Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Hava Kirliliğinin Beyin, Kalp ve Akciğerlere Olan Zararları

0 346

Kirliliğe bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu, bir metrenin 2,5 milyonda birinin altında olan ince parçacıklarla ilişkilidir ve bu PM 2,5 olarak bilinir. Bunlar zehirli gazlar gibi zarar verici olmasının yanında, ayrıca tüm kapılar ve pencereler kapalı olsa bile evlere girebilir. Nefes alındığında, PM 2,5 akciğerlerin en derin girintilerine nüfuz edebilir, kan dolaşımına geçebilir ve toksinleri vücudun her organına taşıyabilir. Dünya çapında, PM 2,5 kirliliğinin yılda 8,9 milyon erken ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir.
PM 2,5 kirliliğinin etkilerine ilişkin bilgiler arttıkça, kirliliğe bağlı ölümler 2012’de 3,2 milyon artmıştır. Tahminlere göre, uydu verileri veya arazi kullanım regresyon modelleri 16 ülkede 41 kohort; ug/m 3’tür. Toplam ölümlere ek olarak, spesifik nedenler de dikkate alınmıştır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• İnme
• İskemik kalp hastalığı
• KOAH
• Akciğer kanseri
• Alt solunum yolu enfeksiyonları
2013 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (Grup 1) tarafından, hem dış ortam hava kirliliği hem de partikül madde (hava kirliliğinin önemli bir bileşeni), insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Akciğer kanserine ek olarak PM 2,5, mutfaklarında odun dumanına maruz kalan HPV pozitif Honduraslı kadınlarda böbrek ve mesane kanserleri, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ile bağlantılıdır.

0,2 Mikrondan Küçük Parçacıklar İçin Beyne Doğrudan Yol

Hava kirliliğinin olumsuz sağlık etkilerinin altında yatan mekanizmalar, sistemik iltihaplanma ve oksidatif stresi içerir. Bu mekanizmalar aynı zamanda demans patogenezinde de rol oynar. İnsan beynindeki manyetit partiküllerinin varlığından da anlaşılacağı gibi, 0,2 mikrondan küçük partiküller doğrudan olfaktör ampul yoluyla beyne girebilir. İki ana PM 2,5 kaynağı (odun dumanı ve trafik) beyne doğrudan girebilecek kadar küçüktür, çünkü boyut dağılımı 0,1 ila 0,2 mikron civarında pik yapar, sigara dumanı parçacıklarından daha küçük ve 0,4’te 0,3 mikron pik yapar.

Hava Kirliliğinin Beyin, Kalp ve Akciğerlere Olan ZararlarıPM 2,5 Bilişsel İşlevi Azaltır

Yapılan birkaç çalışma, PM 2,5 kirliliğinin bilişsel işlevi azalttığını göstermektedir. 50 yaşın üzerindeki 13.996 kişiden oluşan bir örnekte, PM 2,5 maruziyeti azalmış genel bilişsel işlevle ilişkilendirilmiştir. PM 2,5 ayrıca Los Angeles’ta 1.496 ve Almanya’da 798 kişide Kaliforniya Sözel Öğrenme Testinde daha düşük puanlarla ilişkilendirilmiştir. Bulunan sonuçta PM 2,5 semantik hafızayı ve görsel yapıyı azalttığı bulunmuştur. PM 2,5’in ortalama 6,99, 11,75 ve 20,26 g/m 3 (PM 2,5 maruziyetinin en yüksek üçte biri) olduğu Meksika’da ve PM 2,5’teki 10 g/m 3 artışın etkileri (en az 60 yaşındaki 7,986 erişkinde) oldukça anlamlı ve birkaç yıllık yaşlanmayla karşılaştırılabilirdi.
Çin’de, partikül hava kirliliğinin zekada büyük düşüşlere neden olduğu bildirilmiştir. Ve 50 maddelik partikülün ortalama yıllık konsantrasyonunun 10 m (PM10)/g’den insanlarda ortalama 3 mikrograma düştüğü bir düşüşe de neden olmuştur. Bunlar yüzdelik sözlü test puanları ve 58 yüzdelik matematik testi puanlarıdır. Hem günlük işlerini yürütmek hem de yüksek oranda karar almak için önemli olan bilişsel işlev göz önüne alındığında, hava kirliliği büyük olasılıkla önemli sağlık ve ekonomik maliyetler getirmektedir.

PM 2,5 Beyin Hacmini Azaltır

Kadın Sağlığı Girişimi Hafıza Çalışması (WHIMS), toplumda yaşayan 1.403 demanssız kadının beyin hacimlerini yapısal MRI taramalarıyla ölçmüştür. İntrakraniyal hacimler ve potansiyel faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra, 3,5 pm 2,5 g/m3’e maruziyette bir artışın, beynin beyaz cevher hacmini, 1-2 yıllık beyin yaşlanmasına eşdeğer olan 6,2 cm3’e düşürdüğü tahmin edilmiştir. Başka bir MRI çalışması, ABD’deki 943 kişinin beyin hacmi ölçülmüştür. Ve 60 yaşın üzerindeki kişiler için sadece 2 g/m 3 PM 2,5 maruziyetin % 0,32 daha küçük toplam beyin hacmi ve % 46 ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte daha yüksek latent serebral enfarktüs riski, bir tür sessiz inme ile ilişkilidir.
Milyonlarca ABD’li kişi üzerinde yapılan çalışmalarda 5 ug/m3 PM 2,5 maruziyetinde artış, Alzheimer, demans ve Parkinson için hastaneye yatışları % 33-100 oranında artırmıştır. ABD’nin kuzeydoğusundaki 50 şehirde 9,8 milyon Medicare kullanıcısı için, şehir genelinde PM 2,5 maruziyetinde 5 µg/m 3’lük bir artış ve Alzheimer’ın hastaneye yatma riskini ikiye katlamıştır. Ayrıca demans için % 46 ve Parkinson hastalığı için % 44 artış olmuştur. 6,9 milyonluk başka bir büyük çalışmada, PM 2,5 maruziyetindeki 5 µg/m 3’lük bir artışın demansı 6,5 puan artırdığı tahmin edilmiştir. 2013 yılında ABD’li yaşlı kişileri ortalama demans oranı % 19 ile 65 ve üstüdür. Demans günümüzde tüm yaş grupları ve cinsiyetler arasında önde gelen ölüm nedenidir. Alzheimer UK için bir rapor, 2015’te doğanların yaklaşık üçte birinin demansla öleceğini öne sürmüştür. Sonuç olarak, PM 2.5 maruziyetinde 5 g/m3’e (PM 2.5 iki ana emisyon kaynağı – odun sobası ve dizel araçlar) mücadele edilerek azaltılması sağlığa ciddi faydalar sağlayabilir.

Otizm, Beyin Anormallikleri, Davranış Sorunları, Düşük Entelektüel Performansın Yanı Sıra Erken ve Ölü Doğumlar

Erken doğumlar, erken yetişkinlikte beyin değişiklikleri ile ilişkilidir. Hamilelik sırasında PM 2,5 maruziyetine atfedilen erken doğumlardaki % 18’lik artışın beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olması muhtemeldir. En büyük etkilerin 3. trimesterde maruziyet olduğu görülmektedir. Örneğin, Ohio, ABD’de, gebeliğin üçüncü trimesterindeki PM 2,5 kirliliği ölü doğumlarda % 42 artış ve erken doğumlarda % 28 artışla ilişkilendirilmiştir. Yapılan altı çalışma, gebelik sırasında (esas olarak üçüncü trimester) otizm ve PM 2,5 maruziyeti arasında bağlantı olduğunu bildirmektedir. Çin’deki bir çalışmada, yaşamın ilk 3 yılında PM1 maruziyeti ile otizm riski de artmıştır. PM1’de 4,8 µg/m 3 artış (çeyrekler arası aralık, IQR) için % 86 artış olmuştur.
Yapısal nöro görüntüleme ve bilişsel işlev testleri bu etkilere biraz ışık tutmaktadır. Hollanda’da 783 çocuk, hamilelik sırasında annelerinin PM 2,5 maruziyeti ölçüldükten sonra 6 ila 10 yaşlarında tekrar test edilmişlerdir. Fetal yaşam sırasında daha yüksek PM 2,5 maruziyetine sahip olanlar, her iki hemisferin birkaç beyin bölgesinde daha ince kortekse sahip olmuşlardır. Örneğin, sağ hemisferdeki prekuneus bölgesinin serebral korteksi 0.045 mm daha ince olduğu gözlemlenmiştir. Prekuneus ve rostral orta frontal bölgelerdeki azalmış serebral korteks, PM 2,5 maruziyeti ile bozulmuş inhibitör kontrol arasındaki ilişkiye kısmen aracılık etmiştir.
Mexico City metropolünde beyin dışı nedenlerden aniden ölen 11 aydan 40 yaşına kadar 203 kişinin ardışık otopsilerinden elde edilen doğrudan gözlemler ek kanıtlar sağlamaktadır. 12 µg/m 3’lük USEPA standardını aşan yaş ve kümülatif PM 2,5 maruziyeti, beyindeki nörofibriler yumakların önemli prediktörleridir. Bununla birlikte 11 aylık bebek bile bu anormal proteinlerin varlığını göstermiştir. Hava kirliliğinin beyin üzerindeki etkisi konusunda bir dünya uzmanı olan çalışmanın baş yazarı, Alzheimer hastalığının ayırt edici özellikleri çocuklukta kirli ortamlarda başladığını ve etkili önleyici tedbirleri erken uygulanması gerektiğini bildirmiştir.

Hava Kirliliğinin Beyin, Kalp ve Akciğerlere Olan ZararlarıPM 2,5 Kaynakları ve Sağlık Sorunları Hakkında Artan Ancak Sınırlı Farkındalık

Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü, Ekim 2018’de soruna dikkat çekerek bir bildiride bulunmuştur. Bu bildiride hamilelik sırasında hava kirliliğine maruz kalmak, gelişmekte olan bir bebeğin beyin, kalp ve akciğerler dâhil hayati organlarına zarar verdiğini ve çeşitli hastalıklara yol açtığını bildirmiştir. Hava kirliliği aynı zamanda çocukluk dönemindeki beyin gelişimini de olumsuz etkiler, çocukların okulda başarı şansını ve daha sonraki yaşamlarında istihdam olanaklarını azaltır. Kirliliği azaltma çabaları şimdiye kadar araçlara odaklanmıştır, örneğin Nisan 2019’dan itibaren Londra’nın merkezinde bir Ultra Düşük Emisyon Bölgesi, Euro-6 (dizel) veya Euro-4 (benzin) karşılamayan araçlar günlük para ödemektedir.
Tek bir odun sobası gibi diğer önemli kaynaklar, bir yıl içinde ortalama bir benzinli arabadan birkaç saat içinde daha fazla PM 2,5 yaymasına rağmen artmaktadır. Hava kirliliği uzmanı Gary Fuller’a göre en temiz soba bile bir dizel kamyona göre 8 kat daha fazla kirlilik üretmektedir. Başka bir deyişle, odun sobası olan bir komşunun olması, sokakta motorları boşta olan 8 kamyona sahip olmak gibidir. Karşılaştırmalı araştırmalar, odun sobası kirliliğinin en az trafik kirliliği kadar zararlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle PM 2,5’i azaltmanın faydaları, 1.000 benzinli arabanın, partikül filtresiz birkaç dizel motorun veya tek bir odun sobasının kaldırılmasıyla elde edilip edilmediğine bakılmaksızın benzer olmaktadır.
Avrupa, küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olacağına dair yanlış inançla dizelleri cesaretlendirmiştir. Bununla birlikte, bağımsız bir değerlendirme, endişe verici seviyelerde hava kirliliği yaratmanın yanı sıra, dizellere geçişin aslında küresel ısınmayı artırdığı sonucuna varmıştır. 2015’te eski bir bakan, dizelleri tanıtmanın bir hata olduğunu kabul etmiştir. Odun sobalarının çevreyi kirletmeyen ısıtmaya göre daha fazla küresel ısınmaya neden olduğu konusundaki uzman tavsiyesine rağmen ve dikkatlice çalıştırılan kuru odun yakan bir odun sobası bile Londra’nın iç kesimlerinde sağlık maliyetine sahiptir.

Sağlık Uzmanları Fark Yaratabilir

2006 yılında yapılan bir çalışma Halk Sağlığı İdaresi için bir İngiliz Hükümeti brifinginde, pasif içiciliği ortadan kaldırarak PM’yi 10 mikrogram/m3 azaltmanın, İngiltere’deki yol kayıplarını 3 kat daha fazla ortadan kaldırmanın ömrünü 5 kat daha fazla uzattığını bulmuştur. Dünya çapında PM 2,5 ile ilgili ölümlerdeki yukarı doğru revizyonlar göz önüne alındığında, gerçek faydaların çok daha yüksek olması muhtemeldir. Dünya çapında, PM kirliliğinin sigara için 1,6 yıla kıyasla yaşam beklentisini 1,8 yıl, alkol ve uyuşturucu kullanımı için 11 ay, yol yaralanmaları için 4,5 ay, çatışma ve terörizm için 22 gün azalttığı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bile, düşük maliyetli eylemler önemli faydalar sağlayabilir, örneğin Launceston’da odun dumanının azaltılmasıyla elde edilen PM 2,5 kirliliğindeki % 40’lık bir azalmadan dolayı, solunum hastalıklarından kaynaklanan kış ölümlerinde % 28 azalma ve kardiyovasküler hastalık ölümlerinde % 20 azalma olmuştur.
Hava Kirliliğinin Beyin, Kalp ve Akciğerlere Olan ZararlarıSağlık uzmanları, sigarayı bıraktırmak ve halk sağlığını korumak için dumansız alanlar yaratmada hayati bir rol oynamışlardır. Bazıları günümüzde hava kirliliği konusunda harekete geçmektedir. Hava kirliliğini zararlarının bu kadar büyük olması, bu kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalara daha fazla ciddiyet verilmesi gerektiğinin bir kanıtıdır. Sağlık uzmanları, en önemli ve zararlı kaynaklardan başlayarak hava kirliliğini azaltmaya yönelik kapsamlı stratejileri savunarak gerçek bir fark yaratabilir. Birleşik Krallık araştırmasına göre, pasif sigara içme veya motorlu araç trafik kazalarının ortadan kaldırılmasından daha uzun yaşam beklentisi açısından daha fazla sağlık faydası elde edilecektir. Güvenli bir PM 2,5 kirliliği seviyesi olmadığında, kılavuz ilkelerin belirlenmesi maliyetlerin ve faydaların dikkatlice değerlendirilmesini gerektirir. Kılavuzlar iyi bir başlangıçtır çünkü dünya nüfusunun % 90’ından fazlası bunlara uymamaktadır.
Standartlar belirlenirken sağlık hizmetleri maliyetleri tam olarak hesaba katılmamıştır. Ve bu da önemli ölçüde kafa karışıklığına neden olmuştur. WHO yönergelerinin üzerindeki PM 2,5 seviyeleri ciddi sağlık hasarına neden olmakla birlikte mevcut standartlara uyabilirken, daha az erken ölüme neden olan NO 2 seviyeleri bunları aşabilmektedir. En büyük halk sağlığı kazanımlarını elde etmek için, sağlık profesyonelleri ve diğer yetkililer, mevcut kaynaklar için maksimum faydayı sağlayacak stratejiler önermek için maliyetler ve faydalarla ilgili bilgileri kullanmalıdır. Bazı çalışmalar, odun ısıtmasından kaynaklanan PM 2,5’in sağlık zararını trafik kirliliği ile karşılaştırmıştır. Kuzey İsveç’te trafik ve odun dumanı PM 2,5 kirliliğinin demans üzerindeki bağımsız etkileri tahmin edilmiştir. Tahminlerde büyük standart hatalar olmasına rağmen, orantılı olarak daha fazla PM 2,5, trafikten çok odun sobalarından gelmiştir.
Akciğer koşulları için, yangınlardan çıkan dumanı aynı partikül seviyesiyle doğrudan karşılaştıran ve araba egzozundan çıkan dumanı doğrudan karşılaştıran şimdiye kadar yapılan sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalarda ki sektörün tümü, odun dumanının etkilerinin akciğer için aslında daha kötü olduğunu görmüştür. Birleşik Krallık’ta odun dumanı artık kentsel PM 2,5 kirliliğinin ana kaynağıdır. Hanelerin yalnızca % 7,5’inin ısınması için odun kullanmasına rağmen, evde odun yanması, Birleşik Krallık’ta tüm karayolu trafiğinin (kamyonlar, otobüsler, arabalar ve motosikletler) 2,7 kat daha fazla PM 2,5 emisyonuna tekabül etmektedir. Sidney’de odun, hanelerin % 5’inden daha azı tarafından ana ısıtma şekli olarak kullanılmaktadır, ancak kirlilikle ilişkili erken ölümlerin % 25’inden sorumludur.

Kaynakça:
news-medical.net/news/20180906/Alzheimere28099s-risk-gene-may-play-role-in-neurological-effects-of-air-pollution-in-children.aspx
theguardian.com/environment/2018/aug/27/air-pollution-causes-huge-reduction-in-intelligence-study-reveals

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku