevcut bazı metodolojiler ile yapılırken, bunların iyi bir şekilde değerlendirilmesi şarttır. Aşağıdaki, çevrimiçi itibarı ölçmek için seçilen sistemler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

İtibar Mekanizmaları

İtibar yaratma sistemlerine tamamen kendini adamadan önce, Wang ve Vassileva tarafından sunulan kriterleri belirtmek gerekir. Belirtilen kriterler itibar sistemlerinin bir parçasıdır ve şu şekildedir:
Merkezi veya merkezi olmayan
Çevrimiçi İtibarı Ölçmek İçin Metotlarİtibar sistemleri ister merkezi ister merkezi olmayan olsun, itibar mekanizmasının uygulanabilirliğini ve karmaşıklığını belirlerler. Merkezi sistemde, merkezi düğüm tüm üyelerin itibarının yönetimi için tüm sorumluluğu kabul eder. Merkezi olmayan sistemde, merkezi düğüm yoktur. Sistemin üyeleri, itibar yönetimi için işbirliği yapmalı ve sorumluluğu paylaşmalıdır. Genel olarak konuşursak, merkezi sistemlerdeki mekanizmalar daha az karmaşıktır ve merkezi olmayan sistemlerde uygulanması daha kolaydır. Yine de, hesaplama, veri depolama ve iletişim için güçlü ve güvenilir merkezi sunuculara ve geniş bant genişliğine ihtiyaç duyarlar.
Kişi – temsilciye karşı kaynaklar
İtibar sistemleri kişiler veya temsilciler kaynaklar tarafından sınıflandırılabilir. Kişiler / temsilciler sisteminde, insanlar aracılığıyla itibarın inşasına ve diğer insanlar adına hareket etmelerine önem verilmektedir. Kaynaklar sisteminde, ürünler veya hizmetler olabilecek kaynaklar aracılığıyla itibar modellemesine odaklanılmaktadır.
Küresel ve kişisel
Küresel itibar sistemlerinde, kişilerin / temsilcilerin / ürünlerin / hizmetlerin itibarı, genel nüfusun kamuya açık ve sistemin tüm üyeleri tarafından görülebilen görüşlerine dayanmaktadır. Kişisel itibar sistemlerinde kişilerin / temsilcilerin / ürünlerin / hizmetlerin itibarı, çeşitli üyelerin gözünde farklı olabilen ve üye gibi birçok faktörden etkilenen bir grup kişinin görüşüne dayanmaktadır. (Çeşitli sosyal ağlar veya çevrenin belirsizliği vb. gibi) Merkezi olmayan sistemde küresel bir itibar mekanizması oluşturmak, merkezi sistemden çok daha zordur.
Sayma ve ortalamaya dayalı sistemler
İtibar sistemlerinden bahsedecek olursak, en kolay çözüm tüm olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri saymaktır. Belirli bir kullanıcıyla ilgili genel sonuç, tüm olumlu ve olumsuz değerlendirmeler arasındaki farktır. Verilen ilke esas olarak en büyük çevrimiçi pazarlardan biri ve 50 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan bir topluluk olan eBay sunucusunda kullanılmaktadır. Her işlemden sonra, bir satıcı veya alıcı birbirlerine pozitif, negatif veya nötr derecelendirmeler verebilir ve bu da itibarlarına artı veya eksi puanlar ekler. Kullanıcılar ayrıca yorum bırakabilir. Özellikle insanlar olumsuz değerlendirme yaptıklarında kesinlikle bunu açıklayan bir yorum bırakıyorlar.
EBay’deki itibar mekanizmasının çok basit olmasına rağmen, ampirik sonuçlar, satıcılar ve alıcılar arasındaki işlemleri desteklediğini göstermektedir. Esas olarak, daha iyi bir itibara sahip satıcıların daha fazla satış yapma olasılığının daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu mekanizma aynı zamanda insanların komplo kurarak birbirlerine olan itibarlarını yapay olarak artırmalarını da engelleyebilir.
ReGreT modeli
Çevrimiçi İtibarı Ölçmek İçin Metotlarİtibar ölçümünün diğer bir önemli modeli, Sabater ve Sierra tarafından sunulan ReGreT modelidir. ReGreT modeli, bireyler arasındaki sosyal ilişkilerin önemli bir rol oynadığı karmaşık küçük ve orta ölçekli e-ticaret ortamına odaklanan standart bir güven ve itibar sistemidir. Sistem, doğrudan deneyim, üçüncü şahıslardan gelen bilgiler ve sosyal yapılar olmak üzere üç farklı bilgi kaynağını dikkate alır. ReGreT itibar modeli, üç özel itibar türüne dayanmaktadır:
• Onaylanmış itibar: Tanıklardan gelen bilgilerden hesaplanır,
• İtibar çevresi: Ortaklar arasındaki sosyal ilişkilere dayalı olarak edinilen bilgilerle bir itibarın hesaplandığı itibar ortamı,
• Sistem itibarı: Rollere ve genel özelliklere dayalı bir itibar değeridir.
Bu sistemin bir diğer unsuru da ontolojik yapıdır. Araştırmacılar itibar ve güvenin ayrı ve soyut kavramlar değil, çok yönlü yönler olduğuna inanırlar. Ontolojik yapı, daha karmaşık özelliklerden hesaplama ve kombinasyon yapmak için bir itibar ve güvenin değerlerinin birleşimi için gerekli bilgileri sağlar.
Duygu analizi
Duygu analizi (veya fikir madenciliği), bir yorumcunun veya yazarın belirli bir konuya ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla metin biçiminde ifade edilen öznel içeriğin otomatik olarak ölçülmesi olarak tanımlanabilir. İtibar ölçmenin en eski ve sıklıkla kullanılan yöntemlerinden birine aittir. Genel olarak duyarlılık analizinin, belirli bir konuya veya bir belgenin genel kavramsal kutupluluğuna odaklanarak bir konuşmacının veya yazarın tutumunun belirlenmesine yönelik olduğunu söyleyebilir.
Tutum, belirli bir kişinin yargısı veya değerlendirmesi, yazarın duygusal durumu veya amaçlanan duygusal iletişim olabilir. (araştırmacının bir alıcıya karşı yaratmak istediği duygusal bir etkiyi temsil eder) Hizmetler, film endüstrisi, tüketim malları, çevrimiçi değerlendirmelerin etkisinin ölçüle bilirliği, sosyal medyanın izlenmesi, ürünlerin, hizmetlerin veya markaların değerlendirilmesinin izlenmesi, çevrimiçi değerlendirmelere dayalı hisse senedi fiyat gelişiminin tahmini gibi geniş bir uygulama alanı vardır. , siber zorbalığın belirlenmesi, vb. Öncelikli görevleri arasında öznellik, yönelim, güç ve duygu taşıyıcısının belirlenmesi, duyguların sınıflandırılması, alayların tespiti veya çeşitli karşılaştırmalar yer alır.Çevrimiçi İtibarı Ölçmek İçin Metotlar
İtibar ölçme sürecinin sıralaması, araştırılan bölümün bir temsilcisini ve sektördeki rakiplerini tanımlayarak başlar. Duygu analizi içerisinde, arama motorunda dikkate alınan 10 ilk sonuç vardır. Edinilen bulgulara dayanarak, bilim ve uygulama için sunulan sonuçlar ve ileri sürülen öneriler alınabilir.
Çevrimdışı ortam olarak da anılan bölümümüzdeki geleneksel dünya, öznelerin bu şekilde itibar kazanması sürecinde baskın bir role sahiptir. Farklı hedef grupların değerlendirilmesine odaklanan tanınmış kurumlar, kanıtlanabilir çıktılar, teknolojiler, sertifikalar vb. Öte yandan, sanal dünyada itibarı etkileyen faktörler ağırlıklı olarak özneldir. Bu nedenle, nesnel ve öznel gerçeklik arasında bir boşluk oluşur. Nesnel gerçeklik sorunu, finans, zaman, çaba ve benzeri şekillerde muazzam kaynaklar gerektirmesidir. Öznel gerçeklik ise anonim bireylerin görüşlerine dayanmaktadır. Bu, bir tarafta muazzam bir çaba ve diğer tarafta orantısız bir değişkenlik ve belirsizlik olduğu gibi, maddi olmayan bir varlık olarak itibarın muazzam kırılganlığı ile sonuçlanır.
Araştırmacıların görüşlerini markanın kontrolünden vazgeçmeme çabasını, çevrimdışından çevrimiçi itibar yönetimine geçerken temel ön koşullardan biri olarak gören kişileri tanımlar. Kurumsal itibar oluşturma açısından sürdürülebilirlik, bize göre, sanal ortamı aktif olarak izlerken geleneksel bir ortama yatırım yapmanın devamıdır. Önerilen modelde yalnızca tüm değişkenleri göz önünde bulundurarak, kuruluş tehditleri en aza indirebilir ve giderek çalkantılı yirmi birinci yüzyıl pazarında fırsatları en üst düzeye çıkarabilir.
Tüm modellerdeki bahsedilen tüm bakış açılarını sentezler, temel terminolojinin net bir tanımını ve hem geleneksel iş dünyası hem de sanal dünyada itibar sorununun iyi düzenlenmiş teorik tespitini sunmaktadır. Araştırmalarının sunduğu sonuçlar, özellikle görselleştirilmesinden sonra, dikkate değer ilginç bulgular elde etmektedir. Literatür, itibar konusunu araştırmak için çok çeşitli yaklaşımlar sunmasına rağmen, aktif itibar yönetiminin temel ilkelerini anlamak için nispeten basit ve oldukça doğru bir form sunarak, itibarları sürdürülebilir hale getirmek mümkündür. İtibar gelişimini sağlamak ve rakiplerine karşı pazar avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için stratejik ittifaklar aramaya çalışan çok çeşitli konularla bağlantılı bir durumdur.

Kaynakça:
https://www.researchgate.net/publication/282531464_Online_reputation_measurement_of_companies_based_on_user-generated_content_in_online_social_networks
https://brand24.com/blog/how-to-measure-brand-reputation/
http://researchplusjournals.com/index.php/IJBAMR/article/download/347/637

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku