Diplopi (Çift Görme) ve Tedavisi

Çifte görme, bir kişinin yalnızca bir imge olması gereken yerde çift imge görmesidir. Buna, çift görme ya da diplopi denir. İki görüntü yan yana, üst üste veya her ikisine birden olabilir. Koşul, denge, hareket ve okuma yeteneğini etkileyebilir. Çift görme sadece bir gözü etkilerse, monokülerdir, her iki gözü de etkilerse, dürbündür. Tedaviler nedene ve türüne bağlıdır, ancak bunlar göz egzersizlerini, özel tasarlanmış gözlükleri ve ameliyatı içerir.

Çift Görme Hakkında Önemli Noktalar

Çift görme ile ilgili bazı önemli noktalar vardır:
•Çift görme veya diplopi, bir dizi temel durumdan kaynaklanabilir.
•Diplopi sadece tek gözü veya her iki gözü de etkileyebilir.
•Bir çocukluk şaşılığı veya göz dönüşü bazen tekrarlayabilir ve çift görmeye neden olabilir.
•Geçici çift görme, alkol ya da diğer eğlence amaçlı ilaçlardan kaynaklanabilir.
•Tedaviler cerrahi, göz egzersizleri veya düzeltici lensleri içerebilir.

Nedenleri

Gözdeki sinir veya kas hasarı çift görmeye neden olabilir. Her göz, kendi çevre imajını yaratır. Beyin, her bir gözdeki temsilleri birleştirir ve onları net bir resim olarak algılar. Gözleri hareket ettiren kaslara veya göz hareketini kontrol eden sinirlere zarar vermek çift görüntü yaratabilir. Alan derinliği oluşturmak için gözler birlikte çalışmalıdır ve bazı hastalıklar gözleri hareket ettiren kasları zayıflatabilir ve çift görme yaratabilir.

Binoküler Çift Görme Nedenleri

Binoküler çift görüşün yaygın bir nedeni, şaşılıktır. Bu, gözler uygun şekilde hizalanmadığında oluşur. Şaşılık çocuklarda nispeten yaygındır ve bununla birlikte, bu durum her zaman çift görüşe neden olmaz. Şaşılık gözleri biraz farklı yönlere bakmasına neden olur. Bunun nedeni etkilenen göz kaslarının bazı zorlukları yaşaması olabilir. Bu yaşanan zorluklardan bazıları şunlardır;
•Felçli ya da zayıf kişiler
•Sınırlı hareketi olanlar
•Çok güçlü ya da aşırı etki alanlar
•Göz kaslarını kontrol eden sinirlerin anormalliklerinin olması
Bazen çocuklukta şaşı olan bir birey, daha sonra normal hayatına dönebilir. Bazı durumlarda, bir şaşı tedavisi, kişinin şaşı tedavisi görmeden önce normal olmasına rağmen, çift görmeye neden olabilir. Bunun nedeni, beynin normal görüşün sürdürülmesi amacıyla gözlerden birinden gelen sinyalleri bastırmasıdır. Çift görmeye neden olan diğer koşulları şu şekilde sıralayabiliriz:
Tiroit fonksiyon bozukluğu: Tiroit bezi boyundadır ve tiroksin adı verilen bir hormon üretir. Tiroit fonksiyonundaki değişiklikler, gözü kontrol eden dış kasları etkileyebilir. Bu, Mezar hastalığı oftalmopatisini içerir ve içinde gözlerin çıkıntı oluşturduğu görülür, çünkü yağ ve doku gözün arkasında birikir.
İnme veya geçici iskemik atak (TIA): Yaşanan bir felçte, kan damarlarında ki bir engellemeyle kan beyne ulaşmak için başarısız olur. Bu, beyni besleyen kan damarlarını veya göz kaslarını kontrol eden sinirleri etkileyerek çift görmeye neden olabilir.
Anevrizma: Bir anevrizma bir kan damarına bir çıkıntı olduğunda bu, göz kasının sinirine basabilir.
Yakınsama yetmezliği: Bu durumda, gözler birlikte doğru olarak çalışmaz. Nedeni bilinmemektedir, ancak gözün düzgün şekilde sıralanmamasını kontrol eden kaslardan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Diyabet: Bu, gözün arkasındaki retinayı besleyen kan damarlarını etkileyebilir. Ayrıca göz kası hareketlerini kontrol eden sinirleri de etkileyebilir.
Myastenia gravis: Bu, gözleri kontrol edenler de dâhil olmak üzere kaslarda güçsüzlüğe neden olabilir.
Beyin tümörleri ve kanserleri: Gözün arkasındaki bir tümör veya büyüme, serbest dolaşımı engelleyebilir veya optik sinire zarar verebilir.
Multipl skleroz: MS, gözlerdeki sinirler de dâhil olmak üzere merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır.
Mor göz: Bir yaralanma kan ve sıvının göz çevresinde toplanmasına neden olabilir. Bu, gözün kendisine veya çevresindeki kaslara ve sinirlere baskı yapabilir.
Kafa travması: Beyindeki, sinirlerdeki, kaslardaki veya göz yuvasındaki fiziksel hasar göz ve kasların hareketini kısıtlayabilir.

Monoküler Çift Görme Nedenleri

Bir göz kapandığında diğerinde çift görme görülürse, buna monoküler çift görme denir. Monoküler çift görme, dürbün çift görüşünden daha az yaygındır. Aşağıdaki koşullar monoküler çift görmeye neden olabilir ve aşağıdaki koşullardan kaynaklanabilir:
Astigmatizma: Kornea veya gözün önündeki saydam katman düzensiz bir biçimdedir ve bulanık bir görüşe sebep olur.
Kuru göz: Göz yeteri kadar yaşarmazsa veya çok çabuk kurursa.
Keratokonus: Bu, korneanın ince ve koni şeklinde olmasına neden olan gözün dejeneratif bir durumudur.
Retina anormallikleri : Maküler dejenerasyonda , örneğin, bir bireyin görüş alanının merkezi yavaş yavaş kaybolur ve bazen bir gözde çift görmeye neden olabilecek şişlik varsa
•Katarakt: Katarakt, 80 yaşın üzerindeki tüm insanların yarısından fazlasında görülür ve bazen tek gözde çift görmeye neden olabilir.

Geçici Çift Görme

Çift görüş bazen geçici olabilir. Alkol zehirlenmesi, benzodiazepinler, opioidler veya bazı nöbet ve epilepsi ilaçları buna neden olabilir. Beyin sarsıntısı gibi kafa travmaları da geçici çift görmeye neden olabilir. Özellikle yorgun olmak ya da gergin gözlere sahip olmak, geçici çift görme sağlayabilir. Normal görme hızla geri dönmezse, en kısa sürede tıbbi yardım istenmelidir.

Teşhis

İkili görmeyi teşhis etmek bir göz uzmanı için zor olabilir, çünkü birçok olası neden vardır. Uzman, çift görmenin monoküler mi yoksa dürbün mü olduğunu sorarak başlayacaktır. Eğer çift görme monoküler ise, sorunun sinirlerden ziyade göz içinde olması daha olasıdır. Daha az ciddi olması muhtemeldir.

Çocuklarda Tanı

Çocuklar gördüklerini her zaman ifade edemezler ve bu teşhisi zorlaştırabilir. İkili görmenin fiziksel belirtileri şunları içerir;
•Görmek için gözleri kısmak veya daraltmak
•Bir gözü elleriyle kaplamak
•Alışılmadık bir şekilde başlarını çevirerek bakmak
•İleriye dönük değil, yandan nesnelere bakmak
•Gözler arasında yana doğru, görüntüler arasında gezmek

Tedavi

Tedavi yöntemleri altta yatan nedene bağlı olacaktır. Tedavi yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Monoküler çift görme tedavisi: Tedavi çift görmenin nedene bağlı olacaktır ve tedavi yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
Astigmatizma: Bu anormal derecede kavisli bir korneaya karşılık gelir. Düzeltici gözlükler veya kontakt lensler genellikle eğriliği önleyebilir ve gelen ışığın göze geçişini düzeltebilir. Lazer cerrahisi başka bir seçenektir. Bu tedavi korneanın bir lazerle yeniden şekillendirilmesini içerir.
Katarakt: Cerrahi genellikle en iyi seçenektir. Cerrahi prosedür, bulanıklaşmayı ve çift görmenin nedenini ortadan kaldırır. Komplikasyonlar enfeksiyon, ağrı ve muhtemelen devam eden bulanık veya çifte görüş içerir, ancak acil tedavi genellikle bunları çözebilir.
Kuru göz: Gözler yeterince yaşarmazsa veya çok çabuk kurursa, iltihaplı ve ağrılı hale gelebilir. Bu, çift görmeye neden olabilir. Çoğu zaman, gözyaşı yerine göz damlası için bir reçete semptomları hafifletir.

Binoküler Çift Görme Tedavileri

Nedene bağlı olarak, dürbün görme için tedaviler değişkenlik gösterir, ancak şunları içerir:
•Gözlük takmak
•Göz egzersizleri yapmak
•Opak bir kontakt lens kullanmak
•Botulinum toksini (Botox) göz kaslarına enjekte edilerek rahat kalmasına neden olur
•Göz bandı takmak
•Konumlarını düzeltmek için göz kasları üzerinde ameliyat
Gözlük çerçevesinin ortasındaki gözler arasına yerleştirilmiş yapışkan prizma, görüntüleri her bir gözden yeniden hizalamaya yardımcı olabilir.

Göz Egzersizleri

Egzersizler, çift görmeye neden olan koşulların çoğunu tedavi edemez. Bununla birlikte, bazı egzersizler yakınsaklık yetersizliği konusunda yardımcı olabilir.

Pürüzsüz Yakınsama

1.Bir dergide belki ince bir çubuk veya küçük bir metin olarak ayrıntılı bir hedefe odaklanın.
2.Bunu göz hizasında tutun ve kolun uzunluğunda sizden uzaklaştırın
3.Resmin mümkün olduğu kadar uzun süre tek bir resim olarak kalmasını hedefleyin.
4.Hedefi yavaşça ve sürekli bir şekilde buruna doğru hareket ettirin.
5.Tek görüntü iki görüntü olduğunda, gözleriniz işbirliği yapmayı bırakır. Bu görüntüleri bir araya getirmeye yoğun olarak odaklanın. Birleştikten sonra, hedefi buruna yaklaştırın.
6.Resimlere yeniden katılamadığınızda, elinizi orijinal konumuna getirin ve tekrar çalışmaya başlayın.
7.Normal yakınsama aralığı burundan 10 cm uzaklıktadır. Görüntüyü 10 cm işaretine kadar tek görüntü olarak tutmayı hedefleyin.
8.Bir ortoptist, bu adımlara yardımcı olmak için Nokta Kartı olarak bilinen bir araç sağlayabilir.

Yakınsama Yetmezliği Egzersizleri

1.Düzgün yakınsama egzersizinde buna benzer bir hedef seçin.
2.Hedefe burnundan 20 cm uzaklıkta başlayın.
3.Bakışınızı hedefe 5 ile 6 saniye arasında sabitleyin.
4.Yaklaşık 2 ile 3 saniye boyunca yaklaşık 3 metre uzaklıktaki sabit bir nesneye bakmaya geçin.
5.Vizyonunu en yakın hedefe geri getirin.
6.Bunu tekrarlayın, 10 cm uzaktayken, çift görme olmadan nesneye odaklanana kadar hedefi daha da yaklaştırın.
Bu egzersizlerin etkinliği büyük ölçüde yakınsama yetmezliğini tedavi etmekle sınırlıdır. Şayet çift görme belirtiler iyileşmezse daha ileri testler için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Kaynakça:
nhs.uk
mtw.nhs.uk
nih.gov
niddk.nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar