Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İş Etüdü Kavramı

0 539

İş Etüdü: Verimliliği arttırmak amacıyla işi yapacak kişinin gücünü ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak, işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresini saptamak için iş sistemleri üzerinde yapılan çalışmalardır. İnsan, makine ve malzeme arasında oluşan tüm etkileşimleri verimliliğe dönüştürmeye çalışan, yeni iş yöntemleri geliştirerek işin hem kalitesini hem de tatmin düzeyini arttıran sistematik bir süreçtir.

İş Etüdünde 2 Teknik

  • İş Etüdü KavramıMetot (Hareket) etüdü, işin en kısa yoldan, en kolay şekilde ve en az yorgunlukla nasıl yapılabileceğini belirlemek için işin yapılışındaki mevcut ve önerilen seçeneklerin sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirel bir gözle incelenmesidir.
  • İş ölçümü, nitelikli bir çalışan tarafından ve belli bir çalışma hızıyla işin yapılışı için gerekli zamanı belirlemeyi amaçlar.

İş Etüdünün Amacı

İşletmelerde ekonomikliği ve verimliliği arttırmak, insan yapısına uygun iş akışları ve
çalışma koşulları sağlamaktır.

İş Etüdü Kullanım Amaçları

– Veri saptama
– Maliyet muhasebesi
– İş düzenleme
– İş değerlendirme
– Performansa göre ücretlendirme
– Eğitim

İş Etüdünün Faydaları

– İşi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak.
– Önerilen metot ile gerekli malzeme ve araçları standart hale getirmek.
– Belirlenmiş bir verimlilik düzeyinde çalışmak üzere eğitilmiş bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek.
– Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak.
– Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek.
– İş ile ilgili doğru zaman standartlarını saptamak.
– Metodun standart uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
– Üretimde kullanılan kaynaklardan yararlanma oranını artırmak.
– İşgücünü eğitmek.
– Çalışma koşullarını iyileştirmek.

İş Etüdünün Temel Aşamaları

1. Seçim…İş/süreç
2. Kayıt…Olay (gözlemle)
3. İnceleme…Olay
4. Geliştirme…En ekonomik yöntem
5. Ölçüm…İş miktarı
6. Saptama…Yeni yöntem ve bağlı zaman
7. Yerleştirme…Standart uygulama olarak
8. Sürdürme…Yeni standart (denetimle)

Yazar:Oguzhan Sahna

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.