Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Chanca Piedra’nın (Amla) Sağlık Açısından Faydaları

0 669

Chanca piedra uzun zamandır bakımlı bir sır olarak kalmıştır, ancak hem Amazon hem de Ayurveda tıbbında yaygın olarak kullanılmıştır. İsmi taş kırıcı anlamına gelse de, bu bitki karaciğeri korumakta, iltihabı azaltmakta, diyabete yardımcı olmakta ve enfeksiyonlarla savaşmaktadır. Bu makalede bu bitkinin sağlık yararları ve olası yan etkileri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Chanca Piedra Sağlık Faydaları

Chanca Piedra'nın (Amla) Sağlık Açısından FaydalarıBöbrek taşlarının çözülmesi
Böbrek taşları, böbreklerde veya idrar yollarında biriken mineral ve tuz yataklarıdır. 200’den fazla böbrek taşı olan kişiyle yapılan klinik çalışmalarda, chanca piedra (Phyllanthus niruri) böbrek taşlarını azaltarak mineralleri ve tuz birikintilerini temizlemeye yardımcı olmuştur. Sıçan ve hücre bazlı çalışmalara göre, böbrek taşlarını çözmektedir. Bu bitkinin böbrek taşları üzerine yararları aşağıdaki gibidir:
• Böbrek taşı oluşturan tuzların büyümesini ve kümelenmesini engellemek
• Oluşmuş böbrek taşlarının çözmek
• Bu çözünmüş tuz ve mineral karışımını böbrek taşlarından (ürik asit, oksalat, potasyum, kalsiyum ve magnezyum) temizlemek ve idrara çıkmayı teşvik ederek bunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak
Genel olarak, mevcut kanıtlar sınırlıdır, ancak işe yaradığını göstermektedir. Daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır, ancak chanca piedra böbrek taşlarını doğal olarak temizlemek için umut verici bir bitkisel ilaç gibi görünmektedir.
Karaciğeri koruma
3.5k’tan fazla kişiyle yapılan klinik çalışmalarda, chanca piedra hepatit B virüsünün büyümesini ve bölünmesini, kandaki virüs seviyelerini düşürdüğü (HBsAg) ve karaciğer fonksiyonunu düzenlediği bulunmuştur. Bununla birlikte, hepatit B’li 1K’dan fazla kişiyle yapılan birkaç çalışmada, antiviral ilaçlar chanca piedra’dan daha iyi çalışmıştır. 100’den fazla kişi üzerinde yapılan bir klinik çalışmada hepatit C, Chanca piedra birçok önemli antioksidan bileşik, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, C vitamini, E vitaminini arttırmıştır. Aynı zamanda oksidatif stresi azaltmış ve karaciğer hasarını önlemiştir.
Hayvan ve hücresel çalışmalarda chanca piedra toksinlerin, ilaçların veya alkolün neden olduğu karaciğer hasarını önlemiş, oksidatif stresi azaltarak ve zararlı bileşikleri engelleyerek karaciğer fonksiyonunu korumuştur. Geleneksel olarak chanca piedra, karaciğer sorunlarıyla ilgili olarak cildin sararması olan sarılığı azaltmak için kullanılmıştır. Karaciğer fonksiyonunu arttırmak ve hasarı azaltmak genel olarak, karaciğeri korumaktadır. Bu bitki karaciğer için olası yararları aşağıdaki gibidir:
• Karaciğer hasarına bağlı azalan enzimler (ALT, AST )
• Yüksek seviyeleri karaciğer hastalığını gösteren bilirubin düzeylerini azaltmak
• Karaciğer detoks yollarının bloke edilmemesi; glukuronidasyonun (beta-glukuronidaz) detoksifikasyon işlemini tersine çeviren bir enzimi bloke eder
• Artan antioksidan enzimler (süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon)
• Düşürülmesi oksidatif stres ve inflamasyon
Özetlemek gerekirse, chanca piedra viral hepatit ile savaşmaya yardımcı olmaktadır, ancak muhtemelen geleneksel antivirallerden daha üstün değildir. Ayrıca toksinlerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır ve sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemektedir.
Kalbin korunması
Chanca piedra, 1K’dan fazla kişiyle yapılan klinik çalışmalarda yüksek tansiyonu düşürmüştür. Bu fayda hayvan çalışmalarında ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Sıçanlarda ve farelerde chanca piedra güçlü lipit dengeleyici etkilere sahip olmuştur; toplam kolesterol, trigliseritler, LDL kolesterol, VLDL kolesterol ve artmış HDL kolesterolü düşürmüştür. Dengeli kan lipit seviyeleri kalp hastalıklarını önlemede anahtardır. Tavşan, sıçan ve hücreler üzerine yapılan diğer çalışmalarda, chanca piedra kan basıncını düşürmüş, aşırı trombosit toplanmasını önlemiş, rahatlamış kan damarları ve kalp fonksiyonlarında iyileşme olmuştur. Ayrıca oksidatif stres, kalp veya doku hasarını (dehidrojenaz, kreatin fosfokinaz ve alkalin fosfataz gibi) gösteren enzimleri azaltarak kalbi sağlıklı tutmuştur. Kan damarlarını gevşetirken ve korurken kan basıncını, kolesterolü ve kalp hasarını azaltmaktadır. Bununla birlikte, klinik çalışmalar hala sınırlıdır.
Diyabet
30 kişiyle yapılan küçük klinik çalışmalarda, chanca piedra ( Phyllanthus amarus türleri) kan şekeri düzeylerini düşürmüştür. Aynı şey diyabetik sıçanlarla yapılan çok sayıda çalışmada da doğrulanmıştır. Birincisi, alfa- amilaz gibi karmaşık karbonhidratları sindiren enzimleri bloke ederek etki etmektedir. Daha sonra, şeker emilimini geciktirir ve bir yemekten sonra şeker seviyelerinde ani artışları önlemektedir. İkinci olarak, kan şekeri seviyelerini düşüren karaciğerde şeker depolamasını artırmaktadır. Küçük bir klinik çalışma ve birkaç hayvan çalışmasının, chanca piedra’nın diyabetle yardımcı olduğuna dair yeterli kanıt olarak kabul edilmemektedir. Daha büyük, daha sağlam klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bağırsak ve mide koruması
Viral ishalli 30 çocukla yapılan bir klinik çalışmada, chanca piedra (Phyllanthus niruri) dışkı tutarlılığı, ateş, kusma, mide ağrısı, iştah kaybı ve dehidratasyon gibi semptomları iyileştirmiştir. Genel olarak, plasebodan daha iyi çalışmıştır. Ayrıca, diğer chanca piedra türleri (Phyllanthus amarus) farelerde ishalin başlamasını geciktirmiş ve ishalli farelerde bağırsak hareketlerini normalleştirmiştir. Sıçanlarda ve farelerde chanca piedra, çeşitli zararlı maddelerin neden olduğu mide hasarını ve ülserleri önlemiştir, ayrıca mide iltihabını azaltmıştır. Chanca piedra güçlü antioksidanlar içermektedir ve bunlar rutin ve quercitrin (daha iyi bilinen quercetinin bir kuzeni). Bu aktif bileşikler, sıçanlarda inflamatuar barsak hastalığı ve diyare ile yardımcı olmuştur. Özetle, mevcut çalışmalar chanca piedra’nın çeşitli sindirim sorunlarına yardımcı olabileceğini, ancak kanıtların yetersiz olduğunu göstermektedir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
3) Ağrı ve şişmeyi azaltma
Diyabetin diyabetik nöropati olarak da bilinir neden olduğu sinir hasarı olan 33 kişinin klinik Chanca Piedra'nın (Amla) Sağlık Açısından Faydalarıçalışmasında, chanca piedra ağrıyı ve uyuşma, karıncalanma ve bacaklarda duyu hissini azaltmıştır. Fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalara göre, ağrı sinyallerini ve dolaylı olarak şişmeyi engelmiş ve sinirler etrafında oluşan inflamatuar bileşikleri azaltmıştır. Yine, sadece bir klinik çalışma ve birkaç hayvan çalışması, chanca piedra’nın ağrı ve şişlikteki potansiyel faydalarını araştırmıştır. Daha ileri klinik araştırmalar gerekmektedir.
Enfeksiyonlar
Farelerde ve hücrelerde chanca piedra, sıtmaya, salyangoz ateşine ve idrar yolu, bağırsak, mide, kan ve cilt enfeksiyonlarına Plasmodium türleri, Escherichia coli, Staphylococcus Enterobacter, Bacillus, Salmonella, Streptococcus, Helicobacter pylori, Candida neden olan çeşitli bakteri, mantar ve parazitlerin büyümesini inhibe etmiştir. Ayrıca hücrelerde, bu replikasyon hepatit C, hepatit B, HIV-1, herpes virüsü (HSV-1) ve dang virüsü bölgesini bloke etmiştir. Özetlemek gerekirse, chanca piedra inanılmaz derecede çeşitli enfeksiyonlarla savaşmaktadır. Bununla birlikte, mevcut veriler hayvan ve hücre temelli çalışmalarla sınırlı olduğundan, insanlardaki etkinliği bilinmemektedir.
Kanser
Aşağıda, chanca piedra’nın potansiyel antikanser bileşikleri hakkında bazı ön araştırmalar yer almaktadır. Hala hayvan ve hücre aşamasındadır ve daha ileri klinik çalışmalar, bu bileşiklerin kanser terapilerinde faydalı olup olmadığını henüz belirlememiştir. Hiçbir koşulda geleneksel kanser tedavilerini chanca piedra veya diğer takviyelerle değiştirilmemelidir. Kişi destekleyici bir önlem olarak kullanmak istiyorsa, beklenmedik etkileşimlerden kaçınmak için doktora danışmalıdır. Fare ve sıçanlarda, chanca piedra kanser büyümesini engellemiş, tümörleri azaltmış ve hayatta kalma oranlarını arttırmıştır. Test tüplerinde akciğer, meme, kolorektal, karaciğer, yumurtalık, deri, pankreas, beyin gibi farklı kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önleyerek ölümlerini tetiklemiştir.
Enflamasyon ve oksidatif stres
Chanca piedra, sıçanlarda, farelerde ve hücre temelli çalışmalarda oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltmıştır. Bu bitkinin bu konuda işlevleri şu şekildedir:
• Artan önemli antioksidan, detoksifiye edici bileşikler (süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon)
• Anahtar inflamatuar sitokinleri, enzimleri ve habercileri azaltmak (TNF-a, IL-1 beta, bradikinin, prostaglandin, Cox-2 ve NF-B)
• Bir anti-enflamatuar sitokin olarak işlev görebilen artan IL-4
• Bağışıklık hücrelerini aktive etme (lenfositler ve diğer beyaz kan hücreleri)
Beyin koruması
Farelerde chanca piedra hafızayı geliştirmiş ve amnezi tersine çevirmiştir. Asetilkolin, esas olarak dinlenme ve sindirim sinir sistemi tarafından kullanılan bir nörotransmitterdir. Vücuttaki kavga veya uçuş tepkisine karşı koyan kolinerjik aktiviteyi desteklemektedir. Asetilkolin hafıza, odaklanma ve iyi bilişsel işlev için son derece önemlidir. Chanca piedra, asetilkolin (asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz) parçalayan enzimleri bloke ederek çalışmaktadır. Buna karşılık, beyindeki asetilkolin seviyelerini artırmaktadır, bu da Alzheimer hastalığı olan kişiler için yararlı olacaktır. Ve bu umut verici olsa da, araştırmanın hala ön olduğu unutulmamalıdır. Bilişsel işlev bozukluğu olan kişilerde chanca piedra’nın klinik çalışmaları henüz bilinmemektedir.
Radyasyondan korunma
Chanca Piedra'nın (Amla) Sağlık Açısından FaydalarıFarelerde ve hücrelerde chanca piedra (Phyllanthus amarus), oksidatif stresi azaltarak, kan ve karaciğerdeki antioksidan bileşiklerini artırarak radyasyon hasarını önlemiştir. Daha fazla klinik araştırma ile kanser hastalarında radyasyon tedavisinin yan etkilerini azaltmak için kullanılabilmektedir.
Saç Uzatma
Bir çalışmada, araştırmacılar kellik oluşturmak için farelere testosteron vermiştir. Chanca piedra (Phyllanthus niruri), kellikte (5α-redüktaz) bulunan ve hayvanların saç büyümesini engelleyen ve arttıran bir enzimdir. Bu enzimin aşırı aktivitesinin erkeklerde kellik altında olduğu düşünüldüğünden, chanca piedra saçların yeniden büyümesi için hedeflenmiş bir çare olmaktadır. Bu birçok kişiye harika bir haber gibi gelebilir, ancak yine de saç büyümesini artırıyor mu tam olarak bilinmemektedir.

Diğer Geleneksel Kullanımlar

Bazı hastalık ve semptomlar için bu bitkinin kullanımı literatürde gündeme getirilmiştir ve halk hekimliğinde yaygındır, ancak bunlar hakkında bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Bu hastalık ve semptomlar aşağıdaki gibidir:
• Sarılık
• Ateş
• Cilt hastalıkları (uyuz, döküntü)
• Öksürük
• Astım ve akciğer iltihabı (bronşit)
• Saçkıran
Göz ve ağız iltihabı
• Kabızlık ve düşük mide asidi
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (sifiliz, bel soğukluğu)
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Adet sorunları
• Anemi
• Cüzam
• Anoreksi

Kaynakça:
planetayurveda.com
lindenbotanicals.com
juniorastirugby.it
indiamart.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.