Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İş Etüdü Çalışmalarının Firmalar Açısından Önemi

0 285

etüdGiderek globalleşen dünya üzerinde, aynı sektörde binlerce firma bulunmaktadır. Ortak pazarlar, hedef müşteri havuzları ve rekabet koşulları da düşünüldüğünde, işletmeler sürekli olarak kendilerini geliştirme güdüsü ile hareket etmektedirler. Müşterileri diğer firmalara kaptırmak istemeyen firmalar, fiyatlarını yükseltmek istemedikleri için, giderlerini kısmaya ve verimliliklerini artırmaya çalışmaktadırlar. Tabi bu sırada, kalitelerinden de ödün vermek istemezler. İşte bu durumların tamamının sağlıklı şekilde sağlanması açısından, özellikle üretim aşamalarında görevli olan mühendis, tekniker, şef, usta ve elemanlara büyük işler düşmektedir.

Giderlerin kısılıp, karlılığın bu şekilde artırılması, aynı zamanda da işletme verimliliğinin yükselmesi açısından, üretim tesislerinde bir takım uygulamalar yapılmaktadır. İş etüdü çalışmaları ise, bu uygulamaların temelini teşkil etmektedir. İş etüdü, yapılan işin gerçekleştiği üretim hattını enine boyuna inceleyerek, akademik bilgiiler ve pratik uygulamalar ışığında genel bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Bu değerlendirmeler sonucu ise yerleşim düzeninin değiştirilmesi, kullanılan makinelerin çeşitliliğin artması ya da azaltılması, hangi noktalarda oluşan darboğazların kritik olduğu, sorunların nasıl çözüleceği gibi cevaplar aranır. Nitekim, büyümesini devam ettiren ve sürekli gelişimi hedef alan tüm global şirketler, iş etüdü konusunda oldukça hassastırlar.

138759İş etüdü uygulamaları, genel olarak zaman etüdü çalışmaları ile karıştırılmaktadır. Ancak iş etüdü, zaman etüdüne göre daha kapsamlı ve daha geneldir. İş etüdü, zaman etüdü ve metot etüdü çalışmalarını da bünyesine alabilmektedir. İş etüdü çalışmalarını, bir ekip dahilindeki ustalar ve teknikerler ile değerlendiren beyaz yakalı çalışanların başında, genellikle bir endüstri mühendisi ya da işletme mühendisi bulunmaktadır. İnşaat sektöründe bu görevi inşaat mühendisleri üstlenebildiği gibi, kimi makine sanayisinde ise bu tür çalışmaları makine mühendisleri gerçekleştirmektedir. Her ne kadar mavi yakalı çalışanlardan gözlem ve veri toplama konusunda yardım alınsa da, değerlendirme ve analiz kısımlarını, konu hakkında yetkin nitelikte bir personelin yapması doğru olmaktadır.

İş etütleri sonucu, aksayan kısımların nelerden dolayı aksadığı rahatlıkla görülebilmektedir. Pareto analizi, tempo ayarlamaları, neden sonuç grafikleri, histogramlar yoluyla anlatım gibi teknikler kullanılarak, karşılaşılan durumlar daha rahat kavranabilir ve üst yönetim ile birlikte, çalışanlara da rahatlıkla aktarılabilir. Böylece, işletme bir bütün halinde sorunlara odaklanarak, yine toplu şekilde sorunlara çözümler aranır. İyileşmeler görüldükçe de, işletmenin karlılık ve verimliliği arttığı gibi, çalışanların da teknik konulara katkı sağlamasından mütevellit manevi açıdan bir doyum da sağlanacaktır. İşin görülmeyen bir başka yüzü de, çalışanların verdiği katkının olması nedeniyle, şevk ve istek de bu tür konular üzerinde artacaktır. Kurumsal olmayan firmalarda, pek fazla görülmeyen bu tarz mühendislik uygulamalarına, neden büyük şirketler tarafından çok önem verildiği konusu da, aslında şirket perspektiflerinde görülen farklılıklar olarak meyve vermektedir. Büyüme hedefinde adımlar atarak, gün geçtikçe kalitesini artıran ve karlılık seviyesini yükselten uluslararası ya da ulusal firmalar, özellikle mevcut üretim hatlarını düzenlemek ve sürekli geliştirmek konusunda, iş etüdü çalışmalarına sarılmaktadırlar.

İş etüdü çalışmalarının bir başka olumlu yanı da, geçmişe yönelik kıyaslamalar ve ilerlemelerin izlenebilmesi adına, devamlı bir veri kaydının tutulmasıdır. Bu şekilde, hangi dönemde ne tip değişimlerin ve gözlemlerin yapıldığı, hangi yöntemin olumlu yanıt verip vermediği gibi doneler, işletmelerin geleceği adına da oldukça yararlıdır.

Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F_et%C3%BCd%C3%BC

Yazar:Baran Akçok

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.