Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

EMDR Nedir? Hangi Durumlarda ve Nasıl Uygulanır?

0 19

EMDR, göz hareketleriyle yeniden işleme ve duyarsızlaştırma yapılarak uygulanan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yönteminin amacı, uzun zaman boyunca etkisinden kurtulunamayan anı ve huzursuzlukların kişideki etkisi azaltılarak kişinin rahatlamaya ulaşmasını sağlamaktır.

EMDR, aslında bir psikoterapi çeşididir ve bu terapi süresince zihinde bulunan anılara ait bilgiler tekrardan işlenir. Kişinin rahatsızlığın sebebinin, olumsuz olarak depolanmış anılar olduğunu belirten bu tedavi yöntemi, adaptif bilgi işleme modelinin ışığında kötü anıları değiştirmeye yardımcı olur. Uyumsuz davranışlar ve yanlış inanışlar da bu depolanmış olan yaşantıların anılarından meydana gelir. EMDR ile de bu anılar işlenilerek değiştirilir. Daha sonra da değiştirilen bu anılar, diğer yaşam tecrübeleriyle birleştirilir.

EMDR Terapisi Nasıl Çalışır?

EMDR terapisi, bir hipnoz metodu değildir. Danışanlar, terapi boyunca bilinçli ve uyanık bir şekilde tutularak yaşantılarıyla alakalı anılar belirlenir. Daha sonra da danışana iki yönlü bir uyaran verilir. Verilen bu uyaranlar ise, iki kulaktan sesli verilen uyaranlar ve göz hareketleri ya da iki yönlü dokunsal olan uyaranlar olabilir. Bu uyaranlar, beynin iki bölgesi arasında geçişi sağlayarak olumsuz yaşantıların hafıza kısımlarına çok daha hızlı bir şekilde erişilebilir. Böylece kaygılı olarak depolanmış olan bir bellek yerine; güçlü ve güvende olunan, kendini rahatlıkla koruyabilen yeni bilgiler oluşturulur. EMDR terapi yönteminden iyi bir verim alınabilmesi için, terapistin bu konuda yeterli eğitim almış olması çok önemlidir.

EMDR Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

EMDR, yoğun kaygı ve korkular için uygulanan bir tedavi yöntemi olsa da zaman zaman psikiyatrik bozuklukta da kullanılabiliyor. EMDR terapisinin kullanıldığı diğer rahatsızlıklardan ise şu şekilde bahsedebiliriz:
• Kaza, deprem, savaş,şiddet, taciz gibi travmatik olayların kişide bırakmış olduğu kötü etkilerden arındırılmasında,
• Olumsuz yaşam deneyimlerinde,
• Kaygı bozukluğu, kızgınlık, depresyon ve öfke nöbetlerinde,
• Aile çatışmaları, boşanma gibi kriz yaşantılarında ve fobilerde EMDR terapi yönteminden yararlanılır.

EMDR Terapisi Kaç Seansta Tamamlanır?

EMDR terapisi uygulayan terapistin öncelikle, terapist ve danışan ilişkisini iyi bir şekilde sağlamış olması gerekir. Bu terapinin kaç seansta tamamlanacağı ise danışanın ruhsal durumu, başka bir psikiyatrik hastalığın varlığı, yaşamış olduğu travmanın karmaşıklığı ve danışanın almış olduğu psikososyal destek sistemlerine bağlıdır. Terapide ele alınan problemler bazen tek seansta çözülebilmesine karşın tavsiye edilen seans süresi 3’tür. Ancak bazı karmaşık travmalarda 8 veya 10 seans boyunca terapiye devam edebilir.

EMDR Danışana Nasıl Faydalı Olur?

Herkesin hayatında mutlaka etkisinden kurtulamadığı travmatik birtakım sorunlar vardır. Klinik deneyim ise psikolojik problemin sorunların temelinde yatan yaşantıların pek çok etkileri olduğunu göstermektedir. Beynin kaynakları uygun şartlar sağlandığında travmatik olaylardan kalan bu yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. Çünkü beyin fiziksel bir yarayı nasıl ki aşırı olumsuz şartlar meydana gelmediği zaman iyileştirebiliyorsa travmatik olaylar sonrasında da ortaya çıkan psikolojik yaralanmaları da iyileştirme eğilimine sahiptir. Bu durum beynin doğal bir eğilimidir, yani harekete geçilecek olan bir süreç değildir. Fakat bazı durumlarda ise bu doğal iyileşme kesintiye uğrar. Çünkü nasıl ki fiziksel bir yarayı steril bir alanda tutamayıp iyileşme sürecini aksamasına sebep oluyorsak aynı şekilde yaşanan travmaların da yol açtığı psikolojik sorunları uygun olmayan şartlarda kendi kendine iyileştiremeyiz. Psikolojik sorunların ne zaman olduğu, bu sorunların ne kadar sürdüğü, bu bağlamda uzman yardımına başvurulup bulunulmadığı, olumsuz yaşantının birey açısından anlamı, travmatik yaşantı sonrasında bireyin çevresine adapte olmakta zorluk yaşayıp yaşamadığı, çevrenin desteği gibi pek çok değişken bireyin bu yaşantılar sebebiyle ileride psikolojik bunalım yaşayıp yaşayamayacağı konusunda etkilidir.

Günümüzde meydana gelen pek çok tetikleyici olay veya durumlar, geçmişte yaşanılan ve birey açısından halen bir sıkıntı durumu olan sahneleri, olumsuz düşünceleri, beden duyumsamalarını ve duyguları harekete geçirebilmektedir. Halbuki gayet normal olan bir iyileşme sürecinde, yaşanılan olumsuz bir olay birey tarafından tekrar hatırlansa bile bireyde herhangi bir etki bırakmaz. Sağlıklı bir süreç içinde beyin bireyin yaşamış olduğu olumsuz olayların etkilerini zamanla işler. Tamamen doğal olan bu bilgi işleme sürecinde birey eski travmatik yaşantıları hatırlasa dahi bu olaylarla alakalı ya çok az bir rahatsızlık hisseder ya da hiç hissetmez. Bazen de bilgi işleme süreci bazı nedenlerden ötürü tıkanıklığa uğrar ve travmatik olay veya olaylarla ilgili resim, duygu ve düşünceler işlenmeden kalırlar. Bu durum da bireyde geçmişin etkisinden kurtulamama gibi bir his yaratır. Mantık geçmişte yaşanılan bu olayın geride kaldığını söylese dahi kişi yaşadığı bu olumsuzluğun duygusal etkisinden sıyrılamaz. Sekteye uğrayan işlemleme de bu yüzden travmatik anının doğal işlemlerden geçerek hafızada depolanmasını önler.

Kaynakça:
https://www.medicalpark.com.tr/emdr/hg-2059
https://www.e-psikiyatri.com/emdr-nedir-nasil-uygulanir

Yazar: Sevinç Urgenç

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.