Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık Rahatsızlığı Nedir?

4 2.111

Gittikçe artan sayıda insan, bilinen bir sebebi veya tedavisi olmayan hastalıklara yakalanıyor. Bu hastaların gördükleri tedavilerin bazıları tartışmalıdır. Bir şey oluyor ve bu tedavi edilemiyor. Bunlara modern çağın hastalığı da diyebiliriz. Soluduğumuz havanın kalitesi, içtiğimiz su, kirlilik hepsinin bunda etkisi var. Burnunuzun dibinde ne var kimse bakmak istemez. Doktorlar, hekimler, hastalar çaresiz kalmıştır. Ne kadar insan acı çekiyor hiçbir fikrimiz bile yok. Her yıl milyonlarca insan kronik hastalıklara yakalanıyor. Bu sadece başlangıcı. Buz dağının ucunu görüyoruz.
Bu esrarengiz hastalıklar, psikosmotik mi yoksa psikolojik mi? Tek bir biyo-göstergesi dahi yok. Belirli bir testi de yok. Çoğu insan inanmıyor. Kimse dinlemiyor.

Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık Rahatsızlığı Nedir?Elektro hassasiyet nedir? Modern dünyada “işlevsel olmamak” demektir. Cep telefonu radyasyonu, radyo dalgaları gibi… Elektromanyetik dalgalara hepimiz maruz kalıyoruz. Ama bir grup insan bunlara karşı hassas olduğunu söylüyor. Yani kablosuz internet olan yerde uyuyamıyorlar. Ruh halleri değişiyor. Başları ağrıyor. Çoğu sakınma stratejisi izliyor. Elektromanyetik frekanslardan uzak durabilmek adına kurşundan yapılmış kafeslerin içinde uyuyan insanlar var.
Elektromanyetik hassasiyeti olan insanlar, yaşadıkları evdeki tüm fişler çekilidir. Wi-fi bulundurmazlar. Herşeyin kablolu bağlantıyla olması gerekmektedir. Bilgisayar başında çok durduklarında yüzlerinde ekran yanığı da denen bir kızarma meydana gelebiliyor. Ayrıca çok ateşleri çıkıyor ve baş ağrısı da meydana geliyor. Elektriğin çok fazla olduğu ortamlarda, yanma hisleri tavan yapıyor. Aynı zamanda, kalpte taşikardi ve ritim bozukluğu da yapabiliyor. Kirli elektriği süzmek için evdeki her prizde filtreleyici kullanıyorlar. Her frekansın verdiği ağrı farklı olarak hastayı etkiliyor. Kimi frekans boyun bölgesinde ağrı yaparken kimisi de dişlerde veya kollarda ağrıya sebep olabiliyor.

Peki bu rahatsızlığın ilk belirtileri nelerdir? Hastalık, kafa karışıklığıyla başlamaktadır. Hasta her zaman geldiği bir ortamda (okul, iş yeri, ev gibi…) yabancılık çekmeye başlar. Bir sürü tuhaf belirtiler ortaya çıkar. Bunlardan bazıları ortamdaki aydınlatmanın aşırı rahatsız etmesi sonucu kalp ritminde bozukluk olarak ortaya çıkabilmektedir. Çok uzun bir süreçte fark edilen bu rahatsızlık kolay kolay tanısı konulamayan bir rahatsızlıktır. Birkaç doktor bir araya gelip pek çok tahlil ile bu kararı ancak verebiliyorlar. Hekimler tanıyı koymakta zorlandıkça bu rahatsızlık kişide şiddetlenme eğilimi göstermeye başlayabilir.
Elektromanyetik hassasiyeti olan insanlar, çevrelerindeki insanların bu durumu uydurduğunu düşündükleri için destek görememektedir. Onların akıl hastası olduklarını sanıyorlar.

Belirtileri listelemek gerekirse… Baş ağrısı, Uyku Problemleri, Konsantrasyon ve Hafıza problemleri, Burun kanaması, Aşırı susama, Kötü alerjiler, Açıklanamayan cilt döküntüleri, Sindirim problemleri, mide ağrıları, kabızlık, ishal, Stres, anksiyete ve açıklanamayan duygular gibi nörolojik sorunlar, Kalp çarpıntısı, Güçlü yorgunluk, İştahta kayıp en sık karşılaşılan belirtilerdir.

Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık Gerçek Bir Hastalık mıdır?Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık Rahatsızlığı Nedir?

Şimdiye kadar, EHS (Elektromanyetik Hassasiyet Sendromu) çalışmalarının sonuçları tutarsız olmuştur. Aslında, denekler gerçek elektromanyetik alanlara maruz kaldıklarına bakılmaksızın semptomlar yaşamışlardır. Çift-kör deneyler sırasında (konu ya da araştırmacı, gerçek ya da sahte elektromanyetik alanlara maruz kalıyorsa, araştırmacı tarafından bilinmemektedir) elektromanyetik alanların neden olduğu belirtilere dair bir kanıt göstermemiştir.

Az sayıda birey, EMF maruziyetine atıfta bulundukları bir dizi semptom bildirmiştir. Bu Elektromanyetik Hassasiyet Sendromu (EHS) olarak adlandırılmıştır. Bazı kişiler için bu semptomlar hafif olabilirken bazıları için ise çalışmayı, yemek pişirmeyi veya kişisel bakım gibi basit günlük işleri yapabilmelerini bile engelleyerek ciddi biçimde onları devre dışı bırakabilir.

Ne yazık ki, EHS’nin semptomlara neden olduğu fizyolojik mekanizma hakkında çok az şey bilinmektedir. İsmine rağmen birçok çalışma EHS semptomları ve RF-EMF (elektromanyetik alan) maruziyeti arasında korelasyon olmadığını göstermiştir. EMF maruziyetini ve EHS’yi bağlayan kanıtların eksikliği göz önüne alındığında, bu hastalık için diğer tetikleyiciler önerilmiştir. Bunlar, gürültü ve ışıklandırma gibi diğer çevresel faktörleri ile stres ve akıl hastalığı gibi psikolojik faktörleri içerir. Bu konuda yapılan çalışmalar maalesef sınırlı durumdadır.

Bunun gerçek bir hastalık mı olduğu sorusuna gelirsek. EMF ve EHS semptomları arasındaki olası bağlantıya rağmen, belirtilerin bu alt kümesinden muzdarip bireylerin, tıpkı başka bir durumdan muzdarip bireyler gibi, tıbbi bakım ve rahatsızlığın giderilmesini gerektirdiği söylenebilir. Bunu zorlaştıran şey şu andaki durumun anlaşılmasındaki eksikliğimizdir: Bir koşulu veya bir topluluğu temsil edip etmediği, gerçek tetikleyicilerin ne olduğu ve doğada fizyolojik, çevresel veya psikolojik olup olmadığı konusu çok önemlidir. Bu nedenle, bu bireyler için kaliteli tıbbi bakımın yönlendirilmesinde esas teşkil edecek olan bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapılan Çalışmalar Neler?

Avustralya Hükümeti, elektromanyetik enerjinin (EME) sağlık etkileri ile halk sağlığı politikaları ve tavsiyelerinin, mevcut en iyi bilimsel bilgilere dayanmasını sağlama gereği konusunda kamuoyunda endişe duyulduğunun farkındadır. 1996’dan beri Hükümet, kamuya bilgi sağlamak ve cep telefonları, cep telefonu baz istasyonları ve diğer iletişim cihazları ve ekipmanları ile ilgili sağlık konularındaki araştırmaları desteklemek için EME Programını yürütmektedir.

EME Programının üç bileşeni vardır:

• Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi (NHMRC) tarafından yönetilen ve Avustralya’yla ilgisi olan ve denizaşırı araştırma faaliyetlerini tamamlayacak EME konularına ilişkin araştırmalar yürüten bir Avustralya araştırma programı. Bu, son iki araştırma mükemmelliği merkezi, Avustralya Elektromanyetik Biyo-Etkiler Araştırması Merkezi (ACEBR) ve Elektromanyetik Enerji Üzerine Nüfus Sağlık Araştırması Merkezi dahil olmak üzere belirli EMR konularını araştırmak için çeşitli araştırma projelerinin finanse edilmesine yol açmıştır.

• Avustralya’nın Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uluslararası Elektromanyetik Alanlar (EMF) Projesi’ne, Avustralya Radyasyon Koruması ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA) aracılığıyla, DSÖ Radyasyondan Korunma İşbirliği Merkezi olarak katılması.

• ARPANSA tarafından kamuya ve medyaya bilgi sağlamak için yönetilen bir halk bilgilendirme programı. EMP ve sağlık ile ilgili bilgiler, evde ve çevrede tipik maruziyetler de dahil olmak üzere ARPANSA’nın Radyasyon ve Sağlık Bilgi Formlarından temin edilebilir .

Kamu bilgilendirme programının bir parçası olarak, EMP Referans Grubu (EMERG), ARPANSA’nın İcra Kurulu Başkanına, iletişim için radyo frekans spektrumunun (3kHz – 300 GHz) kullanımı ile ilgili halk sağlığı konularını ele almak için tavsiye ve girdi sağlamak üzere kurulmuştur. :
• EME ve sağlık konusundaki mevcut denizaşırı ve Avustralya araştırmaları
• Genel kamuoyu ve paydaş grupları arasında endişe uyandıran EME ile ilgili konular ve bunlara yönelik tedbirler
• yeni teknolojilere ilişkin ortaya çıkan EME sorunları
• EMP konusunda ARPANSA kamuoyunun gelişimi
• EME sağlık sorununun ele alınması için Hükümet yaklaşımlarının tamamı.

