Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Dovsing Nedir ?

0 321

Bilim ve teknolojinin sağlam temeller üzerinde gelişmeye başlaması ve ulusal eğitim yoluyla geniş kitlelere bilimsel bir eğitimin verilmeye başlanması 18. Asırdan itibaren yaygınlaşan bir olaydır. Ondan önce insanlık on binlerce sene boyunca ezoterik ve metafizik yöntemlerle evreni ve doğayı anlamaya, keşfetmeye çalışmıştır. Çoğunlukla okült çalışmalar olarak nitelendirilen bu uğraşlardan biri de “dovsindir”.
İngilizce; su cadılığı, değnek falcılığı olarak nitelendirilen dovsing faaliyetiyle uğraşana da dovsır denilir ki bu kelime senelerce meşhur ve tartışmaların odağında bir meslek olarak Dovsing Nedir ?kendine toplum hayatında yer bulmuştur. Dovsing faaliyeti, çeşitli nesneler kullanarak yer altında suyun nerede olduğunu bulma işidir. Dovsing daha çok su bulmakla özdeşleşmişse de yer altında değerli maden arayıcılığı, ceset arayıcılığı, enerji hattı ve maden arayıcılığını da kapsamaktadır. Dovsing faaliyeti evrensel bir yayılma alanı ve geçmişine sahiptir.Dovsing faaliyetiyle uğraşanlar çoğunlukla ellerindeki nesnelerle birlikte kendi ezoterik güçlerine inanır ve güvenirler. Kimileri bu inançla hiçbir alet kullanmadan bu işi yapar. Günümüzde bilimsel ve teknolojik olanakların ilerlemesi ve deney ve gözlemin büyük oranda yaygınlaşması dovsing mesleğinde ve uğraşısında herhangi bir azalmaya yol açmamıştır. Dovsing faaliyetine bilimsel bir bakışla yaklaşan okült meraklıları dovsingi fizik biliminin verileri ışığında ele alarak olaya jeoloji, hidrojeoloji ilminin de imkanlarını da dahil ederek dovsingi bir bütün olarak “radiesteszi” olarak ele almışlardır.
Radiestezi, kısaca her cismin yaydığı otomatik ışınımlar olduğundan hareketle bu ışınımların çeşitli nesneleler ve yöntemlerle tespit etme faaliyetidir. Bu bakımdan dovserler ellerindeki nesnelerle bu ışınımları tespit etmeye çalışırlar. Dovser, elindeki nesneyle su ararken, suya yaklaştığı noktada söz konusu arayıcı nesne yere doğru bükülür veya bir şekilde uyarı verir. Böylelikle suyun yeri tespit edilir.

Dovsingin tarihi oldukça eski zamanlara uzanır. Araştırmacılar 8000 bin sene öncesine dayandığını ifade eder. Kimi Mısır hiyerogliflerinde ve antik mağara duvarı resimlerinde dovsing ilmine dair çizimler olduğu görülmüştür. Çin’den Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada oldukça köklü ve tartışmalı bir uğraş olan dovsing alanda yazılan ilk eser 16. Asırdan kalmadır. Ayrıca 1933 senesinde İngiltere’de kurulan İngiliz Dovserler Topluluğu ilk dovsır cemiyeti olarak kabul edilir. Daha sonra Birleşik Devletlerde de birçok dovser cemiyeti kurulmuştur.
Ülkemizde ise dovsing yazılı herhangi bir kayda sahip değilken geçmişten günümüze oldukça popüler ve merak edilen bir uğraş olmuştur. Sık sık sosyal medyada veya çeşitli haber mecralarında dovserlere dair haberlere rastlamak pek olasıdır.

Dovsing Nasıl Yapılır ?

Kendi vücut frekanslarıyla aranılan varlığın yaydığı ışınımı yakalamaya odaklanan dovserler ,temelde üç farklı metot kullanır.
Bunların ilki sadece vücut dilini yani bilimsel tabirle kinesiyoloji kullanarak yapılan Dovsing Nedir ?dovsingdir. Bu metotta dovser kendine birtakım sorular sorar ve bu sorulara eşlik edecek şekilde vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak veya farklı hareketler sergileyerek suyu arar. Bu yöntemin odağında sezgi gücünü ya da altıncı hissi kullanmak esastır.
İkinci metot ise pandül ismi verilen sarkaçla yapılan dovsingdir. 15-20 cm uzunluğundaki bir ipe ya da zincire bağlı olan pandül gezdirilirken dovser kendisine birtakım sorular yönelendirir. Kısa cevaplar verilen bu sorulara bağlı olarak pandülün hareketleri suyun yerini ortaya koyar.
Üçüncü yöntemde – ki bu en yaygın metottur- dovser elinde “L” şeklinde bakır çubuklar yahut “Y” şeklindeki bir ağaç dalı kullanır. Bakır çubuk veya ağaç dalı aranılan nesnenin olduğu yere geldiğinde birtakım hareketler sergileyerek dovsıra bilgi verir.

Dovser temelde saklı birtakım varlıkları bulmakta kullanılırken ayrıca daha spiritüel alana geçilerek hayata dair kararlarda da kullanılır. Nitekim bu yüzden dovsingin bir diğer ismi değnek falcılığı olarak bilinir. Eş seçimi, iş teşebbüsü veya değişimi kritik kararlar için kullanıldığı da bilinmektedir. Dovsing uygulamasında belli bir mertebeye ulaşmış kişiler dovsing faaliyetinin başarılı bir şekilde icrası için kişinin spiritüle dinginliği ve konsantrasyonu adına dovsinge başlamadan evvel birtakım tavsiyelerde bulunurlar.
Bu tavsiyelerden başlıcalarına bakacak olursak:

1) Dovsinge başlamadan önce aranan şey her neyse dovserın mutlak bir konsantrasyon içinde olması gerekir.Aranılan şeye veya cevabı istenen şeye dair sorular mutlaka kısa cevaplı-evet/hayır- şekilde olmalı. Soru sorulan şey dışında zihinde hiçbir şeyin dolaşmasına izin verilmemeli
2) Yönelttiğin soruya dair aldığın ilk cevabı kabul et ve kesinlikle tekrarlama veya sorgulama.
3)Dovsing yapılan ortamda sizde zihinsel gerginlik yaratan kişiler varsa o ortamdan hemen ayrılmaktan çekinmemelidir.
4)Mütevazı olmalı.

Dovsing ilmi hakkında geçmişte olduğu gibi günümüzde de çokça iddia söz konusu olmuştur. Dovsing mesleğinin bir şarlatanlık olduğu ve bilimsel bir aslının olmadığı, insanların Dovsing Nedir ?kandırılmasından başka bir şey olmadığı sıkça dile getirilmiştir. Aynı şekilde dovsingin tam bir konsantrasyon ve tecrübeyle yapıldığında yüzde 95 başarılı netice verdiğini iddia edenler vardır.
1979 senesinde James Randi isimli bir araştırmacı 10 bin dolar ödül koyarak
yaptığı bir testte dört dovsırdan, önceden yer altına gizlediği su kaynaklarını bulmasını istemiştir. Testten önce suyu mutlaka bulacaklarını iddia eden dört dovsırdan hiçbiri suyu bulamamıştır. Nitekim kimi yorumcular da bu minvalde olacak şekilde dovsırların su iddiasındaki absürtlüğüm ifade etmek adına yeterince kazıldığında her yerde su bulunabileceğini belirtir. Yine araştırmacılar da dovsırların ellerindeki çubuk hareketliliğinin suyla değil vücut kimyasıyla ilgili olduğunu yani bunun jeoloji bir olay değil tıbbi bir durum olduğunu aktarır.

Kaynakça:
https://radyesteziegitimi.blogspot.com/2010/03/radyestezi-aletleri-nelerdir.html
http://www.sinemoktay.com/dowsing-nedir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dovsing
https://www.livescience.com/34486-dowsing-water-witching.html

Yazar: Erdal Uğur

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.