Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İnterkonnekte Sistemi Nedir?

0 249

5358_compressed_airBir ülkenin tamamının ya da belirli bölgelerin elektrik enerjisi gereksinimini karşılayabilecek bir biçimde, üretimle tüketim merkezleri arasındaki enerji alışverişini sağlayan enerji taşıma sistemidir.

Çağdaş elektriklendirme de elde edilen ilerlemeler, her bir bölgenin kendine özgü bir elektrik santralına sahip olmasının her zaman amaca uygun olmadığını, buna karşın elektrik santralarının en uygun koşulları gösteren yerlere kurulmasının doğru ve daha ekonomik olacağını göstermiştir. Örneğin, linyit kömürüyle çalışan bir termik santralın kurulmasında, bu santralın alabildiği kadar linyit yataklarına yakın olması ve gerekli soğutma için yakınlarda bir akarsuyun bulunması göz önüne alınır. Aksi halde kömürün santrala kadar taşınması gibi sorunlarla karşılaşacak ve dolayısıyla enerjinin üretimi ekonomik olmayacaktır. Bu ve bunun gibi nedenlere bağlı olarak termik koşulları gerçekleştiren en uygun yerlere elektrik santrallari kurulur ve bunlar birbirlerine gerilim gruplarına göre bağlanarak bir enerji ağı kurulursa, artık her yöre için bir elekrik santralının yapılmasına gerek kalmaz.

İnterkonnekte sistemin yararları; santralların kurulma, işletme, yakıt masraflarının düşük ve enerjinin trafolarda dönüştürülme veriminin yüksek olmasıdır. Ayrıca santrallardan herhangi birinin arızalanması halinde yörenin elektriksiz kalma olasılığı çok azdır. Buna karşın, interkonnekte sisteminde bir kısa devre olduğunda, kısa devre akımları çok büyük olur ve bu nedenle çok büyük devre kesiciler kullanma sorunu ortaya çıkar.Bu sakıncasının yanısıra interkonnekte sisteminde bir kısa devre olduğunda, kısa devre akımları çok büyük olur ve bu nedenle çok büyük devre kesiciler kullanma sorunu ortaya çıkar. Bu sakıncasının yanı sıra interkonnekte sisteminde bir kısa devre oluştuğunda, kısa devre akımları çok büyük olur ve bu nedenle çok büyük devre kesicilerin kullanılma zorunluluğu ortaya çıkar. İnterkonnekte sisteme katılan tüm santralların, frekanslarının aynı olması gerekir. Bu nedenle sistemde çok dikkatli bir senkronizasyonun yapılması zorunludur. Yurt çapında interkonnekte sistemin kurulmasına 1945ten sonra başlanmıştır. Türkiyedeki interkonnekte sistem 3 gruba ayrılır.

1.Kuzeybatı Anadolu interkonnekte sistemine bağlı santrallar:
a) Ana Santrallar: Çatalağzı Termik Santralı. Gökçekaya Hidroelektrik Santralı, Tunçbilek Termit Santralı, Ambarlı Termik Santralı, Sarıyar Hidroelektrik Santralı,
b)Müşteri Santralları: Silahtarağa Termik Santralı, Ereğli Termik Santralı, Karabük Termik Santralı, Bursa-Merinos Termik Santralı.

2.Batı Anadolu interkonnekte sistemine bağlı santrallar:
a) Ana Santrallar: Soma Termik Santralı, Demirköprü Hidroelektrik. Santralı, Kemer Hidroelektrik Santralı
b) Müşteri Santralları: Denizli Hidroelektrik Santralı, Izmir ESHOT Santralı.

3.Orta Anadolu interkonnekte sistemine bağlı santrallar:
Hirfanlı, Kesik-köprü, Göksü, Sızır, Bünyan, Keban Hidroelektirik santralları.

Kaynakça:
www.elektrikuretimi.org
www.normenerji.com.tr

Yazar:Doğan Bülbül

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.