Böyle Bir Rahatsızlığı Olanlar Ne Yapmalı?

Elektromanyetik Aşırı Duyarlılığım Sağlayan Temel Çözümler

• EMF radyasyon kaynaklarının her zaman nerede olduğunu bilin ve dedektörleri kullanarak bunları önleyin.

• Yakınızıdaki ağır metaller, cıva diş dolguları, metal kaplama altı ile diş kapaklar, pimler, teller ve zımbalar, metal takı ve giysiler, vs. bunlar hasassasiyeti arttıran unsurlar olduğu için kullanılmamalıdır.

• Vücudunuzdaki iyot seviyelerini biraz daha artırın. Selenyum, B-6 ve magnezyum iyot emilimine yardımcı olmak için önemlidir. Bu, ağır metallerin detoksuna, uygun tiroid fonksiyonlarının oluşmasına, vücuttaki kötü bakterileri hafifletmeye ve hücrelerin radyasyondan korunmasına yardımcı olur. Düşük iyot seviyeleri belirli kanser türlerinde rol oynamaktadır.

• Lime bakterisinin (spiroketler) ve onun kofaktör bakterilerinin aşırı çoğalması olup olmadığını öğrenin ve bunu ele alın.

• Elektromanyetik aşırı duyarlılığınız varsa, vücudunuzun elektromanyetik alanını sürekli olarak yeniden dengelemeniz ve kötü frekansları boşaltmanız gerekir.

• Stres ve duyguları dengelemek son derece önemlidir ve sağlığınızla doğrudan ilişkilidir.

Sonuç

Elektrikli teçhizatın varlığında ortaya çıkan sağlık sorunları, genel popülasyondaki elektromanyetik aşırı duyarlılık (EHS) özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını gerektiren bir husustur. Bu çalışmada, demografik özellikler, yaşam tarzı faktörleri, sıklık ve süre, başa çıkma stratejileri, elektromanyetik alanlara (EMF) atfedilen intolerans için klinik kriterleri karşılayan oran ve komorbidite araştırılmıştır. Büyük ölçekli bir popülasyona dayalı anket çalışmasından elde edilen verileri kullanarak, kendileri tarafından bildirilen (n = 91) EHS olan kişiler, referanslara kıyasla (n = 3,250) araştırılmıştır. Orta yaş, kadın cinsiyet ve kötü algılanan sağlık, EHS ile ilişkili bulunmuştur. EHS grubunda, %50’den fazlası, EMF ile ilişkili semptomların haftada bir kezden daha sık olduğunu ve EHS’yi yaşayan ortalama yılların 10.5 olduğunu bildirmiştir. EHS grubunun yarısından fazlası, semptomlarının yüksek doz veya uzun dönem EMF maruziyetinden sonra başladığını, EMF kaynaklarından kaçınmaya çalıştıklarını ve çoğunlukla EMF ortamını etkileyebileceğini bildirmişlerdir. EHS grubunun bir azınlığı, tıbbi yardım aramış, bir hekim tarafından teşhis edilmiş ve tedavi almıştı. EHS ile ekzozyon sendromu, anksiyete bozukluğu, sırt / eklem / kas bozukluğu, depresyon, fonksiyonel somatik sendrom ve migren komorbiddi arasındak bağlatı araştırılmıştır. Sonuçlar, bu karakteristik özelliklerin EHS’nin gelişimi için risk faktörleri veya EHS’nin sonuçları olarak gelecekteki çalışmalarına zemin sağlamaktadır.

Kaynakça:

Arpansa (Avustralya Radyasyon Koruması ve Nükleer Güvenlik Ajansı)

Yazar: Tuncay Bayraktar

4 Yorumlar
 1. Türkiye covid-19 aşılarından sonra iyice hastalık sayısı artmaya başladı yeni şekilde hastalıklar ortaya çıkıyor dikkat etmemiz gerekiyor

 2. Ayşe diyor

  Otizm hastalığından yola çıktım cevabımı burada buldugumu düşünüyor um insAllah çocuklarımıza şifa olur. Çok şey denedim olmadı en son anladimki elektromanyetik hassasiyeti mız var. Japonya daki otizm oranı ve ABD deki az gelişmiş ülkelere göre daha fazla.
  Gerçi aşılar da etkiliyor

 3. Tabelacı diyor

  Güzel bilgiler için teşekkür ederim, yazı 10 numara olmuş.

 4. izmir tabela diyor

  Hergün yeni bir hastalık duyuyorum valla yaşamak iyice zorlaştı bu alemde.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku