Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Doğuştan Sağır Olmak Görme Yetisini ve Bilişsel Yetenekleri Etkiler mi?

0 256

Sağır doğanların, bunu telafi etmek için daha iyi bir görme yetisine sahip olduğunun söylendiğini duymuşsunuzdur. İnsanlar genellikle böyle düşünmektedir ama bu gerçekten doğru mudur? Bebeklerin duyduklarının, gördüklerinin ve dokunduklarının beyinlerinin nasıl geliştiğini belirlediğini bilinmektedir. Büyürken beyin esnektir ve bu, deneyimlere bağlı olarak değiştiği anlamına gelmektedir.
Peki, bu sağırlığın bebeklerin gördükleri şeyleri öğrenme şeklini değiştirdiği anlamına gelmekte midir? Bu soruyu araştırmak için, görsel bilgiyi, yani gördükleri nesneleri nasıl işlediklerini görmek için iki grup bebek test edilmiştir. Birinci grupta doğuştan sağır olan bebekler, ikinci grupta normal işitme duyusuna sahip olan bebekler bulunmaktadır. Bu testin sesle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sağır bebeklerin görsel nesneleri farklı şekilde işlediklerini tespit edilmiştir. Bu bebeklerdeki işitme kaybının görme gibi diğer duyuları da etkilediğini göstermektedir.

Bebeklerde Sağırlık

Doğuştan Sağır Olmak Görme Yetisini ve Bilişsel Yetenekleri Etkiler mi?Hiç sağır olan veya iyi işitemeyen biriyle tanıştınız mı? Bir kişinin sağır veya işitme güçlüğü çekmesinin birçok nedeni vardır. Bazı hastalıklar veya yaralanmalar kulaklara zarar verebilir ve sağırlığa neden olabilir. Bunun yanında bazen sağırlık doğuştandır, yani insanlar bu şekilde doğarlar. Bebekler sağır olarak doğarlarsa veya küçükken işitme kaybı yaşarlarsa, konuşmayı öğrenmeleri zordur. Bazen işitme kaybı görünmez bir durum olabilir. Bebeklerin ne zaman sağır olduğunu söylemek çok zor olabilir çünkü fark edilmesi zordur ve normal davranabilirler. Bebekler sağır doğduğunda çoğu zaman ebeveynleri onlara koklear implant yaptırmayı seçerler. Bu işitme kaybı olan kişilere işitme hissi veren küçük, cerrahi olarak implante edilmiş bir cihazdır fakat işitme duyularını tam olarak netleştirmez.
Koklear implant, bir cerrah tarafından bebeğin kulağına yerleştirilen küçük bir cihazdır. Koklear implantlar, sağır bebeğin sesleri duymasına ve nasıl konuşulacağını öğrenmesine fırsat tanır. Bilim, işitme kaybının bilişselliği de etkilediğini göstermektedir. Öğrenme, dikkat, hafıza, dil ve akıl yürütme gibi zihinsel süreçler, düşünme ile ilgili olan becerilerdir. İşitme kaybı olan bebekler, duyabilen bebeklerden farklı şekilde öğrenirler. Bunun nedeni akıllı olmadıkları veya diğer bebeklerin yapabileceği şeyleri yapamayacakları değildir, çünkü dünya onlar için duyabilen birine göre farklıdır.
Beyin gördüklerinden yeni bilgiler öğrenir. Görsel işleme, beynin gözlerle gördüklerini anlama şeklidir ve önemli bir bilişsel yetenektir. Sağır bebeklerde görsel işlemeyi inceleyerek, işitme kaybının bu bebeklerin öğrenmesini ve büyümesini nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinilebilir.Doğuştan Sağır Olmak Görme Yetisini ve Bilişsel Yetenekleri Etkiler mi?
Alışkanlık, birçok kez bir şeye maruz kalmaktan gelen basit bir öğrenme biçimidir. Bebekler bir şeye (oyuncak gibi) alıştıklarında, ona olan ilgilerini kaybederler. Bu, beyinlerinin o oyuncakla ilgili tüm bilgileri işlediği anlamına gelmektedir. Örneğin, ilgi çeken ve heyecan verici yeni bir oyuncak alan bir bebek İlk başta oyuncak hakkında öğrenmesi gerekenleri merak eder. Ve Muhtemelen onunla her gün oynar çünkü çok yenidir ve eğlenceli gelir. Ama bir süre sonra sıkılmaya başlar. Bunun nedeni, o yeni oyuncakla her oynadığında, beynin bilgiyi kaydetmesidir, böylece öğrenilecek daha az şey kalır.
Yapılan bir çalışmada, her bebeğe dikkatini dağıtmayan sessiz bir odada bir TV ekranında iki renkli nesne gösterilmiştir. Görüntüleri işlemek için yalnızca vizyonlarını kullandıklarından emin olmak için onlara çizgi film veya sesli filmler yerine resimler gösterilmiştir. Nesnelerden uzağa bakmalarının kaç saniye sürdüğünü sayılmıştır ve uzağa bakmak, dikkat vermeyi bıraktıkları anlamına gelmektedir. Bebeklere ekrandaki nesneleri, nesnelere ilk kez gösterildikleri zamanın yarısı kadar süreyle bakana kadar tekrar tekrar gösterilmiştir. Bu, ilgilerini kaybettikleri ve resimlere alıştıkları anlamına gelmektedir. Ayrıca bu çalışmada sağır ve işiten bebekleri karşılaştırmak için, her grubun genel olarak alışkanlık kazanmasının ne kadar sürdüğünü ölçülmüştür. Hipotez, sağır ve işiten bebeklerin farklı zamanlarda oyuncaklara alışacakları, çünkü iki grubun görsel bilgiyi farklı şekilde işlediği düşünülmektedir.

Sağır Bebekler ile İşiten Bebekler Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları

Düşünüldüğü gibi, sağır ve işiten bebekler deneyde farklı davranmışlardır. Sağır bebeklerin renkli oyuncak resimlerine alışması daha uzun sürmüştür. Ortalama olarak, test sırasında oyuncaklara yaklaşık 70 saniye bakmışlar ve işiten bebekler ise oyuncaklara toplam 42 saniye bakmışlardır. Bunun, işitme engelli bebeklerin gördüklerini işlemelerinin işiten bebeklerinden daha uzun sürdüğü anlamına geldiği düşünülmektedir. Peki, ya sağır bebekler sadece nesnelerle daha çok ilgileniyorsa? Bunu kontrol etmek içinde bu hareketlerinin temelleri karşılaştırılmıştır.
Yapılan karşılaştırma için kullanılan bir başlangıç noktası yani çalışmadaki temel, bebeklerin yeni bir nesneyi ilk gördüklerinde ne kadar uzun süre baktıkları anlamına gelmektedir. ilk deneme sırasında nesneyi gördükleri zamanlar izlenmiştir. Taban çizgisi, oyuncaklara ilk gördüklerinde ne kadar süreyle baktıkları anlamına gelmektedir. Bu onların başlangıç noktası gibidir. Sağır bebeklerin temeli daha uzun olsaydı, bu nesneler hakkında daha fazla merak ettikleri anlamına gelebilirdi. Bununla birlikte, hem sağır hem de işitme bebekleri benzer bir temele sahiptir, yani oyuncaklara ilk baktıklarında her iki bebek grubu da aynı sürede nesneleri izlemiştir. Tek fark, sağır bebeklerin nesneler birden çok kez gösterildikten sonra nesnelere ilgilerini kaybetmelerinin daha uzun sürmesidir.

Doğuştan Sağır Bebeklerde Koklear İmplant (Biyonik Kulak)

Sağır bebekler neden işiten bebeklerden daha yavaş o nesneye alışma davranışı göstermişlerdir? Birkaç olası neden vardır. Birincisi, sağır bebeklerin oyuncaklar hakkında daha çok şey öğrendikleri için daha fazla ilgi göstermeleri olabilir. Ya da İşiten bebeklerden daha fazla ayrıntı fark ediyor olabilirler. Ya da oyuncaklar hakkında daha sonra daha çok hatırlayabilirler. Bazı bilim adamları, sağır çocukların etraflarındaki şeyleri duyamadıkları için görme yetilerine daha fazla güvenmeleri gerektiğine inanmaktadır. Görmeye olan bu bağımlılık, görsel işlemenin nasıl geliştiğini değiştirebilir.
Doğuştan Sağır Olmak Görme Yetisini ve Bilişsel Yetenekleri Etkiler mi?Sağır bebeklerin daha yavaş alışmış olmasının bir başka olası nedeni de beyin gelişimlerinin biraz daha az verimli olabilmesidir. Bunun nedeni, doğumdan itibaren sesleri duyamamaları olabilir. Bazı bilim adamları, beyinlerin belirli bilişsel becerileri geliştirmesi için sesleri işitmenin önemli olduğunu düşünmektedir. Bazı sağır çocukların hafıza ve dikkat gibi şeylerle daha çok mücadele etmesinin nedeninin bu olabileceğini düşünmektedirler.
Bu çalışmalarda görülen daha yavaş alışkanlığın üçüncü olası nedeni, sağır bebeklerin doğumlarından itibaren herhangi bir dil duyamamaları olabilir. Sağır bebekler, bebekleri duyduktan sonra dil öğrenmeye başlayamazlar ve dil öğrenmek onlar için daha zordur. Dilin beyin gelişimi üzerinde çok büyük etkisi vardır. Bu nedenle, dili bebekler işitmezse, bunun nasıl öğrendiği ve büyüdüğü üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. İşte birçok ebeveynin bebeklerinin koklear implant yaptırmasını istemesinin bir nedenidir. Koklear implantlar, bebeklerin sesleri duymaya ve konuşma dilini öğrenmeye başlamasını sağlamaktadır. Ve aileler bebeklerin gelişiminin erken döneminde işaret dilini kullanarak bebeklerinin dili öğrenmelerine yardımcı olurlar.
Artık sağır ve işiten bebeklerin görme yetilerini kullanma şekillerinde farklılıklar olduğunu bilinmektedir. Fakat nedenini anlamak için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. Çalışma, sağırlığın bebeklerde önemli bilişsel yetenekleri etkilediğini göstermektedir ve bu sadece işitme seslerinde yer alan bilişsel yetenekleri değildir. Ayrıca beynin duyularla karmaşık ve ilginç yollarla nasıl bağlantılı olduğunu da göstermektedir. Bir duyu eksik veya bozulduğunda, bu kişinin nasıl düşündüğünü, öğrendiğini ve iletişim kurduğunu etkilemektedir. Bu demek oluyor ki; gelecekte, işitme engelli bebeklerin ve çocukların dünyayı gördükleri benzersiz ve özel yolları öğrenmek için daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Kaynakça:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072291/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209265
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00082

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.